• Triedni učitelia 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

    • Vážení rodičia!

     Triednymi učiteľmi 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 budú:

     Mgr. Ingrid Hašková

     Mgr. Martina Karáseková

     Nový triedny učiteľ, keďže Mgr. Stanislav Polomský aktuálne prijal od nového školského roka kariérnu ponuku na inej základnej škole.

     Vynaložíme maximálne úsilie, aby nový triedny učiteľ/nová triedna učiteľka bol/a tak ako naše pani učiteľky pre Vaše deti vynikajúcim pedagógom, človekom s láskavým srdcom, otvoreným spolupráci s Vami, rodičmi a skvelým človekom do nášho tímu.

     Mgr. Gabriela Aláčová riaditeľka školy


     TRIEDNI UČITELIA VLASTNÝMI SLOVAMI A SLOVAMI INÝCH

     "Som učiteľka s 23 - ročnou praxou a prvou atestáciou. Medzi moje silné stránky patrí pracovitosť, zodpovednosť a dôslednosť. Na prvom mieste je u mňa vždy žiak! Venujem sa príprave žiakov na rôzne súťaže ako napríklad Všetkovedko, na súťaže zamerané na prednes Timravina studnička, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, ale najmä na matematické súťaže: Pytagoriáda, Maksík, Klokan, ktoré na škole organizujem. Som inštruktorkou zjazdového lyžovania a plávania, pravidelne chodím so žiakmi na lyžiarske a plavecké výcviky, do školy prírody a na výlety a exkurzie."

     Mgr. Ingrid Hašková

     „Každý učiteľ Ťa niečo naučí, no najviac Ťa naučia vlastní žiaci.“ To je mojím pedagogickým mottom v práci so žiakmi. To, kým som, nech prezradia o mne, o mojej práci, o vzťahu k deťom  rodičia a kolegovia!

     Mgr. Martina Karáseková

     „Pani učiteľka Martina Karáseková je dobrý pedagóg s pozitívnym, empatickým a osobitým prístupom k žiakom a ku svojej práci. Vnútorne i vonkajškom sympatická osoba vyžarujúca pozitívnu energiu.“   Bc. Ingrid Hurtíková, rodič

     „Podľa môjho názoru je ako učiteľka našich detí vynikajúca. Má dobrý vzťah k našim deťom, vie sa vžiť do ich postavenia a zaujíma sa o nich. Je čestná, spravodlivá, trpezlivá, priateľská a má zmysel pre humor. Vytvára v triede priaznivú atmosféru, čo je veľmi dôležité.“   Aneta Majorošová, rodič

     „Pani učiteľka Martina Karáseková je učiteľka s dlhoročnou praxou, je precízna, dôsledná, poriadkumilovná, rozvážna a pokojná. K žiakom je priateľská, primerane prísna, vyžadujúca disciplínu, v čom ide deťom príkladom. V práci využíva inovatívne formy vyučovania, nové učivo vždy so žiakmi overuje prostredníctvom rôznych pokusov.“ Zdenka Kruteková, vychovávateľka a bývalý rodič žiaka, Jana Luptáková, vychovávateľka

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie