• Aktivity školskej knižnice

    • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 2019

     Slovenská dedina v 19. storočí

     Štvrtý októbrový pondelok je známy ako Medzinárodný deň školských knižníc. Naša škola ZŠ M. R. Štefánika Lučenec sa každý rok s veľkým nadšením a odhodlaním vzbudiť záujem o čítanie u malých aj veľkých zapojí do projektu O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice a tak sme sa tejto tradície držali aj v tomto roku.

      

     Podujatie otvorila pani riaditeľka Gabriela Aláčová, privítala prítomných  a prihovorila sa žiakom v mene Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice a danej témy súvisiacej s Jozefom Gregorom Tajovským. Predstavila nám jeho „manželku“ Hanu, ktorú nám veľmi autenticky zahrala a priblížila život žien v období jej života, naša kolegyňa na dôchodku, Jarmila Móricová zo spolku Živena. Marko Kováč, žiak siedmeho ročníka, sa vžil v prednese úryvku Do konca do role malého Jozefa Gregora. Naše pozvanie prijali pani knihovníčky z Novohradskej knižnice v Lučenci. Okrem ukážok kníh z tvorby Jozefa a Hany Gregorovcov si pripravili aj pútavú dramatizáciu dialógu Dory a Mary z divadelnej hry Ženský zákon. Naši žiaci v dramatizácii nezaostávali a aj im  patril veľký potlesk za divadelné prevedenie  spomínanej hry.

      

     K tradičnej slovenskej dedine v  19. storočí patrí aj spev a tanec. Naši žiaci boli očarení vystúpením folklórneho súboru Jánošík, ktorý zastrešuje Dom Matice slovenskej vo Fiľakove. Najmenší členovia súboru nám predviedli pásmo venované hrám detí, ktoré boli kedysi obľúbené v dedinskom prostredí. Najmladšie dievčatá nás potešili žartovnými pesničkami a riekankami, starší členovia krásnym spevom, ale aj prekáračkami. V regionálnych krojoch sa predstavili aj žiačky z našej školy, ktoré sú  členkami spomínaného súboru.

      

     Po skončení hlavného programu sme pokračovali v jeho ďalšej, nie menej zaujímavej časti – remeselné trhy, spojené s tvorivými dielničkami. Otvorili ich svojím spevom a hrou na heligónke Matúš Pauer zo IV.C triedy s pani učiteľkou Svetlanou Tokárovou.

                  

     Aj ďalší naši kolegovia pridali svoj kúsok srdca do nášho programu a pre deti si pripravili rôzne tvorivé dielničky so zameraním na rozvoj kultúrnych tradícií. Pracovalo sa  s hlinou,  háčkovalo a maľovalo sa. Žiaci si vyskúšali rezbárstvo, výrobu drevených magnetiek. Naše pozvanie prijali aj remeselníčky, z ktorých niektoré sú hrdými držiteľkami značky Regionálny produkt Novohradu. Na remeselnom trhu nechýbal voňavý stánok s bylinkami, mydielkami, esenciami a rôznymi balzamami. Tvorivá dielnička tradičných kváskových špecialít umožnila žiakom miesiť cesto. Nik sa nebál zababrať si ruky od cesta, miesili chlapci aj dievčatá, však veď  chlieb vždy býval základom nášho jedálnička. Lákavou dielničkou  boli krásne bábiky zo šúpolia, drôtené šperky, stromčeky šťastia či  prívesky. Žiaci si mohli vyrobiť svoj prstienok alebo inú ozdobu.

      

      Zatiaľ čo sa žiaci I. stupňa zoznamovali s remeslami, žiaci II. stupňa absolvovali stanovištia súvisiace s Jozefom Gregorom Tajovským a životom na dedine 19. storočia.

      

     Teší nás, že s úsmevom na tvári tento netradičný deň v škole s nami strávili vedúca Oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Mesta Lučenec Ing. Ivana Jasenková Olšágová a Mgr. Ingrid Kudláková zo Školského úradu mesta Lučenec. Nás, našich žiakov ako aj prítomných hostí toto dopoludnie nesmierne bavilo.

      

     Mgr. Miriam Portelekyová


     VEĽKÁ ŠKOLSKÁ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ PRE PIATAKOV!

     Pre našich najmenších druhostupňových žiakov sme pripravili čitateľskú aktivitu, o ktorej bližšie informácie nájdu v hlavnej budove školy na prízemí, na literárnej nástenke.

     Súťaž figuruje pod názvom ČÍTAME TÚ ISTÚ KNIHU. Tentokrát sme si pripravili úlohy ku knihe Prdiprášok doktora Proktora od nórskeho hudobníka a spisovateľa JO NESBO.

     Žiaci si podľa uváženia môžu vybrať z troch spôsobov súťaženia:

     1. individuálne úlohy
     2. úlohy pre dvojice
     3. skupinové úlohy

     Všetky tri spôsoby súťaženia budú oceňované 1.-3.miestom.
     Knihu si môžu zapožičať aj v našej ŠKOLSKEJ KNIŽNICI!

     Prajeme veselé príhody s knihou...


     POPOLUDNIE S POÉZIOU

     8. 11. 2018 sme si užili jedno z netradičných tvorivých dielní rozvíjajúcich čitateľskú gramotnosť a vytvárali bližší pozitívny vzťah k poézii s názvom Tvorím, tvoríš, tvoríme.

     Začali sme slovnými hračkami, hľadaním slovných a vetných rýmov a slovným futbalom. Deti sypali slová ako zo zázračného vreca! Po takejto rozcvičke našich predstáv a obrazotvornosti sme pristúpili k hlavnej úlohe stretnutia - TVORIŤ. Pripravili sme schému Haiku. Je to trojveršová nerýmovaná báseň, ktorá má korene v Japonsku a v tradičnej podobe sa používala na vyjadrenie pozorovania a pocitov o prírode a ročných obdobiach (1.verš – 5 slabík, 2.verš – 7 slabík, 3.verš- 5 slabík).
     Spoločne sme vymysleli prvú báseň a ďalej nebolo čo riešiť... Pršteky rátali počet slabík a hlávky chŕlili nápady do krásnych veršíkov. Posúďťe sami...
     Stretnutie malo veľký úspech. Stretli sme sa v zastúpení V.A a V.M triedy. Žiaci boli kreatívni a spontánni.

     Všetci sme sa tešili, ako nám to perfektne išlo a veru, nenecháme to len na jednom popoludní.

     Mgr. Miriam Portelekyová

      


     NA BESEDE S BRAŇOM JOBUSOM

     Novohradská knižnica v Lučenci zorganizovala 8. novembra 2018 besedu so spisovateľom a hudobníkom v jednom, Braňom Jobusom, a my, so VII. M a IV.C sme boli medzi tými, ktorí sa jej zúčastnili. Bol to jedinečný zážitok. Predstavil nám svoju tvorbu, nielen knihy, ale i piesne, ktoré si napísal aj zhudobnil sám. Mohli sme si vypočuť niektoré z nich a bolo to nezabudnuteľné. Od nás jedno veľké ĎAKUJEME.

     Mgr. Veronika Danková

        


         MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

     História v umeleckej literatúre v V.A

     Naším cieľom bolo poskytnúť mladším spolužiakom vytvorenie predstavy obdobia 1.svetovej vojny a vzniku ČSR cez umeleckú literatúru, svetovú a národnú históriu. Žiačky 9.Š triedy Sofia Sarvašová a Bibka Kubincová si pripravili prezentáciu o knihe našej novohradskej rodáčky Boženy Slančíkovej Timravy – Hrdinovia, v ktorej sa zamerali hlavne na spoločenskú situáciu v tom období, život, osudy a povahové vlastnosti hlavných postáv novely. Z knihy Dejiny sveta odprezentovali a vysvetlili malým piatačikom dôvod vypuknutia 1. svetovej vojny, a tiež, ako sa rozdelilo Rakúsko – Uhorsko a vznikla 1. ČSR. Staršie žiačky nezabudli podotknúť a upozorniť mladších spolužiakov, že čítanie a zároveň poznanie histórie je v živote človeka veľmi dôležité.

     Cesta životom v kruhu v IX.Š

     Na základe dopredu vybratých ukážok románu Ladislava Nádaši Jégého sme sa snažili získať predstavu spoločenskej situácie v Rakúsko – Uhorsku v čase vypuknutia 1.svetovej vojny a vzniku ČSR.
     Utvorili sme spoločný kruh, kde sme sa cez prezentáciu zoznámili so spisovateľom L. N. Jégém a jeho románom Cesta životom. Všetko poznanie sme umocnili čítaním zaujímavých častí , kde sme sa spoločne zamysleli nad správaním, konaním a vlastných názoroch jednotlivých osôb. Žiaci sa zasmiali nad malomeštiactvom, chamtivosťou, falošnosťou a karierizmom. Vedeli dávať príklady zo súčasného prostredia a porovnávať. Dokonca aj lexika románu im nebola cudzia. Mnohí sa podujali, že si knihu určite prečítajú celú.


     KNIHOBÚDKY

     Milí žiaci,

     určite ste si všimli naše KNIHOBÚDKY v Hlavnej budove a na prízemí v Pavilóne A. Budeme radi, ak ich začnete aktívne využívať. Pozrite si, aké knihy sa v nich nachádzajú. Ak vás niektorá zaujme, kľudne si ju požičajte a voľných chvíľach prečítajte. Ak máte doma knihy, ktoré už nepoužívate, vložte ich do KNIHOBÚDKY, možno niekoho potešíte.

     Naše knihobúdky je trojročné snaženie začleniť čítanie aj do času prestávok či čakania na krúžky a spoje. Spolu, už s bývalými žiakmi ale aj súčasnými žiakmi a pánom údržbárom, pripravovali žiaci na hodine svet práce knihobúdky, ktoré sú už súčasťou života školy.

        


     NOVÉ KNIHY V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

     V mesiaci október 2018 sme doplnili knižný fond o rôzne tituly z daru našej kolegyne na dôchodku J. Móricovej ako aj o tituly z daru priateľov z partnerských škôl v rámci projektu VISEGRAD. Ďakujeme!

        


     BESEDA S PETROM GLOCKOM

     V utorok 23. októbra 2018 sme sa triedou VII. M zúčastnili besedy v Novohradskej knižnici s pánom spisovateľom a scenáristom Petrom Glockom. Dozvedeli sme sa o živote Pavla Dobšinského, o jeho tvorbe a cestách po Slovensku. Beseda bola veľmi zaujímavá a podnetná, žiaci mali množstvo otázok na pána spisovateľa, na ktoré poskytol vyčerpávajuce odpovede. Zistili sme aj novinky o rytieroch, ktorým je venovaná ostatná kniha rozprávok pána Glocka, a aj to, že ešte i v dnešnej dobe máme medzi nami novodobých rytierov. Na záver sme si pozreli nádhernú výstavu knižných ilustrácií slovenských umelcov. Ďakujeme Novohradskej knižnici za tento zážitok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     Mgr. Veronika Danková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie