Svet práce - technika - výtvarná výchova

Aktivity

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O JÚLIUSOVI SZABÓOVI

Dňa 25. apríla 2018 sme sa zúčastnili už 9. ročníka vedomostnej súťaže O živote a diele Júliusa Szabóa, ktorá sa tento rok niesla v duchu pop-artového umelca Vasarelyho.
Obe naše družstvá zabojovali a získali okrem nových skúseností aj Pamätný list z rúk pani Kingy Szabóovej. Družstvo mladších žiakov tvorilo: Petra Spodniaková VII.A, Ema Stančíková VII.A a Rebeka Tichá VI.M, družstvo starších žiakov tvorili: Alena Adamove VIII.M, Frederika Biroščáková VIII.M a Filip Caban VIII.M. Družstvo našich starších zástupcov získalo aj prekrásne 2.miesto, čomu sa veľmi tešíme a blahoželáme.

Mgr. Veronika Danková

     


OCENENIE VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI "MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ"

V rámci hodín biológie sme sa so žiakmi zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Slovenského banského múzea - GALÉRIE JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici pod názvom „My sa nevieme sťažovať nahlas“. Témou 20. ročníka bola myšlienka „KAŽDÝ DEŇ JE DEŇ ZEME“.  

Pod vedením pani učiteliek V. Malčekovej a A. Lenhartovej sme zaslali množstvo výtvarných prác našich žiakov a veľmi sa tešíme, že porota ocenila aj práce dvoch našich žiakov II. stupňa: Olivera Mácsa z V.M a Lucie Igazovej z VIII.M triedy.

Je úžasné sledovať spracovanie témy, tvorivé „hranie sa“ s myšlienkou a následne výsledok! Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy!

   


VO SVETE MOTÝĽOV

Do výtvarnej súťaže Galérie Bloom Divín zaslala pani učiteľka Mgr. Veronika Danková práce žiačok VII.A triedy Petry Spodniakovej, Ivanky Ľuptákovej a Andrejky Urbanovej.


MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LIDICE

Medzinárodná detská výtvarná súťať bola založená v roku 1967 k ucteniu pamiatky detských obetí českej obce Lidice nacistami a k ucteniu všetkých detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch.

Témou tohto ročníka bola Voda (nad zlato) a zapojili sa aj naši žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Veroniky Dankovej: Noemi Kuráková V.M, Leah Košková V.M, Nina Lea Anderlová VI.M, Radka Olšiaková VII.A, Sascha G. Štromajerová V.M, Sofia Melicherčíková V.M, Patrícia Oravcová VI.M, Vojtech Baláž V.Š, Dominika Burisová VII.A a Ema Paálová VI.M. Držíme palce!

 


 

TECHNIKA QUILLING

Žiaci V.Š triedy sa pod vedením p. uč. Matuškovej a Slížovej pousilovali vytvoriť nádherné quillingové veľkonočné vajíčka. A veru sa im to aj podarilo! Ich drobné pršteky šikovne natáčali nastrihané pásy farebného papiera a vyčarovávali papierové zázraky.

 


DÚHA 2018

Dúha 2018 je výtvarná súťaž pre tvorivých žiakov. Zapojili sme sa aj my a to v dvoch kategóriách: Šport a pohyb v prírode a Moji štvornohí kamaráti. Poslali sme spolu štrnásť prác.
Šport a pohyb v prírode: Alexandra Bartošová V.Š, Michaela Križanová V.Š, Alexandra Janštová VI.M, Karin Vrábľová V.M, Miriam Hrončeková IX.M, Sasha G. Štromajerová V.M, Zdenka Krnáčová IX.M, Nina Lea Anderlová VI.M.
Moji štvornohí kamaráti: Petra Spodniaková VII.A, Eva Hricová VII.M, Zuzana Kuviková VI.A, Antónia Luptáková VI.Š.
Všetkým držíme palce!

 


ZASLALI SME PRÁCE DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE VESMÍR OČAMI DETÍ

Aj v tomto školskom roku nás oslovila súťaž Vesmír očami detí, do ktorej sme zaslali práce našich žiakov I. a II. stupňa ako aj detí ŠKD.

Žiaci I. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Našu školu budú reprezentovať nasledovní žiaci svojimi výtvarnými prácami: Mia Malovcová I.C, Katarína Huňavá II.B, Katarína Rekšáková II.C, Jakub Krnáč II.C, Veronika Brunnerová III.A, Hana Moravčíková III.B, Ella Baková III.C, Bianka Bystrianska IV.A, Cornelia Hricová IV.A, Nela Národová IV.B.

V obvodnom kole nás budú reprezentovať aj práce žiakov II. stupňa. Lukáš Haluška VII.M, Ema Stančíková VII.A,Dominika Burisová VII.A, Nilla Faizi VII.M, Petra Spodniaková VII.A, Nina Magová V.M, Matúš Samuel Landl VI.M, Nina Lea Anderlová VI.M, Noemi Kuráková V.Š a Ivana Ľuptáková VII.A trieda.

Deti z I. a VI. oddelenia ŠKD sa tiež zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do okresného kola sme zaslali práce Michala Gondáša I.A, Tamarky Plašienkovej I.A, Viktórie Markovej I.A, Emky Štaudingerovej III.C, Tamarky Sojkovej III.B, Veroniky Bednárovej III.B.

   

     


ZAPOJILI SME SA DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE KĽÚČ OD ZLATÉHO MESTA

Deti zo VI. oddelenia sa spolu s pani vychovávateľkou Lenkou Rusnákovou zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce pod názvom Kľúč od zlatého mesta. Podtitulom súťaže sú 4 ročné obdobia. Deti vo svojich výtvarných prácach zobrazujú svoje mesto a dedinu v rôznych ročných obdobiach!

 

 


POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ V MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI


VÝTVARNÁ SÚŤAŽ O OLYMPIONIZME - POĎAKOVANIE


ANJEL VIANOC 2017

Anjel Vianoc je súťaž vyhlásená Tatranskou galériou v Poprade, do ktorej sa každoročne zapájame. Tento rok sme poslali desať krásnych anjelikov, aby reprezentovali našu školu na celoslovenskej predvianočnej súťaži plnej anjelských nápadov.


PETROHRAD OČAMI DETÍ 2017

Aj v tomto školskom roku sme sa pod vedením A. Hlivar, Mgr. S. Brnovej, Mgr. Z. Fungáčovej, Mgr. Z. Kamenskej a PaedDr. I. Balázsovej zapojili so žiakmi do výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí.

Zaslali sme práce týchto žiakov, ktorým v súťaži držíme palce. Zároveň im ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

A. Adamove VIII.M, B. Bablena VIII.M, Z. Brodnianska VIII.M, M. Matúška VIII.M, N. Majdová IX.A, V. Kralinská IX.A, N. Stratilová IX.Š, V. Pukáčová IX.Š, A. Janštová VI.M, Z. Kubincová IV.B, F. Kovács IV.B, E. Štetková IV.C, M. Kaššai IV.C, M. Šarkan IV.B, Ľ. Dováľová IV.B, L. Adamove IV.C, M. Luptáková IV.C, S. Mezö III.A, J. Fízeľ III.A, J. Marciek III.C, M. Rekšáková III.C, M. Čeman III.B, D. Andilová III.B, H. Moravčíková III.B, I. Káka III.B, D. Chovanec III.C, A. Lokšová III.B, M. Lazar III.C.


OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ

Aj v školskom roku 2017/2018 sme zaslali práce našich detí v ŠKD do súťaže Ohranárik očami detí. Vybrali sme práce žiakov Veronika Brunnerová III.A, Marin Tabakov III.A, Sára Nagyová III.C, Michal Nagy II.B, Katarína Huňavá II.B, Paulína Kramecová II.B, Michaela Malčeková II.B.


MAĽUJEME TIMRAVU

Tento rok prebehla výtvarná súťaž „Maľujeme Timravu“ pod záštitou Domu Matice slovenskej, ako každý rok. Zapojili sme sa aj my. Odoslali sme desať krásnych portrétov spisovateľky a dramatičky Boženy Slančíkovej Timravy. Práce prešli školským kolom a autorom týchto prác srdečne blahoželáme. Sú to Ema Bartková, Laura Tóthová, Viktória Starove a Lea Pukáčová zo VI. A triedy, zo VII. A triedy sú to Ivana Ľuptáková, Petra Spodniaková, Veronika Vrábľová, Michaela Vachláčová.

Mgr. Veronika Danková

     

 


RUSKO MOJIMI FARBIČKAMI

Dňa 25.5.2017 v Bibiane, Medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave, sme sa zúčastnili otvorenia výstavy a oceňovania žiakov vybraných škôl  v súťaži „Rusko mojimi farbičkami“, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti ruského štátneho sviatku. Možnosť zapojiť sa do súťaže sme dostali ako jedna z vybraných škôl v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku. Počas oceňovania sme sa stretli aj s pánom veľvyslancom Alexejom Leonidovičom Fedotovom, ktorý nám slávnostne odovzdal diplomy i ocenenia. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

I. kategória: 8 - 10 rokov :

2.miesto: Martina Rekšáková, názov: Máša v chráme

3.miesto: Alexandra Janštová, názov: Rozprávkové Rusko                                                     

II. kategória: 11 – 12 rokov : 

1.miesto: Zuzana Brodnianska, názov: Ruský svet – Zlatá Moskva                            

3.miesto: Patrícia Gondášová, názov: Brezové Rusko                                   

III. kategória: 13 - 15 rokov:

2.miesto: Karin Klagová, názov: Nastenka                                                 

IV. kategória: 13 - 15 rokov :

1.miesto:  Gabriela Ilčíková, názov: Krajina Labutí

2.miesto:  Sofia Sarvašová, názov:  Ruská Maslenica

Na konci nám dopriali aj stoly s ruskými dobrotami a na celom podujatí panovala príjemná atmosféra.

Počas cesty na oceňovanie nám bola umožnená aj exkurzia po historickej časti Bratislavy. S pani učiteľkou Aksanou Hlivar sme uvideli mnoho pamiatok ako napríklad prezidentský palác, Michalskú bránu, Hviezdoslavovo námestie, Slovenské národné divadlo, Dóm svätého Martina a uvideli sme i legendárneho Čumila.

Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť. Tešíme sa na ďalšie krásne výtvarné práce, ktoré budú reprezentovať našu školu v rôznych výtvarných súťažiach.

Natália Mahútová

     

   


PRACUJEME S HLINOU

Keramika patrí medzi remeslá s dlhou tradíciou a množstvom výrazových možností. Na hodinách techniky sa naši žiaci môžu oboznámiť s týmto remeslom prostredníctvom tvorivej práce na svojich vlastných výrobkoch. Práca s hlinou je veľmi všestranná a jej možnosti sa objavia vo výraze hotového diela. Žiaci si pri modelovaní rozvíjajú jemnú motoriku, estetické cítenie, tvorivosť a priestorovú predstavivosť. Učia sa rôzne postupy a techniky práce s hlinou. Deti vnímajú takéto hodiny ako netradičné a veľmi zaujímavé a zo svojich hotových prác majú veľkú radosť.

Mgr. Adela Gerátová

     


SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec s podtitulom HRAČKY.

         


2. MIESTO DOMINIKY BURISOVEJ V SÚŤAŽI BIBLIA OČAMI DETÍ


SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ OČAMI DETI

   

   


OCENENÁ PRÁCA DOMINIKY BURISOVEJ

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Sme radi, že spomedzi zaslaných prác našich žiakov bola ocenená práca Dominiky Burisovej zo VI.A triedy. Blahoželáme a za podporu svojich žiakov ďakujeme Mgr. V. Dankovej.


RUSKO MOJIMI FARBIČKAMI

 

   


ZASLALI SME PRÁCE DO SÚŤAŽE ZELENÝ SVET 2017

Do konca marca 2017 sme sa stihli zapojiť do 22. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017 s podtitulom (Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta.

Zaslali sme práce viacerých žiakov I. a II. stupňa:

II.A - Soňa Baranová, Veronika Brunnerová, Natália Mičudová, Sandra Palášthyová, Sofia Tománková
II.B - Veronika Bednárová, Lea Ďurošová, Hana Moravčíková, Petra Procházková, Rhea Natália Tichá
II.C - Simona Fridrichová, Martina Rekšáková, Sára Nagyová
III.C - Martin Kaššai, Kristína Kurajská, Pavel Kuvik, Viktória Lopušníková, Martina Luptáková, Sebastian Muller, Tomáš Vajko
V.Š - Tina Imreová, Petronela Hédlová
VII.M - Samuel Gasper, Sarah Dančová
VII.Š - Bibiána Kubincová, Sofia Sarvašová

Výtvarným prácam držíme palce!

Mgr. Silvia Brnová, Mgr. Veronika Danková

     


GRAFICKÝ NÁVRH OBÁLKY ŽIACKEJ KNIŽKY

A v školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do výtvarne súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky. Zaslali sme práce žiačok II. stupňa: Patrícia Gondášová VI.M, Dominika Burisová VI.A, Eva Hricová VI.M, Natália Šinková V.M, Nina Anderlová V.M.

   


ZASLALI SME PRÁCE DO SÚŤAŽE VESMÍR OČAMI DETÍ

Vesmír očami detí je výtvarná súťaž, do ktorej sa každý rok zapájame. Tentokrát sme odoslali práce našich šikovných žiakov: Tomáš Kramec VI.M, Beatrica Barcajová a Bianka Bystrianska z VIII.A, Dominika Burisová, Ivana Ľuptáková, Veronika Vrábľová, Petra Spodniaková a Tamara Findrová zo VI.A Filip Varga VII.A, Ruženka Balogová VII.A, Ninka Anderlová V.M a Heňo Šulek VI.B.

Mgr. Veronika Danková

   


MAĽUJEME BEDNIČKY NA KVETY

Rozvíjať praktické zručnosti žiakov, spoluprácu, zodpovednosť za výsledok svojej práce a za prostredie, v ktorom žijem, to sú ciele, ktoré sa snažíme rozvíjať u žiakov na predmete svet práce.

   

   


ČO SA DEJE NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE?

 


QUILLING

Vyučovací predmet technika, tentokrát zameraný na rozvíjanie jemnej motoriky u žiakov 6.M triedy ukázal, koľko talentu a fantázie sa ukrýva hlboko v našich žiakoch. Quilling je pomerne obtiažna technika, no žiaci sa pod vedením Mgr. Slížovej a Mgr. Matúškovej zhostili aj tejto neľahkej úlohy nad všetky naše očakávania. Posúďte sami!

Mgr. Aneta Matúšková

 


OZDOBY NA VIANOČNÉ STROMČEKY V NAŠOM MESTE

   

     

   


VYRÁBALI SME VENČEKY


JESENNÉ UPRATOVANIE

   

   


MAĽUJEME PALETY

   

   

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
  zsstefanikalc@gmail.com
 • +421 47 4333 648
  sekretariát školy:
  0911 650 190

  Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy:
  0911 650 189

  Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421

Fotogaléria