• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

          hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

           • PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TERMÍNE 20.-22.12.2022
           • 19. 12. 2022
           • Vážení rodičia!

            Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a zamestnancov prerušujem vyučovanie v termíne 20.-22.12.2022.

            V uvedenom termíne nebude v činnosti ŠKD a nebude prebiehať vyučovací proces.

            Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravovania, nie je potrebné individuálne odhlasovať.

            Od 23.12.2022 do 8.1.2023 sú vianočné prázdniny. Vyučovanie začína 9.1.2023.

           • PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TERMÍNE 20.-22.12.2022: Čítať viac
           • VIANOČNÉ PRIANIE
           • 17. 12. 2022
           • Milí priatelia!

            Príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov!

            Ďakujeme Vám za celoročnú priazeň a tešíme sa na spoluprácu v roku 2023!

            Žiaci a zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

           • VIANOČNÉ PRIANIE: Čítať viac
           • POMOC EXISTUJE
           • 21. 12. 2022
           • Okrem krásnych vecí, úspechov a radosti v rodinách, v školských i pracovných kolektívoch môžeme prežívať krízy, úzkosti, osamotenie, neistoty, môžeme zápasiť s problémami. Je veľmi dôležité o nich hovoriť, niekedy sa stačí zdôveriť blízkej osobe, rodičovi, kamarátovi, ale aj pedagógovi, asistentke, sociálnej pedagogičke či pani informátorke. Niekomu, komu veríme a kto nám podá pomocnú ruku. Odborníci ponúkajú aj rôzne anonymné telefonické a e-mailové linky, kde ktokoľvek môže zavolať so svojím problémom. Aj my ich pravidelne sprostredkovávame v triednych kolektívoch, aby žiaci vedeli, že pomoc existuje! (Foto: FB: Nadácia Volkswagen Slovakia)

           • POMOC EXISTUJE: Čítať viac
           • NAŠA MALÁ TRIEDIČKA
           • 22. 12. 2022
           • V mojej triede sú žiaci s poruchami správania, emócií, šikovní žiaci a žiaci s nedostatočnými výchovno-vyučovacími výsledkami. Spolu sa snažíme hľadať to dobré v každom z nás, oni sa učia odo mňa a v značnej miere sa učím ja od nich. Nepomáhajú príkazy, zákazy a ani opakovanie toho, na čo všetko zabudli a nespravili.

           • NAŠA MALÁ TRIEDIČKA: Čítať viac
           • LOGOPÉDIA NA NAŠEJ ŠKOLE
           • 19. 12. 2022
           • V tomto školskom roku bola naša škola úspešná v projekte Naša inkluzívna škola z Nadácie Volkswagen Slovakia. Získanie grantu si vážime o to viac, že vybrané boli iba dve školy v rámci Slovenska.

            Vďaka tomuto projektu 27 žiakov počas celého školského roka môže využívať pravidelnú intervenciu klinickej logopedičky Mgr. Teréz Zupko.

           • LOGOPÉDIA NA NAŠEJ ŠKOLE: Čítať viac
           • PREVENTÍVNE OPATRENIA - CHOROBNOSŤ
           • 12. 12. 2022
           • Vážení rodičia!

            Aktuálne monitorujeme absencie žiakov ale aj zamestnancov vo vzťahu ku chorobnosti.

            V rámci chodu školy sme prijali konkrétne opatrenia:

            - Do kolektívov nepatria chorí žiaci. Ak takéto dieťa príde do kolektívu, budeme kontaktovať rodičov, aby si ho prišli vyzdvihnúť a dieťa sa liečilo v domácom prostredí!

           • PREVENTÍVNE OPATRENIA - CHOROBNOSŤ: Čítať viac
           • TVORIVÉ DIELNIČKY V II.A
           • 21. 12. 2022
           • Po dlhej prestávke sme konečne mohli aj v našej triede privítať rodičov či starých rodičov detí v rámci našej tradičnej akcie Európsky deň rodičov a školy, aby spolu s nimi oslávili nadchádzajúce najkrajšie sviatky v roku. Maminky aj starké si pre deti pripravili krásne tvorivé dielničky, nechýbalo ani malé občerstvenie.

           • TVORIVÉ DIELNIČKY V II.A : Čítať viac
           • HOVORILI SME O INKLÚZII V RTVS
           • 21. 12. 2022
           • Ako riaditeľka školy som 6.12.2022 dostala od Nadácie Volkswagen Slovakia príležitosť hovoriť o inklúzii v Dámskom klube v RTVS v Bratislave.

            Snažila som hovoriť aj o tom, aké dôležité vytvárať rešpektujúce prostredie pre všetkých žiakov, že veľmi veľa záleží na vedení škôl, ale aj o tom, že mnohé školy sú na začiatku procesov a mnohé školy realizujú inklúziu ako ich bežný štandard starostlivosti o žiakov!

           • HOVORILI SME O INKLÚZII V RTVS: Čítať viac
           • ATTOMAT 11
           • 21. 12. 2022
           • 13.12.2022 prebehlo už 11. kolo individuálnej online medzinárodnej súťaže z matematiky ATTOMAT 11. Súťažiaci počas 60 minút riešia matematické úlohy, kde odovzdávajú len výsledok. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

           • ATTOMAT 11: Čítať viac
           • VOŇAVÁ EXKURZIA
           • 20. 12. 2022
           • V rámci enviromentálneho krúžku Enviráčik sa dňa 6.12.2022 žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie v pekárni PENAM.

            V poobedňajších hodinách sme sa presunuli mestskou hromadnou dopravou priamo pred pekáreň. Tam nás už čakala vedúca výroby a technologička, obliekli sme si biele čiapky a biele plášte a vošli do útrob pekárne. Mali sme možnosť vidieť proces výroby chlebíkov, rožkov a sladkého pečiva ako sú vianočky. Pozreli sme sa aj na balenie parených výrobkov. Dokonca sme si mohli niektorí skúsiť povaľkať cesto na výrobu chlebov.

           • VOŇAVÁ EXKURZIA: Čítať viac
           • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA
           • 20. 12. 2022
           • V dňoch od 4. 12. 2022 do 9. 12. 2022 sa naša škola zúčastnila lyžiarskeho a snowboardového výcviku v lyžiarskom stredisku Jasná - Chopok. Žiaci boli rozdelení do piatich skupín podľa lyžiarskych zručností (4 lyžiarske skupiny, 1 snowboardová skupina). Počas výcviku sme sa zamerali na potreby každej skupiny od nácviku správnej techniky jej stabilizovania až po zdokonaľovanie.

           • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA: Čítať viac
           • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K PLATBÁM DO ŠKD A ZA STRAVU
           • 12. 12. 2022
           • Vážení rodičia,

            platbu za ŠKD za január 2023 prosíme uhradiť najneskôr do 15.12.2022 (neuhrádzajte za február 2023!) Ak tento termín nestihnete, prosíme poplatok za ŠKD za január 2023 uhradiť už IBA V MESIACI JANUÁR. Uvedené súvisí s uzatváraním ekonomického roka na škole!

            Ďalej Vás informujeme, že v súvislosti s nárastom cien sa od februára 2023 budú zvyšovať poplatky za ŠKD a za STRAVU. Uvedené zmeny vo VZN bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo a o zmenách v platbách Vás budeme včas informovať.

           • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K PLATBÁM DO ŠKD A ZA STRAVU: Čítať viac
           • KRAJSKÉ KOLO V ŠACHU
           • 17. 12. 2022
           • Dňa 9.12.2022 sa naša škola zúčastnila krajského kola Majstrovstiev Slovenska v zrýchlenom šachu. Náš tím tvorili: Tobias Koronczi VIII.C, Roman Babinský V.C, Emma Hrdličková V.B, Tereza Vargová IV.B

            Zistili sme, že konkurencia je naozaj silná a o každý jeden bod sme museli bojovať. Ďakujeme za Vašu snahu, ctižiadostivosť a reprezentáciu našej školy! S každým turnajom ste skúsenejší!

           • KRAJSKÉ KOLO V ŠACHU: Čítať viac
           • EKURZIA DO SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA
           • 20. 12. 2022
           • Dňa 1.decembra žiaci 9.ročníka navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Exkurzia pozostávala z dvoch častí.

            V prvej časti sme navštívili vedecko-technické centrum pre deti a mládež, kde na žiakov čakali optické klamy, 3D a 2D ilúzie, hlavolamy, akustické a elektrické zariadenia, merania postrehu a iné zaujímavosti.

           • EKURZIA DO SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA: Čítať viac
           • NAŠA ŠKOLIČKA

          • POZVÁNKY


          •     

           • Kontakty

            • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
            • zsstefanikalc@gmail.com
            • +421 47 4333648
            • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
            • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
            • 35991593
            • 2021507455
            • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
            • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
           • Prihlásenie