• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

          hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

           • FEUERSTEINOVA METÓDA INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA
           • 29. 11. 2022
           • Počas piatich dní v mesiaci október a piatich dní v mesiaci november sme sa v rámci projektu Naša inkluzívna škola nadácie Volkswagen Slovakia zúčastnili (Mgr. Zuzana Petrášová - školský špeciálny pedagóg a PaedDr. Svetlana Tokárová PhD. - učiteľka na prvom stupni) zaujímavého kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania Standard 1(FIE), ktorý prebiehal v Bratislave. Prvú časť kurzu viedla slovenská lektorka Jana Kružliaková a v druhej časti sme sa stretli s lektorkou z ATC Feuersteina v Prahe Jitkou Peškovou.

           • FEUERSTEINOVA METÓDA INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA: Čítať viac
           • DEVIATACI VYBOJOVALI 1. MIESTO
           • 29. 11. 2022
           • 25.11.2022 sa konala medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž Náboj Junior.

            V regionálnom kole, do ktorého bolo prihlásených 23 družstiev, mala zastúpenie aj naša škola.

            Reprezentovali ju dve štvorčlenné družstvá, ktoré riešili úlohy rozvíjajúce logické myslenie.

            Družstvo deviatakov v zložení: A. Azizi, P. Kuvik, M. Očenáš a M. Šarkan obsadili 1. miesto.

           • DEVIATACI VYBOJOVALI 1. MIESTO: Čítať viac
           • OZNAMY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU
           • 24. 11. 2022
           • SÚŤAŽ "ZELENÝ OBJEKTÍV"

            Ako už tradične koncom jesene Lesy slovenskej republiky vyhlasujú fotografickú súťaž "Zelený objektív", do ktorej sa zapája aj naša škola. Témou tohtoročnej súťaže je Les - les ako prírodná entita, vzťah človeka k lesu a les ako ekosystém.

            Ak máte záľubu vo fotografovaní a zaujala vás daná téma, svoje fotografie môžete posielať do 5. januára pani učiteľke Mikulášovej na emailovú adresu mikulasova@zsstefanikalc.sk. Pre viac informácií kontaktujte pani učiteľku alebo navštívte facebookovú stránku školy.

           • OZNAMY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU: Čítať viac
           • LITERÁRNY LUČENEC 2022 POZNÁ VÍŤAZOV
           • 25. 11. 2022
           • 24.11.2022 Novohradská knižnica srdečne pozvala na slávnostné vyhodnotenie XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2022 naše dve šikovné žiačky, EMKU VILHANOVÚ z IX.M triedy a EMMKU HRONČEKOVÚ z V.C triedy.

            Dievčatá svojou tvorivosťou, predstavivosťou, fantáziou, umeleckým slovom učarovali aj porote a získali krásne celoslovenské umiestnenia.

           • LITERÁRNY LUČENEC 2022 POZNÁ VÍŤAZOV: Čítať viac
           • DIEVČATÁ A CHLAPCI POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE
           • 24. 11. 2022
           • V stredu dňa 23. 11. 2022 sa konalo Okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl, ktorého sa zúčastnila aj naša škola M. R. Štefánika. Okresné okolo organizovala Základná škola Vajanského v Lučenci, ktorého sa zúčastnilo šesť základných škôl.

            Hralo sa v trojčlenných družstvách systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo družstvo žiačok: Petra Procházková VIII.C, Nela Júlia Lökeová VII.C, Vivien Čemanová VI.C, družstvo žiakov: Martin Kúkoľ IX.M, Ján Káka VIII.C, Jakub Kocúr VI.C.

           • DIEVČATÁ A CHLAPCI POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE: Čítať viac
           • EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE NA HLAVNEJ BUDOVE - ĎAKUJEME RODIČIA!
           • 11. 11. 2022
           • Vážení rodičia!

            Počas jesenných prázdnin sme namontovali posledné exteriérové žalúzie na vnútornej strane hlavnej budovy. Dokončili sme tak 3-ročné snaženie s cieľom zmierňovať teploty v triedach a zlepšovať komfort výučby.

            Za pomoc veľmi pekne ďakujeme Vám, vážení rodičia! Vonkajšie žalúzie sme financovali z príspevkov rodičov do fondu OZ Školák Lučenec a z 2%!

           • EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE NA HLAVNEJ BUDOVE - ĎAKUJEME RODIČIA!: Čítať viac
           • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA
           • 31. 10. 2022
           • Vážení rodičia!

            Pozývame Vás na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

            21.11.2022 o 16.00 - pre rodičov žiakov 7. ročníka, prízemie pavilónu A (ohľadom LVVK7), následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie v triedach siedmeho ročníka

            23.11.2022 o 16.00 v jednotlivých triedach I. a II. stupňa

           • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA: Čítať viac
           • ČINNOSŤ ASISTENTA UČITEĽA
           • 21. 11. 2022
           • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen pracujem ako pedagogický asistent. V spolupráci so sociálnou pedagogičkou a školskou špeciálnou pedagogičkou nastavujeme vyučovací proces a na základe ich odporúčaní pracujem so žiakmi na vyučovacích hodinách.

            V triedach I. a II. stupňa sa venujem žiakom, ktorým pomáham pri osvojovaní nového učiva, upevňovaní nadobudnutých vedomostí a zvládaní tempa hodiny. Spolupracujem s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov.

           • ČINNOSŤ ASISTENTA UČITEĽA: Čítať viac
           • ZASLALI SME PRÁCE DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ANJEL VIANOC
           • 16. 11. 2022
           • Zapojili sme sa s prácami našich šikovných žiakov do výtvarnej súťaže Anjel Vianoc, ktorú každoročne vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade. Anjelikom postupujúcim zo školského kola držíme palce.

            Sú to diela žiakov: Ella Laššáková III.B, Tamara Tóthová IV.A, Nela Pápaiová IV.A, Sofia Okohribová VI.A, Sára Tatárková II.C, Oliver Póša V.B, Andrej Petráš V.C, Martina Luptáková IX.A, Rebeka Sojková V.B, Kristína Kurajská IX.B.

           • ZASLALI SME PRÁCE DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ANJEL VIANOC: Čítať viac
           • HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK
           • 21. 11. 2022
           • Hodžov novinový článok je literárna súťaž pre ôsmakov a deviatakov. Zapájame sa do nej každoročne a naši šikovní žiaci boli úspešní vo väčšine z jej pätnástich ročníkov.

            V minulom školskom roku sme zaslali do súťaže 5 najlepších prác našich žiakov a až tri sa umiestnili v prvých troch pásmach.

            Počas jesenného oceňovania v Pálfyho paláci v Bratislave si vecné dary a poukážky na nákup kníh odniesli tri žiačky ZŠ M. R. Štefánika. V zlatom pásme sa umiestnila Simona Sýkorová, v striebornom pásme bola Valentína Nádayová z 9.A triedy a v bronzovom pásme bola ocenená Zoja Jakubová z 9.M triedy.

           • HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK: Čítať viac
           • ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
           • 19. 11. 2022
           • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia obstarávame pre našich pedagogických a odborných zamestnancov aj odborné publikácie s témami, ktoré s inkúziou úzko súvisia: školská trieda, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaní žiaci, deti v riziku, logopédia, komunikácia. Knihy vyjadrujú myšlienku, že vzťah, zážitok a ľudskosť sú piliere školy pre život.

           • ODBORNÉ PUBLIKÁCIE : Čítať viac
           • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
           • 12. 11. 2022
           • Olympiáda zo slovenského jazyka je tradičnou súťažou, v ktorej medzi sebou súperia žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

            V školskom kole ich čakali náročné online testy, ktoré museli zvládnuť v časovom limite 30 minút. Nasledovala transformácia textu, v ktorej mali napísať úvahu z citátu o klimatickej kríze. Poslednou úlohou, pre mnohých najnáročnejšou, bol rečnícky prejav. Z textu o Travertínových poliach v Bešeňovej mali urobiť atraktívnu pozvánku pre návštevníkov cestovateľskej výstavy, ktorú mali odprezentovať počas troch minút.

           • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY: Čítať viac
           • MAJSTROVSTVÁ OKRESU V PLÁVANÍ
           • 12. 11. 2022
           • V piatok dňa 04. 11. 2022 sa naša škola M. R. Štefánika zúčastnila Majstrovstiev okresu Lučenec v plávaní žiakov a žiačok ZŠ a SŠ, ktoré sa konali v krytej plavárni v meste Rimavská Sobota. Našu školu reprezentovali žiačky Lea Kolimárová 5.C, Paulína Moravčíková 7.B, Lea Ďurošová 8.A, Lilly Galádová 7.A.

           • MAJSTROVSTVÁ OKRESU V PLÁVANÍ: Čítať viac
           • 2. ZASADNUTIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU
           • 4. 11. 2022
           • 2. novembra 2022 sa uskutočnilo 2. zasadnutie žiackeho parlamentu v oddychovej zóne pavilónu A. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Diskutovali sme na témy recyklácie, inklúzie, hovorili o nasledujúcich podujatiach parlamentu ako napríklad o Európskom dni rodičov a školy ale aj o problémoch spolu s pani riaditeľkou. Dôležitou témou bolo i vytvorenie a doplnenie etického kódexu žiakov školy, ktorý je súčasťou školského poriadku. Taktiež sme nemohli vynechať ani klasickú diskusiu, do ktorej sa zapojila veľká skupina žiakov.

           • 2. ZASADNUTIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU: Čítať viac
           • ABSOLVOVALI SME PRVÚ ČASŤ KURZU FIE I. V BRATISLAVE
           • 4. 11. 2022
           • V dňoch 15. až 19. októbra sme sa vďaka Nadácii Volskwagen Slovakia s kolegyňou PaedDr. S. Tokárovou, PhD. zúčastnili prvej časti kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho uvedomovania – FIE I., ktorý bol organizovaný pražským ATC (Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina) pod vedením pani lektorky Mgr. Jany Kružliakovej.

           • ABSOLVOVALI SME PRVÚ ČASŤ KURZU FIE I. V BRATISLAVE: Čítať viac
           • PROJEKT DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI NA HODINÁCH MATEMATIKY
           • 4. 11. 2022
           • Už tento školský rok sa naši malí piataci z V.A triedy stihli popasovať s vypracovaním projektu na hodinách matematiky. Zadanie projektu bolo jasné - spracovať problematiku počtu dopravných nehôd na Slovensku v rokoch 1997 až 2006 formou prehľadnej tabuľky a následne stĺpcovým grafom.

            Najprv sme vyplnili tabuľku a narysovali na základe tejto tabuľky stĺpcový graf v pracovnom zošite z matematiky a zošite matematiky, kde sme stĺpcový graf narysovali a farebne vyznačili jednotlivé stĺpce. Žiaci na základe toho získali cennú skúsenosť, aké veľmi náročné je rysovať rukou stĺpcový graf a koľko veľa času takáto práca zaberie.

           • PROJEKT DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI NA HODINÁCH MATEMATIKY : Čítať viac
           • NAŠA ŠKOLIČKA

          • POZVÁNKY


          •     

           • Kontakty

            • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
            • zsstefanikalc@gmail.com
            • +421 47 4333648
            • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
            • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
            • 35991593
            • 2021507455
            • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
            • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
           • Prihlásenie