• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva Zmluva o dielo 16 680.58 s DPH 03.07.2015 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 05.07.2015
  Zmluva Dohoda o spolupráci s DPH 05.06.2017 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZŠ M.R.Štefánika 14.06.2017
  Zmluva Zmluva o dielo 17 792.32 s DPH 04.12.2019 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 04.12.2019
  Zmluva Darovacia zmluva - Tatra banka, a.s. 1 000.00 s DPH 02.02.2016 Tatra banka, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 03.02.2016
  Zmluva Darovacia zmluva 50,00 s DPH 20.11.2019 Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. ZŠ M.R.Štefánika 27.11.2019
  Faktúra Záväzná prihláška - odborný seminár 21,00 s DPH 19.10.2018 Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie Obcí ZŠ M.R.Štefánika 28.11.2018
  Faktúra Dohoda o cene 460,00 s DPH 23.10.2018 Fakulta prírodných vied UMB ZŠ M.R.Štefánika 28.11.2018
  Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 26.04.2019 Stredná odborná škola pedagogická 29.04.2019
  Objednávka Komponenty do oddychovej zóny s DPH 10.08.2021 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 10.08.2021
  Faktúra Lektorský program 400,00 s DPH 19.05.2017 FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv ZŠ M.R.Štefánika 02.06.2017
  Objednávka Všeobecný materiál 280,36 s DPH 09.08.2021 SUPER ZOO ZŠ M.R.Štefánika 09.08.2021
  Faktúra Šachový online turnaj 14,00 s DPH 16.12.2021 Slovenský šachový zväz ZŠ M.R.Štefánika 17.12.2021
  Zmluva Darovacia zmluva na peňažný dar 1 000,00 s DPH 22.11.2018 Občianske združenie Školák Lučenec 10.12.2018
  Objednávka Všeobecný materiál 7 954,70 s DPH 04.08.2021 MY DVA Slovakia, s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika 04.08.2021
  Faktúra školenie 18,00 s DPH 03.02.2016 RVC ZŠ M.R.Štefánika 16.02.2016
  Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 04.05.2018 Pedagogická a sociálna akadémia ZŠ M.R.Štefánika 21.05.2018
  Zmluva Dohoda o aktivácii služieb ČSOB elektronického bankovníctva s DPH 10.09.2021 Československá obchodná banka, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 10.09.2021
  Zmluva Zmluva o využívaní služby - ČSOB BUSINESSBANKING LITE s DPH 23.08.2021 Československá obchodná banka, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 23.08.2021
  Faktúra odborný seminár 22,00 s DPH 20.05.2019 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ M.R.Štefánika 11.06.2019
  Zmluva Zmluva o využívaní služby - ČSOB Businessbanking lite s DPH 10.09.2021 Československá obchodná banka, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 10.09.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4861
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie