• Šťastná škola

    • POZVÁNKA

      

     HODINY ŠŤASTIA S VYUŽITÍM METÓD POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE

     Naša škola je od školského roka 2017/2018 pilotnou školou na Slovensku v zavádzaní preventívneho programu HODINY ŠŤASTIA, ktorého aktivity sú postavené na základoch pozitívnej psychológie.

     Sme veľmi radi, že mnohí naši pedagógovia tento program realizujú so svojimi žiakmi, navyše sa aktuálne venujú prekladu a lektorovaniu učebnice do slovenského jazyka. V minulom školskom roku to bola zase príprava a nahrávanie detských motivačných piesní.

     Ďakujeme za realizáciu týchto aktivít tímu pod vedením pani zástupkyne Ing. A. Setničkovej, a to Mgr. E. Slížovej, Mgr. M. Portelekyovej, Mgr. V. Dankovej, PaedDr. I. Balázsovej, Mgr. E. Vavríkovej, Mgr. V. Borošovej, Z. Péliovej, A. Dankóovej, L. Rusnákovej, Z. Vojdulovej, Mgr. A. Matúškovej a Mgr. A. Lenhartovej.

      


     AJ V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 SME ŠŤASTNOU ŠKOLOU

     Ing. Agnesa Setničková a Mgr. Gabriela Aláčová, koordinátorky Programu vyučovania šťastia na Slovensku, prijali 1.10.2018 pozvanie na slávnostné odovzdávanie certifikátov Šťastná škola 2018/2019. Podujatie sa uskutočnilo v Divadle Erkel v Budapešti, v ktorom sa stretli mnohé školy z Maďarska, Rumunska a zo Slovenska, ktoré realizujú tento preventívny program.

     V odbornom programe vystúpila nielen duša programu Bella Bagdi, ale aj prof. Dr. Emőke Bagdy, emeritná profesorka, odborná garantka a patrónka programu, ako aj ďalší predstavitelia z radov školskej inšpekcie, primátorov, vysokoškolských pedagógov a zaujímavé boli aj praktické skúsenosti samotných pedagógov.

      

        


     KRÁSNY DEŇ S ÚŽASNOU BELLOU BAGDI!

     Super atmosféra, fantastickí žiaci, pedagógovia a hostia!

     30.11.2017 navštívila našu školu Bella Bagdi predsedníčka Nadácie Svet je s tebou lepší, speváčka rozvoja osobnosti a iniciátorka Programu vyučovania šťastia. Už len tým, že vošla do miestnosti priniesla do našich sŕdc slniečko, lásku a radosť. Na našom spoločnom stretnutí žiačky speváckeho zboru Spolu-hlásky a žiaci III.C triedy – skupiny Lúčik zaspievali niektoré jej pesničky v slovenskom jazyku. Belle sa pesničky v slovenskom jazyku veľmi páčili a navrhla spoločnú spoluprácu s naším speváckym zborom – štúdiové nahrávanie jej pesničiek na CD v slovenskom jazyku.

     Šťastie bolo dokonalé. Bella nás naučila spievať pesničku Repülj velem (Lietaj so mnou). Z nášho stretnutia nechýbala ani veselá nálada. Po spievaní nás čakalo ešte jedno prekvapenie od Belly – odovzdala našej pani riaditeľke Diplom o používaní titulu Šťastná škola a jeho loga v školskom roku 2017/2018. Získaným titulom sme sa zaviazali, že v školskom roku 2017/2018 aspoň jedna skupina každý mesiac zrealizuje jednu hodinu šťastia. Stretnutie sme ukončili rozhovorom s ňou o jej živote a o programe šťastia.

     Prežili sme s ňou krásny čarovný deň plný lásky, radosti a dobrej nálady. Ďakujeme pani riaditeľke školy Mgr. Gabriele Aláčovej za podporu, za spoluprácu v tento deň PhDr. Alexandrovi Harišovi z CPPPaP v Lučenci a mediátorke Mgr. Dušane Bieleszovej. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám Mgr. Eliške Slížovej, p. Daniele Salajovej a PaedDr. Ildikó Balázsovej za napísanie slovenského textu a nacvičovanie pesničiek a všetkým pedagógom, ktorí sa zapojili do programu a učia naše deti, aby láska, pomoc ostatným, odpustenie a vďačnosť sa stali súčasťou každého dňa.

     Ing. Agnesa Setničková
     Koordinátorka Programu vyučovania šťastia na ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

        

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie