• Členovia školského parlamentu

    • Vedenie školského parlamentu 

     Predseda ŠP: Alex Serzödi VIII.B 

     Podpredseda ŠP: Ivan Káka VIII.C 

     Nástenkári: Bibiana Lopušníková VI.B, Sofia Okohribová VI.A, Natália Kurajská VI.B 

     Kronikári: Barbora Bariaková V.B, Natália Kamenská VIII.B 

     Redakčný tím:

     Články na internet: Lea Ďurošová IX.M 

     Fotenie: Natália Kurajská VI.B 

     Tvorba plagátov: Alex Serzödi VIII.B 

     Hlásenie v rozhlase: Alex Serzödi VIII.B, Pavlína Ľuptáková VIII.C


     Členovia školského parlamentu podľa tried 

     Trieda 

     Predseda 

     triedy 

     Podpredseda 

     triedy 

     IV. A 

     Tamara Tóthová 

     Martin Balkovský 

     IV. B 

     Marcel Petík  

     Adam Boháčik  

     IV. C 

     Sára Pajtášová 

     Milan Filčík 

     V. A 

     Jakub Čuvaj 

     Adam Illéš 

     V. B 

     Eyšan Hajrula 

     Barbora Bariaková 

     V. C 

     Mia Čonková 

     Juraj Haško 

     VI. A 

     Sofia Okohribová 

     Matej Kapráľ 

     VI. B 

     Natália Kurajská 

     Bibiána Lopušníková 

     VI. C 

     Adrián Polorecký 

     António Stašák 

     VII. A 

     Karin Hercegová 

     Katarína Rekšáková 

     VII. B 

     Erik Malatinec 

     Alex Tatai 

     VII. C 

     Katarína Huňavá 

     Adam Danč 

     VIII. A 

     Lea Ďurošová 

     Diana Andilová 

     VIII. B 

     Alex Serzödi 

     Natália Kamenská 

     VIII. C 

     Ivan Káka 

     Pavlína Ľuptáková 

     IX. A 

     Adrian Petík 

     Kristína Kurajská 

     IX. B 

     Samuel Mahút 

     Sofia Trebulová 

     IX. M 

     Ján Demanko 

     Michal Hronček 

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie