• Aktivity pre žiakov

    • OHĽADUPLNOSŤ A LÁSKAVOSŤ – TO NAJMENEJ, ČO môžeme urobiť

     12.5.2023 sa na našej škole uskutočnil workshop pre žiakov 9. ročníka s neziskovou organizáciou EDUMA. Workshop bol zameraný na  empatický prístup k rôznym druhom znevýhodnenia alebo sociálneho znevýhodnenia.

     Workshop začínal s predstavením organizácie a následne originálnym predstavením žiakov.

     Nasledovala diskusia o rôznych druhoch znevýhodnení, kde žiakom pani lektorky mnohými pomôckami priblížili a pomohli sa vžiť do situácie znevýhodneného človeka.

     Najzaujímavejšie boli pre nás virtuálne reality z daného znevýhodnenia. Doslova sme pocítili rôzne znevýhodnenia na vlastnej koži a tým sme dostali iný uhol pohľadu na fungovanie týchto ľudí.

     Som veľmi vďačná za túto skúsenosť, pretože bežný človek súcití, no iné je ocitnúť sa v reálnej bežnej situácii znevýhodneného človeka. Čo pre nás zdravých je bežná vec, pre iných to môže byť veľmi stresujúce či nepríjemné. Preto by sme mali byť ku všetkým ohľaduplný a láskavý, lebo to je najmenej, čo môžeme urobiť.

     Ema Vilhanová, žiačka 9. ročníka

      

      

     V ROZMANITOSTI SA UČÍME TOLERANCII A POROZUMENIU

     Februárové aktivity sme ukončili zaujímavým podujatím pod názvom Deň materinského jazyka, venovanému pestrosti a rozmanitosti kultúr v našej škole. Chceli sme prostredníctvom našich žiakov predstaviť jazyk, kultúrne zvyky a tradície, zaujímavosti krajín, v ktorých majú naši žiaci svoje korene! Uvedené podujatie sme realizovali v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia.

     Matúš Pauer VII.C nám spolu s dievčatami zo speváckeho zboru Spoluhlásky predstavili Slovensko. Emmka Green II.A sa nám predstavila v angličtine a zaspievala po anglicky jej obľúbenú pieseň. Marin Tabakov VIII.B zase prezentoval zaujímavosti bulharskej kultúry a Jakub Ifrim IX.M nás naučil aj pár výrazov z rumunského jazyka. O svojej rodine hovoril Alexej Merkuriev VI.C, ktorý nám aj zarecitoval báseň v ukrajinskom jazyku. So záujmom sme si vypočuli o zvykoch a tradíciách olášskych Rómov, veľmi pútavo nám o nich porozprávala Valentína Nadayová z IX.A. Maďarský jazyk a kultúru sme spoznali z vystúpenia Timka Tótha z II.A, ktorý nám zaspieval a zarecitoval po maďarsky a Viktória Vargová z VIII.C si zase pripravila pútavú prezentáciu o tradíciách a gastronómii ale aj o možnostiach turizmu. Jakub Faizi z VIII.C hovoril o živote svojej rodiny, ktorá pochádza z Afganistanu. So záujmom sme si vypočuli ich príbeh a zaujalo nás afgánske písmo.

     Slovom nás sprevádzala naša bývalá kolegyňa Jarka Móricová. Ďakujeme jej, prezentujúcim žiakom ale aj pedagógom, ktorí spoločne pre nás pripravili zaujímavé podujatie. Rozmanitosť je priestorom na vzájomné spoznávanie sa a rozvoj porozumenia a tolerancie, o čo sa snažíme v našej škole!

     Mgr. Gabriela Aláčová

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie