• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva Zmluva o dielo 16 680.58 s DPH 03.07.2015 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 05.07.2015
  Faktúra 2405099851 Úhrada poistného 45,53 s DPH 2405099851 17.12.2020 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 20303456 Zázračná planéta 2021/1 - 2021/8 0.00-uhradenézálohou s DPH 29.12.2020 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 20200883 Výmena chladiča, vým. rozvod. remena, kladky 1 439,16 s DPH 05.11.2020 Autosport Szilágyi, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 20250665 Dezinfekcia, obal vratný 131,97 s DPH 21.12.2020 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 1192530431 Predfaktúra - knihy 94,48 s DPH 21.12.2020 Martinus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 2403390410 Úhrada poistného 14,63 s DPH 2403390410 17.12.2020 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 70918834 Virtuálna knižnica 2021/1 -2021/12 198,72 s DPH 17.12.2020 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 20250656 Kontajner, pracovná obuv 435,00 s DPH 16.12.2020 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 1470624970 mesačné poplatky, hlasové, nehlasové služby 4,77 s DPH 05.01.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 14.01.2021
  Faktúra SR20029481 Hygienické služby 761,28 s DPH 317548 16.12.2020 ILLE ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 200061 Poukážka 10,15 € 60,00 s DPH 16.12.2020 DOVÁĽ, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 200062 Knihy 155,88 s DPH 16.12.2020 DOVÁĽ, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 2020046 Stavebné práce 4 000,00 s DPH 16.12.2020 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 149/2020 Doplatok finančného limitu na potraviny za mesiac December 2020 68,97 s DPH 1 16.12.2020 ZŠ Vajanského 47 ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 148/2020 Režijné náklady za zamestnancov - December 2020 209,00 s DPH 1 16.12.2020 ZŠ Vajanského 47 ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 8275166418 Poplatky za telekomunikačné služby 92,88 s DPH 07.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 14.01.2021
  Faktúra 2133251 Prenájom rohoží za obdobie : 30.11.2020 - 31.12.2020 103,92 s DPH 11.01.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 14.01.2021
  Faktúra 190213439 Papier kop. biely 187,22 s DPH 16.12.2020 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
  Faktúra 05/2021 Faktúra za poskytnuté právne služby v mesiaci December 2020 100,00 s DPH 13.01.2021 JUDr. Jana Valachová, advokátka ZŠ M.R.Štefánika 25.02.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4861
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie