• Zriadenie jazykovej učebne a dovybavenie knižnice

    • Projekt „Skvalitnenie vzdelávania žiakov Základnej školy M. R. Štefánika Lučenec prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne a dovybavenia školskej knižnice“ v celkovej výške finančných prostriedkov 24 635,13 € je realizovaný zo zdrojov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného rámca a Ministerstva pôdohospodárstva SR.

     Výsledkom projektu je nová moderná jazyková učebňa pre skvalitnenie výučby cudzích jazykov. K sprievodným aktivitám patrí realizácia troch cudzojazyčných krúžkov a štyroch projektov eTwinning. V oblasti vzdelávania sa realizuje interné vzdelávanie pod názvom Cudzojazyčné projekty eTwinning a pre komunitu pedagógov nášho regiónu to bude metodický deň zameraný na vzájomné odovzdávanie si skúseností z realizácie medzinárodných jazykových projektov.

     Ďalšou oblasťou, ktorá je realizáciou projektu skvalitnená, je podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti. Modernizácia sa týka dovybavenia už existujúcej školskej knižnice o 2 ks PC zostavy, 4 tablety, dataprojektor, plátno ako aj o doplnenie knižného fondu o tituly vo výške 1 500€.  Počas školského roka škola zrealizuje zaujímavé podujatia ako Odpoludnia s poéziou, v mesiaci október 2018 sme sa už zapojili do aktivít Slovenskej pedagogickej knižnice „O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ a „Záložka do školy spája slovenské školy“. O oblasť tvorivého písania sa stará krúžok Školský časopis.


     REALIZOVANÉ AKTIVITY A VÝSTUPY

     1. Vybudovanie jazykovej učebne

          

     2. Dobudovanie školskej knižnice - vybavenie školskej knižnice technikou, doplnenie knižného fondu

        


     PODPORNÉ AKTIVITY

     Medzinárodný deň školských knižníc 2018

     Záložka do knihy spája školy 2018

     Realizácia krúžkovej činnosti:

     Školský časopis - Mgr. M. Portelekyová, Múza Zuza - dramatický krúžok - PaedDr. Svetlana Tokárová PhD., eTwinning pre žiakov I. stupňa - Mgr. E. Vavríková, Nemčina hrou pre žiakov I. a II. stupňa - PhDr. Anita Slancová, Hravá angličtina pre žiakov 5. ročníka - Mgr. Veronika Borošová

     Odpoludnia s poéziou

     Interné vzdelávacie podujatie zamerané na eTwinning

     Metodický deň zameraný na skúsenosti z realizácie jazykových projektov


     ODPOLUDNIE S POÉZIOU

     Spojili sme našu tvorivosť s krásou a jedinečnosťou prednesu. Januárové mrazivé popoludnie strávili žiaci V.M a V.A triedy v príjemne hrejivej atmosfére s perom a knihou v ruke. Venovali sme sa prednesu literárneho textu, zisťovali sme ako si vybrať vhodný text, na čo musíme dbať pri prednese, čomu sa máme vyhnúť, aby bol náš celkový dojem pútavý, zaujímavý a jedinečný. Sedem žiakov prednieslo pripravený text svojim spolužiakom. Okrem zvučných hlasov predviedli skvelú prácu s hlasom a textom. Každý si zaslúžil potlesk a povzbudenie.

     Svoju tvorivosť ukázali aj ostatní. Vymysleli niekoľko nápaditých básní-  tvorili báseň Mojich sedem tvárí a Báseň piatich zmyslov - krátka poézia, v ktorej hovorili o svojej osobnosti a záľubách.

     Mgr. Miriam Porteleyková a Mgr. Eliška Slížová


       MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 2018

     22.10.2018 Medzinárodný deň školských knižníc.pdf

     ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 2018

     Záložka do knihy 2018.pdf

     ODPOLUDNIE S POÉZIOU

     8.11.2018 sme si užili jedno z netradičných tvorivých dielní rozvíjajúcich čitateľskú gramotnosť a vytvárali bližší pozitívny vzťah k poézii s názvom Tvorím, tvoríš, tvoríme.

     Začali sme slovnými hračkami, hľadaním slovných a vetných rýmov a slovným futbalom. Deti sypali slová ako zo zázračného vreca! Po takejto rozcvičke našich predstáv a obrazotvornosti sme pristúpili k hlavnej úlohe stretnutia - TVORIŤ. Pripravili sme schému Haiku. Je to trojveršová nerýmovaná báseň, ktorá má korene v Japonsku a v tradičnej podobe sa používala na vyjadrenie pozorovania a pocitov o prírode a ročných obdobiach (1.verš – 5 slabík, 2.verš – 7 slabík, 3.verš- 5 slabík).
     Spoločne sme vymysleli prvú báseň a ďalej nebolo čo riešiť... Pršteky rátali počet slabík a hlávky chŕlili nápady do krásnych veršíkov. Posúďťe sami... Stretnutie malo veľký úspech. Stretli sme sa v zastúpení V.A a V.M triedy. Žiaci boli kreatívni a spontánni.
     Všetci sme sa tešili, ako nám to perfektne išlo a veru, nenecháme to len na jednom popoludní.

     Mgr. Miriam Portelekyová


     NOVÉ KNIHY V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

     Do školskej knižnice pribudlo krásnych 262 kníh pre malých i veľkých čitateľov.

     J.C.Hronský - Budkáčik a Dubkáčik - 25 ks
     Jo Nesbo - Časovaňa doktora Proktora - 8 ks
     Jeff Kinney - Denník odvážného bojka 4 - 5 ks
     Jeff Kinney - Denník odvážneho bojka 7 - 5 ks
     Jo Nesbo - Doktor Proktor a koniec sveta - 5 ks
     T. Revajová - Denis a jeho sestry - 8ks
     Z. Šulajová - Džínsový denník 2 - 5 ks
     S. Collinsová - Hry o život trilógia - 3 ks
     H. Košková - Janičiarka - 25 ks
     J.Green - Kam zmizla Aljaška - 5 ks
     J. Blažková - Mačky vo vreci 20 ks
     R. Dahl - Matilda - 25 ks
     R. Dahl - Minipinkovia 25 ks
     V. Tóthová Homolová Mengeleho dievča - 20 ks
     K. Bendová - O guľkovi Bombuľkovi - 25 ks
     K. Bendová - Opice z našej police - 25 ks
     J. Blažková - Ohňostroj pre deduška 4 - 20 ks
     J. Green Papierové mestá - 5 ks
     A. Lindgrenová & Pipi dlhá pančucha 3 ks
        

     INTERNÉ VZDELÁVACIE PODUJATIE - eTWINNING

     11.12.2018 realizovala PK cudzích jazykov interné vzdelávanie pre kolegov I. stupňa v oblasti realizácie medzinárodných projektov eTwinning. Pedagógovia II. stupňa majú bohaté skúsenosti s touto oblasťou medzinárodnej spolupráce a preto bolo len logickým vyústením, že sme na našej škole takéto školenie pre kolegov pripravili.

       

     MEDZINÁRODNÉ JAZYKOVÉ PROJEKTY eTWINNING

     V školskom roku 20018/2019 realizujeme medzinárodné jazykové projekty:

     Mgr. Miriam Portelekyová - What can you tell me about you? / Our magic Christmas

     Mgr. Erika Vavríková - Christmas cards - Christmas bring us together / My town - your town

       

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie