• Členovia školského parlamentu

    • Vedenie školského parlamentu

     Predsedníčka: Mária Malčeková (VIII. M)

     Podpredseda: Maroš Vajda (IX.M)

     Nástenkári a kronikári:

     Katarína Rekšáková (IV. C), Adela Lokšová (V. A), Simona Dobrocká (V, A)

     Redakčný tím: 

     Články na internet: Patrícia Gondášová (IX. M)

     Fotenie: Michal Kálmán (VIII. Š)

     Hlásenie v rozhlase: Viktória Bodorová (IX. A), Maroš Vajda (IX.M)


     Členovia školského parlamentu podľa tried

     IV. A – Alexandra Ličková, Dávid Bednár

     IV. B – Max Malatinec, Matej Lamocký

     IV. C – Matúš Pauer, Katarína Rekšáková

     V. A – Adela Lokšová, Simona Dobrocká

     V. B -  Natália Kamenská, Nikita Liliana Krištofíková

     V. C– Ivan Káka, Petra Procházková

     VI. A – Viktória Lopušníková, Mia Hannah Castillo

     VI. B – Lucas Leicher, Filip Budáč

     VI. M – Ján Demanko, Michal Hronček

     VII. A – Valentína Čilíková, Simona Sýkorová

     VII. Š – Noemi Kuráková, Karolína Eibnerová

     VII. M – Leo Bodor, Flip Golský

     VIII. A – Zuzana Kuviková, Ema Bartková

     VIII. Š – Michal Kálmán, Viktória Kulichová

     VIII. M – Mária Malčeková, Alex Ríz

     IX. A – Sofia Malčeková, Tamara Findrová

     IX. B – Karolína Gnipová, Adam Urda

     IX. M - Maroš Vajda, Patrícia Gondášová


     Zodpovedný pedagóg za vedenie školského parlamentu: Mgr. Erika Vavríková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie