• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 2 Dodatok k nájomnej zmluve o nájme nebyt. priestorov 500,00 s DPH 01.01.2012 DIRECTREAL MM, spol. s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 02.01.2012
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 23.01.2012 Slavka Adamove ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2012
  Zmluva 1 Dodatok ku kúpnej zmluve č.3/2011 s DPH 09.02.2012 CONECOM - Business solutions, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 10.02.2012
  Zmluva 5 Dodatok k zmluve o poskytnutínenávratného finanč. príspevku s DPH 10.02.2012 Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu ZŠ M.R.Štefánika 13.02.2012
  Zmluva 2012/0189 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia 2,00 s DPH 21.02.2012 Divadelné centrum Martin ZŠ M.R.Štefánika 22.02.2012
  Zmluva 9904837168 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 28.02.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 29.02.2012
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.03.2012 Mgr. Miroslav Dedinský ZŠ M.R.Štefánika 06.03.2012
  Zmluva 5720044880 Poistná zmluva 67,00 s DPH 07.03.2012 Generali Poisťovňa, a. s. ZŠ M.R.Štefánika 08.03.2012
  Zmluva 1088/2011 Darovacia zmluva 1 959.85 s DPH 09.03.2012 Štátny pedagogický ústav ZŠ M.R.Štefánika 12.03.2012
  Zmluva 1087/2011 Darovacia zmluva 1 959,85 s DPH 09.03.2012 Štátny pedagogický ústav ZŠ M.R.Štefánika 12.03.2012
  Zmluva 1086/2011 Darovacia zmluva 1 959.85 s DPH 09.03.2012 Štátny pedagogický ústav ZŠ M.R.Štefánika 12.03.2012
  Zmluva 3 Dodatok k nájomnej zmluve o nájme nebyt. priestorov 294,00 s DPH 21.03.2012 Mário Moze ZŠ M.R.Štefánika 22.03.2012
  Zmluva 5720045792 Poistná zmluva 103,00 s DPH 23.03.2012 Generali Poisťovňa, a. s. ZŠ M.R.Štefánika 26.03.2012
  Zmluva 5720045781 Poistná zmluva 100,00 s DPH 23.03.2012 Generali Poisťovňa, a. s. ZŠ M.R.Štefánika 26.03.2012
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.05.2012 PaedDr. Eva Marková ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2012
  Zmluva 0233467 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 15.05.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 16.05.2012
  Zmluva 0233467 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 15.05.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 16.05.2012
  Zmluva 1 Dodatok k zmluve č.2012_MAT_BB_BB_155 o nájme nebyt. priestorov 50,00 s DPH 17.05.2012 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ M.R.Štefánika 18.05.2012
  Zmluva Kalkulačný list k zmluve č.2012_MAT_BB_BB_155 50,00 s DPH 17.05.2012 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ M.R.Štefánika 18.05.2012
  Zmluva Predĺženie zmluvy s DPH 21.05.2012 RAJO a.s. ZŠ M.R.Štefánika 22.05.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4861
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie