Školská knižnica

Otváracie hodiny

 

7.30 hod. - 7.50 hod.

9.40 hod. - 9.55 hod.

Pondelok

Mgr. E. Vavríková

Mgr. S. Brnová

Utorok

Mgr. Z. Fungáčová

Mgr. D. Trnková

Streda

Mgr. A. Lenhartová

Y. Miseng

Mgr. Z. Mészárosová

Štvrtok

PaedDr. I. Balázsová

PhDr. A.Slancová

Piatok

Mgr. Z. Kamenská

Mgr. M. Portelekyová

 


Školská knihovníčka: Mgr. Zuzana Mészárosová

Zástupkyňa školskej knihovníčky pre II.stupeň: Mgr. Miriam Portelekyová


Dokumenty školskej knižnice:

Plán činnosti školskej knižnice 2017/2018.pdf

Interná smernica č. 7. Štatút školskej knižnice.pdf

Interná smernica č. 8. Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria