• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

          hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

           • PRÁCA ASISTENTA SO ŽIAKOM S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
           • 18. 3. 2023
           • Pred štyrmi rokmi som v rámci inklúzie začala pracovať so žiakom s telesným postihnutím. Jedná sa o diagnózu spastická kvadruplegická DMO. Žiak bol začlenený do triedy formou individuálnej integrácie s intaktnými žiakmi.

            V prvej triede nemal osvojené návyky správneho úchopu ceruzky, lateralita bola u neho nevyhranená. Obidve ruky má spastické, pridružený je aj tremor. Nohy má tiež spastické. Základnou úlohou pre mňa ako asistenta bolo zistiť, ktorá ruka bude vhodná na písanie. Po dlhšom čase som zistila, že bude písať pravou rukou. Ďalšou, veľmi dôležitou fázou bolo naučiť žiaka písať a kresliť s ľahkosťou – podľa jeho fyzických možností – netlačiť na podložku a predchádzať bolesti ruky.

           • PRÁCA ASISTENTA SO ŽIAKOM S TELESNÝM POSTIHNUTÍM: Čítať viac
           • MATEMATICKÁ TRIEDA VI.C
           • 18. 3. 2023
           • Práca s nadanými žiakmi je pre učiteľa veľkou motivačnou výzvou, ale zároveň je náročná, tak po časovej, ako aj organizačnej stránke. Každý žiak v triede je pre mňa ako triednu učiteľku individuálna osobnosť a neexistuje jednoznačná šablóna na prácu s nimi. Niektorých žiakov charakterizuje veľmi dobrá pamäť, vysoká intelektuálna zvedavosť, široká slovná zásoba a dobrá argumentácia. Tieto typy žiakov sa snažia organizovať svoje okolie – spolužiakov, chcú si presadzovať svoje pravidlá v triednom kolektíve. ň

           • MATEMATICKÁ TRIEDA VI.C: Čítať viac
           • NAŠI ROVESNÍCKI MEDIÁTORI
           • 14. 3. 2023
           • Aktivita: Rovesnícka mediácia v spolupráci s Mgr. Dušanou Bieleszovou (mediátorka so špecializáciou na oblasť školskej a rovesníckej mediácie)

            Dňa 21.02.2023 sa na našej škole uskutočnila školská a rovesnícka mediácia pod vedením Mgr. Dušany Bieleszovej. Išlo o 4. stretnutie rovesníckych mediátorov realizované formou „Projektového vyučovania„. Aktivity boli zamerané na tímové riešenia konkrétnych situácií. Zameriavali sme sa na: spoluprácu, čítať pokyny s porozumením, pracovať s pravidlami, určiť kompetencie v tíme a najmä pracovať v zmiešaných skupinách.

           • NAŠI ROVESNÍCKI MEDIÁTORI: Čítať viac
           • CHLAPČENSKÉ TOALETY NA PRÍZEMÍ PAVILÓNU A PREŠLI REKONŠTRUKCIOU
           • 11. 3. 2023
           • Od polovice decembra 2022 do konca februára 2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizovali rozsiahlu rekonštrukciu chlapčenských toaliet na prízemí pavilónu A.

            Po roku, kedy sme zrekonštruovali dievčenské toalety, sa nám podarilo zrekonštruovať ďalšie sociálne zariadenia v pavilóne A. Rekonštrukcia sa týkala jednak vodovodov, osvetlenia, položila sa dlažba, nové toalety, pisoáre, umývadlá a kabínky, ale zabezpečili sme aj veľmi dôležité prvky bezbariérovosti – bezbariérový vstup a bezbariérovú kabínku.

           • CHLAPČENSKÉ TOALETY NA PRÍZEMÍ PAVILÓNU A PREŠLI REKONŠTRUKCIOU: Čítať viac
           • VYUČUJEME MODERNE - INFORMATIKA NA I. STUPNI
           • 9. 3. 2023
           • Informatika má, podobne ako matematika, dôležité postavenie vo vyučovaní, pretože rozvíja kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať rôzne stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Keďže žiaci na hodinách pracujú vo dvojiciach, alebo v skupinách, rozvíja u nich aj komunikačné zručnosti, sebavyjadrenie, tvorivosť a spoluprácu.

           • VYUČUJEME MODERNE - INFORMATIKA NA I. STUPNI: Čítať viac
           • OBK STREETBASKETBAL ŽIAČOK
           • 15. 3. 2023
           • Naša škola ZŠ M. R. Štefánika sa zúčastnila na okresnom kole v 3x3 streetbasketbale žiačok základných škôl, ktoré sa konalo v telocvični ZŠ Vajanského Lučenec. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov, hralo sa systémom každý s každým. Naše žiačky v zostave: Alexandra Košíková IX.A, Karin Košíková IX.A, Sofia Trebulová IX.B, Katarína Kaššaiová VIII.A odohrali 5 zápasov, z čoho 4 zápasy vyhrali a 1 (finálový zápas) prehrali. Po krásnom kombinačnom basketbale a náročných zápasoch, sme sa umiestnili na 2. mieste. Na základe uvedených výsledkov chcem poďakovať žiačkam za úspešnú reprezentáciu našej školy.

           • OBK STREETBASKETBAL ŽIAČOK: Čítať viac
           • EMMKA, NINKA A MICHAL POSTUPUJÚ NA REGIONÁLNE KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
           • 11. 3. 2023
           • 8.3.2023 sa konalo postupové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii. Z našej školy sa súťaže zúčastnili Natália Kočalková z III.A triedy v prednese poézie, Emma Hrdinová zo IV.C a Nina Pružincová z III.A v prednese prózy. Všetky dievčatá podali skvelé výkony a my sme radi, že sa v silnej konkurencii podarilo Emmke a Ninke získať skvelé postupové 3. miesto.

           • EMMKA, NINKA A MICHAL POSTUPUJÚ NA REGIONÁLNE KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN: Čítať viac
           • 22.3.2023 - RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.-8.ROČNÍKA
           • 8. 3. 2023
           • Vážení rodičia, milí žiaci!

            Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec oznamuje, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 5.-8. ročníka dňa 22.3.2023 riaditeľské voľno.

           • 22.3.2023 - RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.-8.ROČNÍKA: Čítať viac
           • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA
           • 14. 3. 2023
           • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

            Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

            Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 23.3.2023 – 30.6.2023.

           • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA: Čítať viac
           • 3. MIESTO NA KK V STOLNOM TENISE ŽIAČOK
           • 14. 3. 2023
           • Vo štvrtok dňa 23. 02. 2023 sa konalo Krajské kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl, ktorého sa zúčastnila aj naša škola M. R. Štefánika. Krajské kolo organizovala Základná škola v Kalinove, ktorého sa zúčastnilo šesť základných škôl.

            Hralo sa v trojčlenných družstvách systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo družstvo žiačok: Petra Procházková 8.C, Nela Júlia Lökeová 7.C, Vivien Čemanová 6.C.

           • 3. MIESTO NA KK V STOLNOM TENISE ŽIAČOK: Čítať viac
           • OLY VOLÁ ŠKOLY
           • 11. 3. 2023
           • V duchu hesla “OLY VOLÁ ŠKOLY”, ktorým Slovenské olympijské a športové múzeum oslovuje mladú generáciu vytvoriť podobu maskota múzea prostredníctvom výtvarnej súťaže. Naše deti z ŠKD sa s chuťou a odhodlaním pustili do práce. Využili svoju fantáziu,kreativitu a za pomoci rôznych techník vytvorili veľmi pekné diela. Veríme, že sa naše návrhy budú porote páčiť .

           • OLY VOLÁ ŠKOLY: Čítať viac
           • MICHAL - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?
           • 12. 3. 2023
           • Ako prežijem túto dobu? Často si kladiem otázku ako žiť v tejto dobe? Aké veci robiť a aké nie, ako sa zachovať v rôznych situáciách? Dnes žijeme veľmi premenlivú a hlavne digitálnu dobu. Skoro každý z nás používajú sociálne siete, hráme online hry alebo len tak surfujeme po internete. Myslím si, že je veľmi dôležité rozmyslieť si ako sa budeme správať nielen v reálnom svete, ale aj v tom virtuálnom. Hocijaká správa alebo fotka, ktorá bola určená len na pobavenie, nás v budúcnosti môže dostať do problémov. Každá správa, fotka, „hlasovka“ alebo nejaký iný úkon v online priestore zanecháva digitálnu stopu. Podľa tejto stopy nás môžu jednoducho vypátrať. Nechcem tým povedať, že dnešnú dobu máme žiť úplne offline, len by som rád upozornil, že je veľmi dôležité správať sa zodpovedne offline, ale aj online.

           • MICHAL - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?: Čítať viac
           • ZOJA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?
           • 12. 3. 2023
           • Ráno vstanem, oblečiem sa a ponáhľam sa do školy. V škole väčšinu dňa prespím a modlím sa, nech tento strašný deň skončí. Keď prídem domov, sadnem si na gauč, pustím Netflix a pomaly sa ukladám spať.

            Takto jednoducho by sa dal opísať deň bežného študenta v roku 2023. Pre niekoho nudný, pre niekoho "vysnívaný život". Kto by nechcel žiť život, v ktorom dostáva všetko predostreté na zlatej tácke? Ráno sa zobudiť, sadnúť si k pripraveným raňajkám. V škole stačí odpísať úlohy od spolužiakov, poflakovať sa a vrátiť sa domov do teplúčka. Bezstarostne sa navečerať, vyvaliť sa k veľkej telke a s pokojom na duši zaspať.

           • ZOJA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?: Čítať viac
           • EMA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?
           • 12. 3. 2023
           • Ako prežijem túto dobu? Myslím si, že žijeme v dobe, ktorá je pre mnohých z nás plná zmien a výziev. Rýchly pokrok mnohých technológii, globalizácia a klimatické zmeny sú len niektoré z problémov, ktoré nás v súčasnosti ovplyvňujú. Môže sa to javiť ako veľký a strašidelný svet, v ktorom sa vieme len s ťažkosťami nájsť a orientovať. Ako však, môžeme prežiť túto dobu?

           • EMA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?: Čítať viac
           • SOFIA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?
           • 12. 3. 2023
           • Ako prežijem túto dobu? Táto otázka ma celkom dosť zaskočila. Počas tejto doby si ani neuvedomujem ako ju prežívam. Pre mňa všetko ide veľmi rýchlo, teda väčšina mojich dní je uponáhľaných. Ráno vstanem, idem do školy, prídem domov, učím sa, idem na tréning, opäť prídem domov, najem sa, idem spať. Samozrejme, nájdu sa aj dni, ktoré sa ťahajú a prajem si, aby sa čo najrýchlejšie skončili. Späť však k našej dobe.

           • SOFIA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?: Čítať viac
           • ZMENA POPLATKOV ZA STRAVOVANIE A RÉŽIU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.3.2023
           • 13. 2. 2023
           • Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 114 ods.9 a 10 školského zákona určuje výšku príspevku v súlade s 3. finančným pásmom, ktorý uhrádza zákonný zástupca, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto:

           • ZMENA POPLATKOV ZA STRAVOVANIE A RÉŽIU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.3.2023: Čítať viac
           • NAŠA ŠKOLIČKA

          • POZVÁNKY


          •     

           • Kontakty

            • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
            • zsstefanikalc@gmail.com
            • +421 47 4333648
            • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
            • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
            • 35991593
            • 2021507455
            • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
            • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
           • Prihlásenie