• Akadémia k 90. výročiu založenia školy

    • „Dospelí si potrpia na číslice. Keď im hovoríte o novom priateľovi, nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia: „Aký má hlas? Ktoré sú jeho obľúbené hry?“ Namiesto toho sa opýtajú: „Koľko má rokov? Koľko ma bratov? Koľko váži? Koľko zarába jeho otec?“ Až potom si myslia, že ho už poznajú.“ (Anioine de Saint - Exupéry)

     90 rokov je u človeka vekom šedín, múdrosti, skúseností. Životná sila vyprcháva, entuziazmus sa vytráca, plány do budúcnosti si už nedávame, myslíme si, že na to už nie je dôvod ani čas. Jeseň života.

     90 rokov však môže byť aj štartom. Štartom do ďalšej úspešnej desaťročnice, prípravou na storočnicu, bilancovaním úspechov predchádzajúcich rokov.

     90 rokov môže byť oslavou spojenia minulosti s budúcnosťou, šikovnosti so skúsenosťou, dravosti s pokojom.

     Naša škola oslávila 90 rokov svojej existencie v Dome kultúry B.S.Timravy 12. októbra 2018 slávnostnou akadémiou. Úžasné výročie prilákalo do hľadiska významné osobnosti nášho mesta, nášho kraja, našej krajiny aj zahraničných hostí. Po úvodných slovách pani riaditeľka Mgr. Gabriela Aláčová ocenila pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy Plaketou J. A. Komenského. Nezabudla ani na bývalých zamestnancov, ktorí zanechali nezmazateľnú stopu svojej práce na pôde školy. Ceny si prevzali členovia rady školy ako MUDr. Juraj Pelč, bývalí členovia rady rodičov, absolventi školy, ktorí dosiahli zaujímavé pracovné aj študijné výsledky po odchode zo školy. Na pódium prichádzali aj súčasní žiaci školy, ktorí ju reprezentujú na vysokej úrovni nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami.

     Po oceňovaní si prítomní mali možnosť pozrieť vynikajúco pripravený kultúrny program. Žiakov na jeho úspešnú realizáciu pripravovali pedagógovia niekoľko mesiacov. Pod režijným vedením pani učiteľky Veroniky Dankovej a jej tímu na pódiu ožil príbeh Malého princa od Antoina de Saint-Exupéryho. Divadelníci rozohrali scény ako profesionálni herci. Putovanie Malého princa planétami spestrili piesne, básne, tance aj hry žiakov školy. Diváci sledovali pád lietadla, ľudový tanec okolo baobabov, scénický tanec, kvetinový tanec aj tancovanie žabiek. Vypočuli si Uspávanku, Pieseň o priateľstve, Bonboniéru a pieseň Sám kráľ. V závere programu sa na pódium vrátili nielen všetci účinkujúci, ale aj ich učitelia a spoločne si zaspievali pieseň Líška od Janky Kirschner.

     Chceme sa poďakovať každému, kto hoci aj malou mierou prispel k tomu, aby toto významné 90. výročie škola oslávila dôstojne, vtipne a s ľahkosťou mladice. Radi by sme poďakovali aj divákom, ktorí žiakov podporili potleskom po každej scéne aj záverečným aplauzom. Oslávenkyni prajeme aby jej rôčky pribúdali spolu s úspechmi jej žiakov a aby na ne nikdy nevyzerala.

     Danka Trnková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie