• Program vyučovania šťastia

    • VYUČOVACIE HODINY ŠŤASTIA

     Od školského roka 2017/2018 realizuje naša školy Program vyučovania šťastia IWEN. http://hodinastastia.sk/

     Hlavným poslaním programu je poskytovanie nápadov a metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách na základe výsledkov pozitívnej psychológie.

     Je vedecky dokázané, že vyučovacie hodiny šťastia prispievajú k pozitívnemu psychickému rozvoju dieťaťa a jeho vnútornému blahobytu.

     Program vyučovania šťastia na základe prísnych metodických a výskumných výsledkov pozostáva z 10 postupne na seba viazaných tém pre deti materských základných a stredných škôl, ktoré postupne oboznamujú deti s rôznymi zložkami a podmienkami šťastia.

     Tematické okruhy:

     Termín

     Téma

     Zodpovedný

     9/2017/2018

     Vďačnosť podporujúca šťastie

      

      

      

      

      

     Ing. Agnesa Setničková

     10/2017/2018

     Precvičovanie optimizmu

     11/2017/2018

     Starostlivosť o vzťahy

     12/2017/2018

     Dobré skutky podporujúce šťastie

     1/2018/2019

     Vytýčenie a dosiahnutie cieľov

     2/2018/2019

     Stratégie riešenia problémov

     3/2018/2019

     Radosť z maličkostí

     4/2018/2019

     Odpustenie

     5/2018/2019

     Telesný pohyb

     6/2018/2019

     Trvalo udržateľné šťastie

      

     Panel nástrojov programu je pestrý, podporuje individuálne aj skupinové vyučovanie.

     Základ vyučovacích hodín šťastia tvorí povzbudzujúce, posilňujúce správanie, a pri realizácii aktivít dostane priestor relaxácia, uvoľnenie napätia, meditácia, rozprávanie vlastných skúseností a príbehov, ako aj spoločné myslenie alebo zážitkové konštruovanie nových poznatkov.

     Našou snahou je, aby sme dôležitý cieľ programu – rozvoj schopnosti prežívania šťastia budúcej generácie – dosiahli hravou formou, pomocou kreatívnych úloh a cvičení. Na vyučovacích hodinách šťastia v prvom rade hrá dôležitú rolu hudba, kreslenie a improvizačné hry, fotenie alebo tvorba videa a iné tvorivé aktivity.


     Prednosti vyučovacích hodín šťastia

     1. Rozvíja u teba schopnosť riešiť problém

     2. Rozširuje tvoj obzor a spôsob myslenia

     3. Buduje telesné, duševné a spoločenské zdroje

     4. Neutralizuje tvoje negatívne pocity

     5. Chráni tvoje mentálne zdravie

     6. Znižuje agresivitu v kolektíve

     7. Zlepšujú sa tvoje vyučovacie výsledky

     8. Pokým sa učíš, zároveň sa aj rozvíjaš a stávaš sa šťastnejším


     Pridaj sa aj ty k programu vyučovania šťastia! Svet je s Tebou lepší!

     Viac informácií o programe nájdeš na stránke: http://hodinastastia.sk/

     Ing. Agnesa Setničková- koordinátorka školského programu vyučovania šťastia

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie