• OD NÁPADU K VÝSLEDKU

    V našej škole sa snažíme skvalitňovať a modernizovať priestory našej školy. Veľmi peknú spoluprácu sme rozvinuli v spolupráci so žiakmi zo školského parlamentu ako aj s nepedagogickými zamestnancami.

    S myšlienkou sme oslovili žiakov školského parlamentu, ktorí na svojom zasadnutí vytvorili a naprojektovali návrh. Cieľom bolo navrhnúť slová, ktoré by charakterizovali hodnoty našej školičky. Návrh sme pretavili do reality – do výroby slov, ktoré do seba zapadali, akoby sme hrali scrabble. Pani informátorka H. Strmeňová, pán školník P. Keszeg a pán údržbár P. Pathó nám veľmi pomohli pri lepení slov na stenu a pri maľbe loga školy.

    Spolupráca je veľmi dôležitá hodnota v našej škole a vie priniesť len a len pozitívny výsledok, z ktorého sa všetci vieme tešiť!

     

    NA ZASADNUTÍ ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU SME HOVORILI AJ O INKLÚZII

    2. novembra 2022 sa uskutočnilo 2. zasadnutie žiackeho parlamentu v oddychovej zóne pavilónu A. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Diskutovali sme na témy recyklácie, inklúzie, hovorili o nasledujúcich podujatiach parlamentu ako napríklad o Európskom dni rodičov a školy ale aj o problémoch spolu s pani riaditeľkou. Dôležitou témou bolo i vytvorenie a doplnenie etického kódexu žiakov školy, ktorý je súčasťou školského poriadku. Taktiež sme nemohli vynechať ani klasickú diskusiu, do ktorej sa zapojila veľká skupina žiakov.

    Alex Serzödi, predseda žiackeho parlamentu

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie