Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Dielňa D Rozvrh
  Jazyková učebňa JU1 Rozvrh
  Malá jazyková učebňa JU2 Rozvrh
  Štadión Š Rozvrh
  Telocvičňa malá T2 Rozvrh
  Telocvičňa na Dekrétke T3 Rozvrh
  Telocvičňa veľká T Rozvrh
  Učebňa fyziky UF Rozvrh
  Učebňa geografie UG Rozvrh
  Učebňa hudobnej výchovy UH Rozvrh
  Učebňa chémie UCH Rozvrh
  Učebňa I.A UI.A Rozvrh
  Učebňa I.B UI.B Rozvrh
  Učebňa I.C UI.C Rozvrh
  Učebňa II.A UII.A Rozvrh
  Učebňa II.B UII.B Rozvrh
  Učebňa II.C UII.C Rozvrh
  Učebňa III.A UIII.A Rozvrh
  Učebňa III.B UIII.B Rozvrh
  Učebňa III.C UIII.C Rozvrh
  Učebňa informatiky1 UI1 Rozvrh
  Učebňa informatiky2 UI2 Rozvrh
  Učebňa informatiky3 UI3 Rozvrh
  Učebňa IV.A UIV.A Rozvrh
  Učebňa IV.B UIV.B Rozvrh
  Učebňa IV.C UIV.C Rozvrh
  Učebňa kontinuálneho vzdelávania UK Rozvrh
  Učebňa V.A UV.A Rozvrh
  Učebňa V.M UV.M Rozvrh
  Učebňa V.Š UV.Š Rozvrh
  Učebňa VI.A UVI.A Rozvrh
  Učebňa VI.M UVI.M Rozvrh
  Učebňa VI.Š UVI.Š Rozvrh
  Učebňa VII.B UVII.B Rozvrh
  Učebňa VII.M UVII.M Rozvrh
  Učebňa VIII.A UVIII.A Rozvrh
  Učebňa VIII.M UVIII.M Rozvrh
  Učebňa VIII.Š UVIII.Š Rozvrh
  Učebňa výtvarnej výchovy UV Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria