• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 6 Dodatok k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 11.05.2021 Ján Dobrocký 11.05.2021
  Zmluva 9929858048 Zmluva o poskytovaní služby Magio teklevízia cez internet s DPH 24.06.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 24.06.2021
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 21.11.2016 Roman Kvak ZŠ M.R.Štefánika 25.11.2016
  Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 22.12.2015 Základná organizácia Odborového zväzu prac. školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ M.R.Štefánika ZŠ M.R.Štefánika 22.12.2015
  Objednávka Objednávka talčív Poštových poukazov na účet s DPH 20.10.2016 Slovenská pošta, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 12.12.2016
  Zmluva 008 Dodatok k zmluvám o dodávke plynu s DPH 22.07.2021 SPP ZŠ M.R.Štefánika 22.07.2021
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.12.2016 Mgr. Gabriela Aláčová ZŠ M.R.Štefánika 09.01.2017
  Zmluva Dohoda o spolupráci s DPH 30.09.2016 Materská škola, Ulica partizánska ZŠ M.R.Štefánika 09.01.2017
  Zmluva 3 Dodatok k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 30.06.2021 Milan Lempochner - U MILANA ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2021
  Zmluva 9929858046 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 24.06.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 24.06.2021
  Objednávka č.1 stavebné práce, údržbárske práce s DPH 24.02.2016 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 15.03.2016
  Zmluva 1-794936225638 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 23.06.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 24.06.2021
  Objednávka Vybavenie - Výpočtová technika pre jazykovú učebňu s DPH 29.11.2018 MB TECH BB s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 29.11.2018
  Objednávka IKT vybavenie s DPH 29.11.2018 Karol UHL-UK SERVIS ZŠ M.R.Štefánika 29.11.2018
  Objednávka Vybavenie - knižničný fond s DPH 29.11.2018 Robert Štuller - kníhkupectvo Golem ZŠ M.R.Štefánika 29.11.2018
  Objednávka Zariadenie pre jazykovú učebňu s DPH 29.11.2018 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 29.11.2018
  Zmluva ZK01/VK/09/01/024 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 17.05.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 17.05.2021
  Objednávka 825/2022 Objednávka projektovej dokumentácie s DPH 14.09.2022 Ing Csaba Balázs ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová riaditeľka školy 16.09.2022
  Zmluva Dohoda o spolupráci s DPH 03.06.2021 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 03.06.2021
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 11.11.2016 Ondrej Mács ZŠ M.R.Štefánika 15.11.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4861
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie