• Projekt Šach na školách

    • V spolupráci so Slovenským šachovým zväzom (https://www.chess.sk/) sme sa v školskom roku 2016/2017 zapojili do projektu Šach na školách.

     Šach rozvíja v žiakoch pozornosť, predstavivosť, predvídanie, porovnávanie možností, abstraktné myslenie, plánovanie, zvažovanie rôznych možností. Každoročne sa zapájame so žiakmi do súťaží v šachu.

     Slovenský šachový zväz zapojením sa do projektu poskytol škole 12 šachovníc, figúrok, publikácii a propagačný materiál. Zapojenie sa do projektu predpokladalo založenie záujmového krúžku. Od školského roka 2016/2017 funguje na škole Šachový krúžok pod vedením Mgr. Gustava Lászla, člena Slovenského šachového zväzu.

        

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie