• Cena mesta Lučenec

    • Ocenenie primátorkou mesta Lučenec je venované tým žiakom a študentom, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenia v celoslovenských alebo medzinárodných kolách súťaží, čím sa zaslúžili o šírenie dobrého mena mesta Lučenec. Každoročne navrhujeme na toto ocenenie aj žiakov našej školy!


     Ocenení žiaci

     2016/2017

     Ľubica Dováľová, Pavlína Ľuptáková, Michal Nagy, Dominik Kozlok

        

        


     2015/2016

     Nikolaj Matisko, Filip Rusnák, Erik Haško, Marek Nagy

          

     2014/2015

     Alexandra Bobáľová, Simon Matúška, Michal Varšo

          

     2013/2014

     Alexandra Danková, Lucia Drugdová, Marek Nagy

      

     2012/2013

     Andrej Kancko

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie