• Spolupráca

    • SPOLOČNOSŤ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

     V školskom roku 2014/2015 sme nadviazali spoluprácu pri šírení odkazu M. R. Štefánika so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika. Svojou prítomnosťou poctili Memoriál Milana Rastislava Štefánika Mgr. Jana Masaryková, 2. podpredsedníčka spoločnosti s manželom. Do budúcnosti plánujeme zintenzívniť spoluprácu o besedy či stretnutia škôl, ktoré nesú vo svojom názve meno Štefánika. http://www.mrstefanik.sk/     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie