• Aktivity

    • Dňa 16.3.2017 sa konalo na našej škole netradičné rodičovské združenie. V rámci projektu Škola priateľská k deťom mali žiaci IV.C triedy možnosť zúčastniť sa tohto stretnutia.

     Pripravili si pekné prezentácie v rámci hodín informatickej výchovy a rodičov poinformovali o rôznych akciách , ktorých sa v treťom štvrťroku zúčastnili. Týmto spôsobom odprezentovali žiačky N.Bakaljarová a Z . Petrášová správu z lyžiarskeho výcviku, D. Mede s M. Kamenským informovali o víťaznom školskom turnaji vo vybíjanej a svoju ukážku prezentácie z hodín informatickej výchovy s názvom Vesmír prezentoval aj S. Krnáč.

     Ďalej žiaci informovali rodičov i o Dni materinského jazyka, ktorý sme si pripomenuli na našej škole. S. Sedlačeková prečítala svoj umelecký opis obrázka zimnej prírody, ktorý si pripravila na hodinu slohu, samozrejme, v materinskom jazyku. Rodičia si vypočuli aj tri projektové ukážky l. Koškovej, F. Golského a Z. Barkáčovej v anglickom jazyku. T. Rybár, V. Jekkelová zarecitovali básne z triedneho kola Hviezdoslavovho Kubína a T. Kruteková predniesla úryvok prózy, s ktorým sa stala víťazkou školského kola tejto súťaže a tiež postúpila na jej regionálne kolo.

     Ukážku grafu obľúbenosti vyučovacích predmetov v IV.C z hodín matematiky analyzoval S. M. Uhorskai. V Týždni priateľstva tvorili žiaci vlastné básne s touto tématikou a rodičia si vypočuli básne K. Kralinskej a B. Uhríka. V plánovaných akciách okrem iného predstavila svoju prezentáciu o pripravovanej Škole v prírode B. Badinková.

     Z tohto netradičného rodičovského stretnutia si všetci účastníci odniesli príjemné dojmy. Žiaci sa tešili z dobre vykonanej „práce“ a rodičia boli spokojní so svojimi ratolesťami.

     Mgr. Zuzana Černoková


     NETRADIČNÁ TRIEDNICKÁ HODINA V VIII.Š

      

     TRADÍCIE NAŠICH STARÝCH MÁM - ďalšou netradičnou triednickou hodinou v VIII.Š bola výroba bylinných octov a olejov. Aj táto aktivita vychádza z programu EKO triedy. Veru, išlo nám to od ruky a nehanbili by sa za nás ani najväčší výrobcovia. Tímová práca žiakov bola úžasná!

     Mgr. Eliška Slížová

              


     TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 16. - 20. 5. 2016

     Každý rok patrí jeden májový týždeň verejnej zbierke pod názvom Týždeň modrého gombíka. Týždeň modrého gombíka je najväčšia zbierka na Slovensku, ktorej výťažok je určený deťom z najchudobnejších krajín sveta. Unicef Slovensko ju tento rok organizovalo už po dvanásty raz. Týždeň od 16. 5. 2016 do 20. 5. 2016 sa aj na našej škole niesol v znamení modrého gombíka – symbolu pomoci, ktorú mohli žiaci našej školy  spoločne vyslať deťom žijúcim na opačnej strane zemegule. Príspevky darcov budú použité na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii. Už 2 € zabezpečia 1 dieťaťu dennú dávku život zachraňujúcej terapeutickej stravy.

     Spolu sme vyzbierali 551,85  €.

     Ďakujeme našim dobrovoľníkom, ktorí pristupovali k svojim povinnostiam zodpovedne a veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli.

     Ďakujeme, že pomáhate - Svet detí sa nás týka!

     Ing. Agnesa Setničková

        

        

        

      


     AKTUALIZÁCIA NÁSTENIEK ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

        

        

        

        


     ŽIACI POĎAKOVALI SVOJIM UČITEĽOM

     22. marca 2016 sa uskutočnila slávnostná pedagogická rada zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov. Iniciatívu žiačok II. stupňa poďakovať sa svojim pedagógom podporili pani zástupkyňa A. Setničková a pani učiteľka E. Slížová a spolu so žiačkami N. Mahútovou, K. Matúškovou, V. Dirbákovou, M. Kučerovou, N. Juríčekovou a V. Franekovou pripravili slovom i spevom svoje poďakovanie.

        


     WORKSHOP S JUNIOR AMBASÁDOROM

     Dňa 4. 11. 2015 navštívil našu školu Junior ambasádor z UNICEF Slovensko Ľuboš Cudziš, ktorý sa stretol so žiakmi 4. a 9. ročníka.  Úlohou mladých ambasádorov je vzdelávať svojich rovesníkov o právach detí i o tom, kde môžu vyhľadať pomoc v prípade, že niekto porušuje ich práva. Junior ambasádor mal 90 minút na to, aby žiakov zaujal, informoval, motivoval a snažil sa v nich prebudiť záujem o diskusiu na tému hlad a bieda, detská práca a zlé životné podmienky detí v krajinách tretieho sveta. Projekt je výnimočný tým, že je osobný a postavený na rovesníckom princípe. Deti si na záver stretnutia uvedomili, čo všetko môžu svojím zmýšľaním, aktivitou a skutkami ovplyvniť vo svojom živote a okolí. Bolo to zaujímavé a inšpirujúce stretnutie.  

     J. Móricová

        

        


     PARTICIPÁCIA DETÍ DO CHODU ŠKOLY

     Problematika separovania odpadu na našej škole

     5. februára 2016 sa za rokovacím stolom stretli vedenie školy, koordinátorky environmentálnych aktiv Mgr. V. Malčeková a Mgr. S. Brnová a zástupcovia školského parlamentu Natália Mahútová a Bruno Bablena. Zhovárali sme sa o potrebe zodpovedného a uvedomelého triedenia odpadu, predovšetkým pet - fliaš a papiera, ktoré potrebujeme v našom konaní zlepšiť. Dohodli sme sa, že túto problematiku prediskutuje na najbližšom zasadnutí školský parlament a navrhne žiacke riešenia. Dohodli sme sa tiež, že na chodbách budú zberné nádoby na pet - fľaše a papier určený do zberu.


     EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKOLY V III.B

     Dňa 4.12.2015 trieda III.B v príjemnej predvianočnej atmosfére, s bohatým občerstvením vďaka rodičom, realizovala akciu pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a školy v rámci projektu Škola priateľská k deťom. Táto akcia bola výsledkom dohody rodičov a triedneho učiteľa na rodičovskom združení. Cieľom stretnutia bola odreagovanie žiakov a rodičov od bežných povinností hraním spoločenských hier. Zároveň bola akcia zameraná na korigovanie nezdravej súťaživosti, ktorá sa medzi žiakmi objavuje. Motto dňa bolo: „Doprajme výhru kamarátovi“.

     V druhej časti stretnutia rodičia a žiaci navštívili Remeselný dvor, kde si žiaci prebrali svoje dokončené výrobky z hliny (vypálené v peci), ktoré vytvorili v Tvorivej dielni pod vedením pani Evy Srníkovej.

     Mgr. Peter Kleja, triedny učiteľ III.B

        


     SPOLUPRÁCA RODIČOV A ŠKOLY IV.B

     Spolupráca rodičov žiakov IV.B triedy je veľmi dobrá, čoho sú dôkazom aj rôzne akcie, ktoré sa konajú nielen v triede ale aj mimo školy pre žiakov. Okrem pravidelných stretnutí a tvorivých dielňach v rámci Európskeho dňa rodičov a školy sa v našej triede konali aj iné akcie nielen edukačného charakteru.

     Pani Malčeková J. s manželom vždy keď o to požiadam, príde a pomôže na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Pán Cifra nám predpripravuje základné konštrukcie pre výrobu hračiek z pet fliaš. Pani Tóthová a Antalíková na každú možnú príležitosť upečú koláč a iné dobroty. Pani Malčeková, Žilková a Gáliková pripravujú podklady z rodičovských stretnutí a pomáhajú s kancelárskymi potrebami pre žiakov. Rodičia Heckelovci, Haferníkovci, Kelemenovci, Paálovci, Tichí, Svetlíkovci pravidelne sponzorujú triedu cenami a drobnosťami pre žiakov. Pani Majorošová zabezpečuje celej triede pomôcky pre konštrukčné techniky na pracovné vyučovanie. Pani Kekétiová pravidelne každý rok pečie vianočné oblátky do triedy.  

     Starká Dobrocká chodí na všetky výlety a pomáha čímkoľvek je treba. A v neposlednom rade spomeniem aj rodičov Landlovcov, ktorí prispievajú zaujímavými aktivitami a rodičov Ravlovcov, Folkovcov a Starove, ktorí sa tiež podieľajú na chode našej triedy rôznymi drobnosťami. Celá spolupráca za štyri roky vyvrcholila nádherným celodenným výletom pre žiakov v štvrtom ročníku na poľovnícku chatu vo Veľkej Vsi, kde nám pripravili opekačku, turistiku a zaujímavý program v priestoroch farmy u Antalíkovcov a poľovníckej chaty, kde sme zažili deň plný hier a zábavy. Po tomto dni sme sa unavení plní zážitkov vrátili do školy, kde po dobrom obede mnohí už len posedávali od únavy až do odchodu domov. 

     PaedDr. Svetlana Gabľasová, PhD., triedna učiteľka IV.B

        

        

        


     EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKOLY V I.A

     4. decembra 2015 sa na našej škole uskutočnil Európsky deň rodičov a školy. Do I.A triedy zavítali rodičia detí, aby v tento deň spolu vytvorili rôzne vianočné dekorácie a ozdoby.   

     Tohto predpoludnia sa zúčastnili nasledovní rodičia: p. Kamenská Adriana, p. Kamenská Lenka, p. Baranová, p. Tománková, p. Králová, p. Jurašíková, p. Petrincová, p. Tabakovová, p. Horváth, p. Tisovčík, p. Chudá. Rodičia v spolupráci so svojimi deťmi zhotovili Mikuláša – dekoráciu na dvere, vianočné ozdoby a reťaze z cestovín, papiera a textilu, vianočné pozdravy a adventný kalendár. Celou triedou sa šírila vôňa medovníkov, ktoré sme si vyzdobili rozmanitými motívmi. Samozrejme v triede nechýbal ani vianočný stromček vyzdobený vyrobenými ozdobami a pochutili sme si aj na malom občerstvení, ktoré nám pripravili rodičia s deťmi a zároveň sa podieľali na organizácii tohto vydareného predpoludnia.

     Deti sa už nevedeli dočkať nášho Mikuláša, ktorého privítali piesňou a ten ich obdaril sladkosťami. V tento deň v I.A triede panovala výnimočná vianočná atmosféra podčiarknutá prehlbovaním krásnych medziľudských vzťahov aj v predvianočnom období za účasti p. triednej učiteľky  Mgr. Silvii Brnovej, p. vychovávateľky Vierky Bačovej, rodičov a žiakov I.A triedy.

     Mgr. Silvia Brnová, triedna učiteľka I.A

          


     SPOLOČNÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     12. novembra 2015 sa na našej škole uskutočnilo rodičovské združenie. Keďže moja trieda je triedou deviateho ročníka, rozhodli sme sa, že spojíme príjemné s užitočným a pozitívne sme so žiakmi reagovali na možnosť zúčastniť sa spoločného rodičovského združenia, na ktoré prijali pozvanie zamestnankyne Úradu ,sociálnych vecí a rodiny v Lučenci, ktoré si pripravili pre rodičov prezentáciu Čo ďalej po základnej škole. Ďakujeme pani učiteľke Rajnákovej, ktorá je výchovnou poradkyňou na našej škole, že poskytla priestor ako rodičom, tak i samotným žiakom, aby dostali odpovede na otázky súvisiace s ich ďalšou budúcnosťou po skončení základnej školy. Informovala ich o možnostiach výberu škôl, o percentách prijatých žiakov na stredné školy a o úspešnosti škôl v začlenení sa ich absolventov do života spoločnosti.

     Pred spoločným rodičovským združení pre rodičov žiakov 9. ročníka sa žiaci zúčastnili triedneho rodičovského združenia, na ktorom sa prejednával  venček, účasť na ňom a tanečné lekcie. Riešila sa aj otázka koncoročného triedneho výletu. Veľmi dôležitou témou bolo aj Testovanie 9 - 2016 a prijímacie skúšky na stredné školy.

     Mgr. Veronika Danková, triedna učiteľka IX:M

      


     EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKOLY VI.Š V ZNAMENÍ ŠPORTU A TVORIVOSTI

     Dňa 4. 12. 2015 na našej škole sme mali Európsky deň rodičov a školy. Po minuloročných skúsenostiach sme sa na to veľmi tešili, lebo patrí to medzi dni, na ktoré sa veľmi tešia žiaci, učitelia a rodičia zároveň. Cieľom tohto dňa práve bolo prežiť spoločný deň strávený spolu s rodičmi na pôde našej školy. Tento deň, ako už to býva zvykom, bol sprevádzaný aj so stretnutím s Mikulášom. Žiaci si s veľkou radosťou prevzali balíčky a tešili sa z dobrôt, ktoré dostali. V našej triede, VI. Š, sme mali taktiež prichystané rôzne aktivity, aby sme si spríjemnili tento náš spoločný deň. Hneď ráno sme mali naplánovaný futbalový zápas chlapcov VI.Š triedy proti učiteľom a pracovníkom školy. Zvyšok triedy spolu s rodičmi sa presunul do telocvične, aby mohol povzbudzovať našich hráčov. Bolo to veľmi zaujímavé a pozorne sme sledovali každú minútu, hlavne pred koncom hry, keď išlo o to, kto dá víťazný gól. Bolo to veľmi napínavé a zápas skončil víťazstvom žiakov VI. Š - 16:15.

     Po futbalovom zápase sme sa vrátili do triedy, kde sme sa pustili do vyrábania rôznych vianočných ozdôb. Prišli aj mamičky, aby nám pomohli pri ich tvorbe. Vyrábali sme adventný veniec, zimnú krajinu, vianočné ozdoby, vianočné hviezdy, snehuliakov, tučniakov zo žiarovky, malé čiapočky. Spoločne sme ozdobili náš malý vianočný stromček a urobili sme nástenku s vianočnou tematikou.

     Na záver by som sa chcela poďakovať rodičom, žiakom a zamestnancom školy za krásny deň, ktorý sme mali možnosť spolu zažiť.

     Mgr. Erika Vavríková, triedna učiteľka VI.Š

                        


     VIII.M V CVČ MAGNET LUČENEC

     Dňa 4.12.2015 zorganizovala pani Žilková (mamina žiaka našej triedy) pre žiakov VIII.M dopoludnie v CVČ Magnet v Lučenci, kde pracuje. Pripravila pre žiakov súťaž družstiev s názvom KUFOR. Nasledovala prekážková dráha, ktorá zmerala fyzickú zdatnosť detí a túto aktivitu mohli moderovať do mikrofónu, čo sa im tiež veľmi páčilo. Poslednou bola  súťaž v príprave koláčikov.Po súťažiach  sa zastavil aj Mikuláš s anjelom a čertom (tých si zahrali naše deti a kostýmy im poskytlo CVČ), ktorý rozdali deťom sladkosti. Pani Žilková ešte skrášlila dievčatá maľbou na telo. Celé dopoludnie bolo vyplnené zaujímavými aktivitami, všetci sa výborne zabávali.Týmto ďakujeme pani Žilkovej, ktorá to perfektne pripravila a zaujala decká od začiatku až do konca.
     Mgr. Svetlana Sarvašová, triedna učiteľka VIII.M
      

               


     VESELÉ TEKVICE A HALLOWEEN V V.A

     V stredu, 28. októbra 2015, posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami, sme na škole slávili Halloweenský sviatok. V skutočnosti sa tento sviatok oslavuje večer  31. októbra, keď deti oblečené v kostýmoch, koledujú a navštevujú susedov. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok. Aj žiaci z V. A triedy na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci sa rozhodli zahájiť jesenné prázdniny Halloweenskou párty. Do školy prišli v rôznych dômyselných hrôzostrašných  maskách a nevedeli sa dočkať, kedy sa skončí posledná hodina a začne sa Halloweenská párty. Trieda bola vyzdobená vyrezávanými tekvicami a halloweenskými nástenkami.

     Veľkou mierou k úspešnému popoludniu prispeli šikovné mamičky, ktoré pripravili „ strašidelné cukrovinky“ v podobe duchov,  odseknutých prstov či vylúpnutých očí. Náladá bola skvelá a všetci, žiaci, rodičia a triedna učiteľka,  sme sa zabávali, tancovali, či hrali stoličkový tanec. Trieda V.A sa ukázala ako úžasný, formujúci sa kolektív, ktorý vie pripraviť vydarenú akciu. 

                                                                                                            Mgr. Martina Rajnáková, triedna učiteľka V.A

          


     Žiaci vytvorili nástenky venované tematike práv detí, spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF

          

          

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie