• Čestný názov

    • ZÁKLADNÁ ŠKOLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

     Bustu, obraz a pamätnú tabuľu odhalili PaedDr. Eva Marková, riaditeľka školy, primátor mesta  Lučenec,  Ing. Milan Marko, Ing. Ľubomír Činčura, priateľ školy a zástupca MŠ SR RNDr. Igor Galus na slávnostnej akadémii pri príležitosti 80. výročia založenia školy 10. 10. 2008 v Dome kultúry B. S. Timravy v Lučenci. RNDr. Igor Galus zároveň odovzdal škole čestný názov Základná škola Milana Rastislava Štefánika Lučenec.

        

      

     "My zvíťazíme, pretože našimi heslami sú láska, práca, poctivosť, heslá to budúcich, bohdá šťastnejších vekov."

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie