Školská knižnica

Otváracie hodiny


Školská knihovníčka: Mgr. Zuzana Mészárosová

Zástupkyňa školskej knihovníčky pre II.stupeň: Mgr. Miriam Portelekyová


Dokumenty školskej knižnice:

Plán činnosti školskej knižnice 2018/2019.pdf

Interná smernica č. 7. Štatút školskej knižnice.pdf

Interná smernica č. 8. Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria