• Nástup do školy a školská zrelosť

    • Nástup do školy a školská zrelosť

     (spôsobilosť, pripravenosť)

     Nástup do školy je dôležitým sociálnym medzníkom, kde dieťa získava novú rolu, stáva sa školákom, žiakom. Škola otvára dieťaťu veľmi rýchlo obzory, o ktorých predtým nemalo ani tušenia, urýchľuje rozumový rozvoj, namiesto hry prichádza školská práca a plnenie povinností. Škola znamená zvýšený nárok na poslušnosť, disciplínu, na schopnosť odložiť uspokojenie okamžitých potrieb.

     Školská zrelosť je názov pre pripravenosť rôznych duševných funkcií a zručností, umožňujúcich dieťaťu s úspechom si osvojovať školské vedomosti a zručnosti v 1. triede – predovšetkým čítanie (nutné zrelé zrakové rozlišovanie), písanie (sluchová analýza, grafomotorika) a počty.

     Dieťa má právo byť v škole úspešné. Pripravenosť pre školskú prácu sa týka somatopsychického stavu ako výsledku prechádzajúcich etáp vývoja dieťaťa. Je vymedzená primeranou výkonnosťou, prispôsobivosťou a subjektívnym pocitom radosti dieťaťa z toho, že ide do školy.


     Školská zrelosť

     Školská zrelosť.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie