• LETNÁ ŠKOLIČKA 2021

    • Prihlasovanie na Letnú školu je možné do 25.7.2021.

     Výdavky na Letnú školu sú hradené z dotácie na Letnú školu. Pre zákonného zástupcu nevznikajú žiadne náklady.

     STRAVOVANIE

     Stravovanie počas turnusu 9.-13.8.2021:

     Pre žiakov, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni, budeme stravu zabezpečovať cez súkromného dodávateľa (žiadna školská jedáleň nie je v uvedenom termíne v prevádzke)

     Stravovanie počas turnusu 16.-20.8.2021.

     Pre žiakov, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni, budeme stravu zabezpečovať prostredníctvom ŠJ pri ZŠ L. Novomeského.


     TURNUS 9.-13.8.2021

     Letná škola hrou II

     Týždeň: 09.08.2021- 13.08.2021

     Pedagógovia: Mgr. Denisa Šumecová, Monika Krnáčová

     Počet žiakov: 12

     Kategórie detí: 1.-4. ročníka

     Prihlasovanie: sumecova@zsstefanikalc.sk

     9.-13.8.2021_Letná škola hrou II.pdf

     Z každého rožku trošku - NAPLNENÁ KAPACITA

     Týždeň: 9.-13.8.2021

     Pedagógovia: Stanislava Kováčiková, Bc. Martina Hrončeková

     Počet žiakov: 15

     Kategória detí: 1.-4.ročník

     Prihlasovanie: kovacikova@zsstefanikalc.sk

      

     Cesta okolo sveta - NAPLNENÁ KAPACITA

     Týždeň: 9.-13.8.2021

     Veková kategória: 5.-6.ročník

     Počet žiakov: 15

     Pedagógovia: Mgr. Erika Vavríková, Mgr. Andrea Lenhartová

     Prihlasovanie: vavrikova@zsstefanikalc.sk

     Cesta okolo sveta.pdf

     Výletníci

     Týždeň: 9.-13.8.2021

     Veková kategória: 2.-4.ročník

     Počet žiakov: 15

     Pedagógovia: Mgr. Michaela Bozsóová, Jana Luptáková

     Prihlasovanie: bozsoova@zsstefanikalc.sk

     Výletníci.pdf


     TURNUS 16.-20.8.2021

     Bok po boku veselo
     Týždeň: 16.8. – 20.8.2021
     od 9:00 do 14:00
     Počet žiakov: 15
     Ročníky: 3. – 4. ročník
     Pedagógovia: Mgr. Zuzana Kamenská, Veronika Majkútová
     Prihlasovanie zkamensk@gmail.com
      
      
      
     Týždeň olympionikov - Hýb sa, uč sa, objavuj!
     Týždeň: 16.-20.8.2021
     od 8.00 - 15.30
     Počet žiakov: 12
     Ročníky: 4.-5. ročník
     Pedagógovia: Mgr Zita Kubíčeková, Bernadeta Doróková
     Prihlasovanie: kubicekova@zsstefanikalc.sk
      
     Tuláčik - potulky po našom kraji - NAPLNENÁ KAPACITA
     Týždeň 16.-20.8.2021
     od 7.00 - 17.00
     Počet žiakov: 20
     Ročníky: 2.-6.ročník
     Pedagógovia: Mgr. Radana Tuhárska, Mgr. Drahomíra Krokošová
     Prihlasovanie: tuharska@zsstefanikalc.sk
      
     Šikovné hlavičky a ručičky - NAPLNENÁ KAPACITA
     Týždeň: 16.-20.8.2021
     Počet žiakov: 15
     Ročníky: 3.-4.ročník
     Pedagógovia: Mgr. Erika Vavríková, Zdenka Kruteková
     Prihlasovanie: vavrikova@zsstefanikalc.sk