• Hodiny šťastia na slovenských školách

    • PRECVIČOVANIE OPTIMIZMU

     - AKO VIDÍM SVOJ SVET DNES, O 20 ROKOV O 60 ROKOV?
     - ČO JE SKVELÉ NA STARNUTÍ?
     - ČO MA TEŠÍ A NAPĹŇA?
     - REKLAMA NA OPTIMIZMUS.
     - SVET OPTIMISTU A PESIMISTU, ŽIVOT S A BEZ RUŽOVÝCH OKULIAROV.
     - DÁ SA NA PROBLÉMY NAZERAŤ S OPTIMIZMOM?
     - AKO ŤA ROZOSMEJEM?
     - JEDNA VETA O ŠŤASTNEJ UDALOSTI.

     Len pár z inšpiratívnych aktivít, ktoré pripravili pedagógovia materských, základných i špeciálnych škôl pre svojich žiakov a deti, aby sa spoločne venovali precvičovaniu optimizmu.

     Milí pedagógovia!

     Vzájomne sa obohacujeme a vnímame, ako tvorivo sa dá so žiakmi pracovať. Využívame dramatizáciu, hry, výtvarnú a literárnu tvorivosť, diskutujeme a porovnávame. Aktivitami ponúkame žiakom možnosť sebareflexie a voľby, ako nazerať na svet a ľudí žijúcich v ňom! Pokračujme v tom!

        


     SME VĎAČNÍ!

     Sme vďační, milé školičky!

     Stromy a knihy vďačnosti, uličky vďaky, záhrady a lúky vďačnosti plné kvetov, listy a odkazy myšlienok o tom, za čo a koho sme vďační.

     Milé materské, základné a špeciálne základné školy, ďakujeme za inšpiratívne a tvorivé spracovanie tejto témy a jej realizáciu s Vašimi žiakmi a deťmi! Nachádzate si priestor pre Hodiny šťastia v rôznych vyučovacích predmetoch, na triednických hodinách či v oddeleniach ŠKD.

     Sme nesmierne radi, že nás pribúda a že do programu sú zapojené školy z Lučenca, Partizánskeho, Zvolena, Želiezoviec, Bánoviec nad Bebravou, Banskej Bystrice, Svidníka...

        


     Zdroj: www.hodinastastia.sk

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie