• TRÉNING ROVESNÍCKYCH MEDIÁTOROV

    21.02.2023 sa na našej škole uskutočnila  školská a rovesnícka mediácia pod vedením Mgr. Dušany Bieleszovej.  Išlo o 4. stretnutie rovesníckych  mediátorov  realizované formou projektového vyučovania. Aktivity boli zamerané na tímové riešenia konkrétnych situácií. Zameriavali sme sa na: spoluprácu, čítanie pokynoc s porozumením, ako pracovať s pravidlami, určiť kompetencie v tíme a najmä  pracovať v zmiešaných skupinách.

    Žiaci si precvičovali  tvorbu dohôd, pomenovanie pocitov, vyjadrovanie vlastných myšlienok,  vedieť reagovať aj na spoločné názory. Rovesnícki mediátori skúšali navrhovať vlastné aktivity, ktoré by mohli použiť pri práci s mladšími spolužiakmi.

    Ak je riešenie  rôznych situácií  v rukách rovesníkov, žiaci sú ochotnejší  diskutovať o možných riešeniach a sú otvorenejší v prejavoch.  Dáva im to možnosť pochopiť vlastné emócie v kontakte s inými, učí ich  primeraným reakciám, aktívnemu počúvaniu, samostatnosti, ale aj schopnosť  diskutovať o rôznych témach.

    Mgr. Monika Zakovičová, sociálna pedagogička

    Dňa 29.11.2022 sa opäť  realizovala „Rovesnícka mediácia“ v 5. ročníkoch  s pani Mgr. Dušanou Bieleszovou. Aktivity boli zamerané na konfliktné situácie, myslenie, cítenie, komunikáciu a čítanie emócií. Žiaci pracovali individuálne ale aj v skupinách, išlo o zážitkové učenie s využitím video ukážok.

    Aktivity mali preventívny charakter. Ich cieľom bolo naučiť ich vnímať konflikt v širších súvislostiach a hľadanie spôsobov ako zmierniť napätie prostredníctvom vhodnej komunikácie. Žiaci sa vždy na tieto aktivity veľmi tešia, navzájom sa spoznávajú , učia sa aktívne počúvať jeden druhého a pracovať s emóciami.

    Mgr. Monika Zakovičová, sociálna pedagogička

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie