• SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE OCENENÍ MESTA LUČENEC ZA ROK 2021

     • Milí priatelia!

      Srdečne Vás pozývame 19.8.2022  od 15.00 do 17.00 na Námestie republiky v Lučenci na slávnostné oceňovanie osobností mesta Lučenec za rok 2021.

      Aj naša škola sa môže pochváliť osobnosťami z radov pedagógov a žiakov.

      Medzi laureátmi sú:

      Mgr. Eva Stieranková

      Michal Gašperík, Ema Štetková, Milan Filčík, Vivien Čemanová, Paulína Ľuptáková, Hana Moravčíková, Sofia Vinczeová, Michal Nagy a Marek Nagy!

      Blahoželáme!

     • STRÁNKOVÉ DNI POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

     • Stránkové hodiny v termínoch 1.7. - 5.8.2022 sú denne od 7.00 - 12.30 hod., od 8.8. - 31.8. sú stránkové hodiny denne od  7.00 - 14.00 hod.

      Počas letných prázdnin nás môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom:

      sekretariát školy: 047/4333648, 0911650190, zsstefanikalc@gmail.com

      riaditeľka školy: 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

      výdajná školská jedáleň: 0948 413 421, kassova@zsstefanikalc.sk

     • INDIÁNSKE LETO DETÍ Z KMEŇA LAPAČETO

     • Dnes sa začalo naše Indiánske leto v letnej škole. Stali sa z nás “Deti kmeňa LAPAČETO”. Odštartovali sme deň ranným kruhom, kde sme získali indiánske mená. Pokračovali sme prezentáciou o minulosti a súčasnosti života indiánov a vedomostným kvízom. Náš prvý deň sa niesol v tvorbe kmeňového totemu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého kmeňa. Deti si deň s nadšením užili a vychutnali!

      Druhý deň v našom kmeni Lapačeto začal ranným kruhom, pokračovali sme s čítaním s porozumením, kde príbeh Silného býka deti veľmi zaujal. Následne sme sa pustili do tvorenia indiánskej čelenky, ktorá bude zdobiť každého člena našeho kmeňa. Deti sa nechali uniesť svojou fantáziou a predstavivosťou. Deň sme ukončili tancom pri indiánskej hudbe, ktorá sa deťom veľmi páčila.

      Tretí deň sa začal v našom kmeni Lapačeto výrobou ponča, pričom deti opäť využili svoju fantáziu a vzájomnú spoluprácu. Po ukončení výtvarnej aktivity sme sa vrámci vychádzky presunuli do jazdeckej školy “OZ Farma Danka”, kde sme videli kone a emu. Tu si deti zopakovali poznatky z prírodovedy a naučili sa opäť niečo nové o koníkoch. Za trpezlivosť sa deti koníkom odvďačili kúpeľom a zdravými dobrotami . Tento deň si deti skutočne užili plnými dúškami, s radosťou, smiechom a novými zážitkami.

      Štvrtý deň v našom kmeni Lapačeto sme sa v rannom kruhu ponorili do ríše rozprávok a prečítali sme si príbeh o “Indiánskej bábike”. V príbehu bol spomenutý aj lov rýb, ktorý bol dôležitou súčasťou obživy indiánov. My sme si vyskúšali lov matematických rybičiek a zopakovali sme si sčitovanie a odčitovanie. Následne sme sa pustili do dokončovania našich indiánskych ponč. Deti mali z výsledku ohromnú radosť. Poobede sme začali vyrábať lapače snov z prírodného materiálu, pričom deti mohli opäť využiť svoju fantáziu. Je za nami ďalší skvelý deň plných zážitkov a radosti.

      Zdenka Kruteková

     • ZÁŽITKOVÉ UČENIE NA ŠOMOŠKE A VO VČELNICI

     • 9.8.2022 nás turistický chodník zaviedol na hrad Šomoška. Sprievodcami na ňom nám boli pracovníci CHKO Cerová vrchovina, Ing. Veronika Rízová a Ing. Martin Matúš, ktorí nám pomohli spoznať prírodné aj geologické zaujímavosti krajiny. Naša trasa viedla cez kameňolom Mačacia na hrad, potom sme zostúpili do vstupného areálu, kde si niektorí opiekli špekačky, iní zas dobývali slamený hrad. Trochu dlhšiu cestu na autobusovú zastávku nám spestrila chutná zmrzlina.

      10.8.2022 sa Letná školička Za horami, za dolami vybrali za včeličkami konečne vláčikom, aj cez dlhý tunel do Liešnice, kde nás už čakali milí ľudia z občianskeho združenia Včelí kRaj - David Turčáni a Soňa Keresztesová. Dozvedeli sme sa veľa o živote včiel, ale aj o iných opeľovačoch, videli sme včeličky v úli, aj včeliu matku, či malé larvičky. Nasledovala ochutnávka rôznych druhov medov, z ktorých vyšiel ako víťazný agátový Pochutnali sme si aj na výborných limonádach s medom, aj medovom koláči Trošku sme sa aj zahrali na lúke a potom sme sa už vláčikom vrátili domov.

      Mgr. Radka Tuhárska

     • ZA HORAMI, ZA DOLAMI - LETNÁ ŠKOLIČKA ZAČALA PO TURISTICKOM CHODNÍČKU

     • Na Budinej sme sa zastavili pri pamätníku, vyliezli na Kamenné vráta, aj bývalú sopku Jasenie. Pokračovali sme cestou až sme sa dostali na Timravin chodník, ktorý nás doviedol až do Polichna. Cestou sme vystúpili na vrchol Bralce, kde sme si trochu oddýchli. Bolo nám tak dobre, že sme sa skoro zabudli odfotiť!

      Mgr. Radka Tuhárska

     • TÚLAVÉ TENISKY ZANIESLI DETI NA LUČENECKÚ PRIEHRADU, KÚPALISKO A NA FIĽAKOVSKÝ HRAD

     • Prvý deň našej letne školy Túlavé tenisky sme zažili veľa zážitkov a zábavy. Naše tenisky nás nezradili a odniesli nás až na Lučeneckú priehradu a Kyslíkovú dráhu. Počas cesty Mestským parkom sme spoznávali faunu a flóru, ktorá nám tam rastie a žije. Na priehrade sme sa troška hrali, oddychovali po dlhej ceste, nabrali sily fajným lángošom, aby sme si na Kyslíkovej dráhe vládali vyskúšať svoje sily a telesnú zdatnosť. Bolo nám super a už sa tešime na ďalši deň!

      Druhý deň letnej školy nás naše túlavé tenisky odniesli na Lučenecké kúpalisko. Počasie a slniečko nám prialo, tak sme opäť zažili skvelý deň. Najprv sme si zdokonalovali svoje plavecké zručnosti, super sme si zaplávali a potom sa deň niesol v znamení zábavy a vodných hier. Bolo nám super!

      Tretí deň Letnej školičky nás naše túlavé tenisky odniesli do neďalekého mesta Fiľakovo. Samozrejme sme si museli pomôcť dopravnými prostriedkami - vlakom a autobusom . Vo vlaku sme mali možnosť nazrieť na prácu rušňovodiča, ktorý nás bezpečne odviezol do nášho cieľa. Cestou zo stanice na hrad sme spoznávali park mesta Fiľakovo a navštívili aj minizoo, ktorá je jeho súčasťou a potom sme už smerovali na Fiľakovský hrad, ktorý nám odhalil svoju históriu a svoje zaujímavosti. Máme opäť super deň za sebou!

      Štvrtý deň nás túlavé tenisky opäť odniesli na Lučenecke kúpalisko, ktoré spolu aj s bazénom boli takmer iba naše a tak sme si mohli nerušene zaplávať a trénovať plávanie. Samozrejme na kúpalisku nemôže chýbať zábava, tak sme si spoločne z organizovali menšie plavecké preteky a na koniec znova hrali vodné hry!

      Bc. Ildikó Chamulová

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA - ASISTENT UČITEĽA

     • ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Počet voľných pracovných miest: 2

      Voľné pracovné miesta na dobu určitú v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

      Termín nástupu: od 1.9.2022, 100 % úväzok

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

      Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami, od 761,- €

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania
      • overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce asistenta učiteľa
      • životopis
      • potvrdenie o fyzickej a duševnej  spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca
      • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec  poštou alebo  osobne v termíne do 2.8.2022 v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie asistent učiteľa“.

      Na pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční 9.8.2022.

      V Lučenci, 21.7.2022

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • LETNÝ TÁBOR ŠKD

     • Prvý prázdninový týždeň od 4.7.2022 do 8.7.2022 strávili deti 1. až 6. ročníka v dennom letnom tábore "Leto v ŠKD 2022".

      V pondelok sa na Bojnickom zámku vrátili v čase a predstavovali si, že sú princezné v krásnych, dlhých šatách a rytieri v pevnej zbroji. V stredu sa vo Zveroparku v Žarnovici potešili pohľadom, ale aj osobným kontaktom so zvieratkami a vyšantili sa na skákacích atrakciách. Vo štvrtok návšteva Aquaparku Strehová priniesla veľa radosti, zábavy a šantenia vo vode a najmä na tobogánoch. V piatok si deti vyskúšali nové tobogány na kúpalisku Kurinec a boli veľmi spokojné (my dospelí tiež).

      Už teraz sa tešíme na letný tábor ŠKD 2023!

      J. Luptáková

     • ZASLALI SME NÁVRHY NA OCENENIE ŽIAKOV A PEDAGÓGOV PRI PRÍLEŽITOSTI DNÍ MESTA LUČENEC

     • Sme hrdí, lebo aj v tomto školskom roku sme mohli spomedzi pedagógov a žiakov zaslať návrhy na ocenenie pri príležitosti Dní mesta Lučenec 2022.

      Mestské zastupiteľstvo v Lučenci na svojom poslednom zasadnutí schválilo návrh na ocenenie Mgr. Evy Stierankovej Ďakovným listom za celoživotnú pedagogickú prácu na našej škole. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za odvedenú prácu, ľudský prístup a šírenie dobrého mena!

      Zaslali sme aj návrhy na ocenenie žiakov, ktorí reprezentovali školu, mesto, región i Slovenskú republiku v rôznych oblastiach a majú trvalý pobyt v meste Lučenec:

      1. Ema Štetková - hráčka TJ Mladosť Rimavská Sobota, reprezentantka Slovenskej republiky v stolnom tenise a členka Deaflympijského výboru Slovenska. 1.-15. 5. 2022 sa zúčastnila vo výprave Slovenskej republiky na 24. ročníku Deaflympiáda v Brazílii.  Tu dosiahla 5. miesto v štvorhre 5.miesto (je to jej najlepší úspech) a 17. miesto v dvojhre žien!

      2. Michal Gašperík - člen Karate Klub Miyagi Lučenec. Medzi jeho najväčšie úspechy patria Majstrovstvá Slovenskej republiky v Karate, Košice  - 1. miesto   -   Celkový víťaz Slovenského Pohára v kumite Chlapci U8 - najvyššie možné ocenenie karatistu v SR (historicky prvýkrát v Lučenci), 1. miesto Kata Pokročilí U8 a 1. miesto Kumite Chlapci U8 nad 30 kg!

      3. Vivien Čemanová - členka Tenisovej akadémie Prešov - kategória mladšie žiačky, momentálne trénuje v Detve. V predbežnom rebríčku mladších žiačok SR ročník 2011 jej patrí 5.miesto.

      4. Paulína Ľuptáková - členka Judo klub Katsudo Lučenec. Medzi najväčšie úspechy sezóny patria Majstrovstvá Banskobystrického kraja Zvolen 1. miesto - titul Majsterka Banskobystrického kraja  a Majstrovstvá Slovenska Poprad - Svit - titul Majsterka Slovenska  - 1. miesto.

      5. Milan Filčík - člen Judo klub Katsudo Lučenec. Medzi jeho posledné najväčšie úspechy patria: GRAND PRIX RIMAVSKA SOBOTA v jude žiakov a žiačok 2. miesto, Medzinárodná veľká cena Levice 2022 3. miesto, Majstrovstvá regiónu Západ - Trnava 1. miesto, Turnaj mladých nádejí Lučenec 1. miesto;

      6. Emília Schedlingová - Je členkou športových klubov CK Cykloglajza BB, Swimmwarriors Zvolen a členkou triatlonového klubu Chlpaté Gazely, Bratislava. Medzi najväčšie úspechy patria: 1. miesto Valčiansky dutlon, Slovenský pohár, Valča, 1. miesto Duatlon Pezinok, Slovenský pohár, Pezinok, 2. miesto Senecký duatlon, Slovenský pohár, 3. miesto Veľkoúľanský duatlon, Slovenský pohár, Čierna voda, 1. miesto Pressburg aquatlon, Bratislava, 5. miesto Majstrovstvá Slovenskej republiky v aquatlone, Košice!

      7. Šachový tím ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci - Emma Hrdličková IV.A, Alex Jozefík IX.M, Leo Bodor IX.M, Nikolas Tatalák IX.M - 5. miesto /z 21. družstiev/ na Majstrovstvách SR v družstvách, 14.6.2022, Zákamenné. V individuálnom hodnotení Nikolas Tatalák - 2. miesto v hre jednotlivcov.

      8. Stolno tenisový tím žiačok - Ema Štetková, Petra Procházková a Nela Júlia Lökeová. Zúčastnili sa Majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise v Šamoríne, kde obsadili 5. miesto.

      9. David Mário Čeman -  medzi jeho úspechy patrí: 2. miesto beh na 100 m štvrťfinálové kolo atletickej súťaže Čokoládová tretra, Žiar nad Hronom, 7. miesto beh na 100 m celoslovenské kolo atletickej súťaže Čokoládová tretra,  Košice, 17. miesto beh na 100 m medzinárodné atletické podujatie Čokoládová tretra, 1.6.2022, Ostrava (ako súčasť vrcholového medzinárodného atletického podujatia Zlatá tretra 2022);

      10. Michal Nagy - člen NovoCK Trial Lučenec, Majster Slovenska v triale 2022, kategória Minime, Rudina, 11.6.2022.

      11. Marek Nagy - člen NovoCK Trial Lučenec. Vicemajster Slovenska v triale 2022, kategória Kadet, Rudina, 11.6.2022.

      12. Hana Moravčíková - členka Judo klub Katsudo Lučenec. Za polrok pôsobenia v klube dosiahla: Majstrovstvá regiónu Západ - Trnava – 2. miesto, Majstrovstvá Slovenska  – Svit – 4. miesto, Turnaje v Rimavskej Sobote - 4. miesto a 2. miesto a Majstrovstvá Banskobystrického kraja – 2. miesto

      13. Sofia Vinczeová (žiačka 8. ročníka ZŠ M. R. Štefánika v Lučencu) a Tomáš Tokár (študent Gymnázia B. S. Timravy Lučenec) - tanečný pár Dance Attack Lučenec. Medzi ich najväčšie úspechy patria: 1. miesto Majstrovstvá Slovenskej republiky  v latinskoamerických tancoch Junior 1, 1. miesto Pohár primátora Brezna, Slovenský pohár Junior 2, 2. miesto Košice Open, kategória Junior 2 latinskoamerické tance;

      Vyjadrujeme obdiv k uvedeným úspechom žiakov, pretože odzrkadľujú ich každodennú prípravu, zosúlaďovanie školských povinností s tréningovým procesom, zvládanie tlaku, nárokov či prekonávanie vlastných hraníc v rozvoji ich talentu. Je to zároveň každodenná podpora zo strany rodičov, klubov, trénerov, pedagógov. Aj týmto vyjadrujeme úctu a uznanie a veľké ďakujeme!