• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

          hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

           • MAJSTROVSTVÁ SR 4-ČLENNÝCH DRUŽSTIEV V ZRÝCHLENOM ŠACHU
           • 18. 2. 2023
           • 15. februára 2023 sme sa presvedčili, že záujem o šach vzrastá každoročne rýchlym tempom. Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré prebiehali v kultúrnom dome v Podunajských Biskupiciach sa zúčastnilo rekordných 508 žiakov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska.

            Našu školu ako aj mesto Lučenec reprezentovali dve družstvá.

           • MAJSTROVSTVÁ SR 4-ČLENNÝCH DRUŽSTIEV V ZRÝCHLENOM ŠACHU: Čítať viac
           • VNÍMAJME OKOLIE A ĽUDÍ V ŇOM!
           • 18. 2. 2023
           • Žiaci IV.A triedy sa v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia venovali na triednických hodinách otázkam týkajúcich sa pomoci handicapovaným ľuďom, či deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zapojili sa do rôznych zaujímavých aktivít. Pracovali v skupinách, pričom využili aj omaľovánku špeciálne vytvorenú pre projekt Naša inkluzívna škola a následne spoločne zhotovili obrázkový plagát, súvisiaci s danou tematikou. Taktiež vypĺňali aj dotazník. Čítali príbehy o Mimi a Líze od autorky Kataríny Molákovej a kolektívu, kamarátkach, z ktorých jedno dievčatko je nevidiace. Následne príbehy ilustrovali a zhotovili výstavu výtvarných prác.

           • VNÍMAJME OKOLIE A ĽUDÍ V ŇOM!: Čítať viac
           • KARNEVAL NA JEDNOTKU
           • 18. 2. 2023
           • 15.2.2023 sa deti všetkých oddelení ŠKD zúčastnili na karnevale Môžeme povedať, že deti boli veľmi kreatívne, vďaka čomu sme mali možnosť vidieť naozaj rôznorodé kostýmy a masky. Detičky čakali súťaže a samozrejme nemohla chýbať diskotéka. Veríme, že si toto popoludnie naplno užili a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky!

           • KARNEVAL NA JEDNOTKU: Čítať viac
           • ŠKOLSKÉ KOLO ŠALIANSKY MAŤKO
           • 18. 2. 2023
           • 7. a 10. februára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

            V 1., 2. a 3. kategórii spolu súťažilo 21 žiakov. Recitátori sa naozaj veľmi snažili, porotu zaujali svojím výberom a prednesom povesti, a tak mala naozaj ťažkú úlohu vybrať najlepších. Nakoniec bol prednes vyhodnotený nasledovne:

           • ŠKOLSKÉ KOLO ŠALIANSKY MAŤKO: Čítať viac
           • RODIČOVSKÉ STRETNUTIA
           • 14. 1. 2023
           • Vážení rodičia!

            Pozývame Vás na tretie rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

            8.2.2023 - rodičovské stretnutie pre rodičov žiakov 4. ročníka: 16.00 hod. spoločné stretnutie na prízemí pavilónu A ohľadom LVVK4, následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie

            9.2.2023 - rodičovské stretnutie pre rodičovs 9. ročníka: 16.00 hod. spoločné stretnutie na prízemí pavilónu A ohľadom podávania prihlášok na stredné školy s kariérovou poradkyňou Mgr. M. Rajnákovou, následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie

           • RODIČOVSKÉ STRETNUTIA: Čítať viac
           • PRIJÍMACIE KONANIE DO BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPP - ĽADOVÝ HOKEJ
           • 16. 1. 2023
           • Riaditeľka základnej školy vyhlasuje

            prijímacie konanie do 5. ročníka bežnej triedy so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej pre školský rok 2023/2024

            TERMÍNY:

            15.2.2023, streda 16.00 hod.: všeobecno – motorické výkonostné testy, telocvičňa ZŠ M. R. Štefánika

            16.2.2023, štvrtok 14.00 hod.: špeciálne výkonostné testy, Zimný štadión v Lučenci

           • PRIJÍMACIE KONANIE DO BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPP - ĽADOVÝ HOKEJ: Čítať viac
           • OD NÁPADU K VÝSLEDKU
           • 15. 2. 2023
           • V našej škole sa snažíme skvalitňovať a modernizovať priestory našej školy. Veľmi peknú spoluprácu sme rozvinuli v spolupráci so žiakmi zo školského parlamentu ako aj s nepedagogickými zamestnancami.

            S myšlienkou sme oslovili žiakov školského parlamentu, ktorí na svojom zasadnutí vytvorili a naprojektovali návrh. Cieľom bolo navrhnúť slová, ktoré by charakterizovali hodnoty našej školičky. Návrh sme pretavili do reality – do výroby slov, ktoré do seba zapadali, akoby sme hrali scrabble. Pani informátorka H. Strmeňová, pán školník P. Keszeg a pán údržbár P. Pathó nám veľmi pomohli pri lepení slov na stenu a pri maľbe loga školy.

           • OD NÁPADU K VÝSLEDKU: Čítať viac
           • ROZHOVORY O IT PREVENCII - POZVÁNKA PRE RODIČOV
           • 2. 2. 2023
           • Vážení rodičia!

            Srdečne Vás pozývame na II. komunitné stretnutie pre rodičov a zamestnancov školy pod názvom Rozhovory o IT prevencii s odborníkom na IT prevenciu Ing. Jaroslavom Osterom. Stretnutie sa uskutoční 14.2.2023 o 16.00 hod. v VIII.B triede (poprípade na prízemí pav. A podľa záujmu).

            Tešíme sa na Vás!

           • ROZHOVORY O IT PREVENCII - POZVÁNKA PRE RODIČOV: Čítať viac
           • S KAŽDÝM DIEŤAŤOM SA RÁTA
           • 12. 2. 2023
           • S každým dieťaťom sa ráta je názov inkluzívnej aktivity, do ktorej sa zapojili žiaci VIII.A triedy na hodine občianskej náuky. Cieľom aktivity bolo zvýšiť povedomie o každodenných problémoch, ktorým čelia zdravotne znevýhodnení ľudia a podporovať empatiu a solidaritu s deťmi, ktoré sú odlišné.

            Aktivita bola rozdelená do dvoch častí. Najprv si každý žiak napísal stručný časový rozvrh svojho bežného dňa v týždni. Žiaci vytvorili menšie skupinky. Každá skupina mala za úlohu pouvažovať a spísať režim dňa nevidiaceho žiaka. Následne jednotlivé skupiny svoje predstavy prezentovali a navzájom diskutovali o tom, ako by sa asi cítili, ktoré činnosti by sa pre nich stali ťažkými alebo nezvládnuteľnými.

           • S KAŽDÝM DIEŤAŤOM SA RÁTA: Čítať viac
           • DETSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
           • 12. 2. 2023
           • Dňa 10. februára 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnil skvelý Novoročný turnaj v zrýchlenom šachu, ktorý spojil 52 žiakov škôl z Lučenca, Detvy a Hriňovej.

            Výsledky nás veľmi potešili, pretože v konečnom poradí medzi chlapcami

            Tobias Koronczi (VIII.M) obsadil 4.miesto,

            Jakub Kocúr (VI.M) 6.miesto,

           • DETSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ: Čítať viac
           • AKTUÁLNY STAV REKONŠTRUKCIE
           • 12. 2. 2023
           • V rámci realizovanej rekonštrukcie sa zrealizovala úprava vodovodných potrubí, vrátane rozšírenia počtu pisoárov, položil sa kazetový strop, opravili sa steny, podlaha, vytvoril sa bezbariérový vstup do šatne i do toaliet. Aktuálne sa kladie dlažba. Čaká nás ešte úprava vstupov do pavilónu A – nové dvere, položenie protišmykovej dlažby. Počas jarných prázdnin plánujeme úpravu vstupu do hlavnej budovy. V rámci úpravy vstupov prebehne montáž nových dvier.

           • AKTUÁLNY STAV REKONŠTRUKCIE: Čítať viac
           • BESEDA S TEMATIKOU PREVENCIE
           • 12. 2. 2023
           • 8.2.2023 sme pre žiakov VI.B, VII.A, VII.B pripravili preventívnu besedu s prokurátormi Okresnej prokuratúry Lučenec JUDr. Janou Jurinovou a JUDr. Júliusom Slavkovským. Žiaci sa oboznámili s problematikou ako trestnoprávna zodpovednosť, trestné činy, priestupky, záškoláctvo, drogová trestná činnosť, internetová prevencia, šírenie pornografie ako aj s následkami vyplývajúcimi z páchania priestupkov a trestných činov.

           • BESEDA S TEMATIKOU PREVENCIE: Čítať viac
           • POZNÁVAME NÁREČIA NAŠICH PREDKOV
           • 12. 2. 2023
           • Dňa 27.1.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže, ktorú organizuje Dom Matice slovenskej v Lučenci, Spoznávame nárečia našich predkov.

            Deti sa prostredníctvom tejto súťaže zoznámili s jazykom, ktorý možno používali ich prastaré mamy, s dedičstvom, ktoré tu pre nás zanechali, ale ktoré sa pomaličky vytráca. Preto je poslanie tejto súťaže také dôležité.

           • POZNÁVAME NÁREČIA NAŠICH PREDKOV: Čítať viac
           • VŠETKOVEDKOVIA
           • 12. 2. 2023
           • Ešte na konci novembra prebehla v našej škole celoslovenská súťaž Všetkovedko, ale na výsledky sme si museli trošku počkať. A oplatilo sa. Veď byť úspešným v tejto súťaži nie je vôbec jednoduché.

            Deti musia preukázať svoje vedomosti z rôznych oblastí - matematiky, slovenského či anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, informatiky, hudby a umenia.

           • VŠETKOVEDKOVIA: Čítať viac
           • NAŠA ŠKOLIČKA

          • POZVÁNKY


          •     

           • Kontakty

            • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
            • zsstefanikalc@gmail.com
            • +421 47 4333648
            • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
            • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
            • 35991593
            • 2021507455
            • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
            • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
           • Prihlásenie