• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Milí predškoláci, vážení rodičia!

      Pozývame Vás byť súčasťou našej školičky - ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

      Zápis sa uskutoční 3.-4.4.2023 v čase od 13.00-18.00 hod. na 1. poschodí pavilónu A.

      Príďte medzi nás na Deň otvorených dverí 1.4.2023 (sobota) od 8.00-12.00 hod.

      Tešíme sa na Vás!

     • HODINY KLAVÍRA - PONUKA PRE ŽIAKOV

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Ponúkame Vám hodiny klavíra s pedagogičkou a klaviristkou Svetlanou Grachevou priamo u nás v škole v učebni hudobnej výchovy v popoludňajších hodinách. V prípade záujmu kontaktujte priamo Svetlanu Grachevu na telefónnom čísle 0940734403. Začíname od 27.3.2023!

     • COVID19 - INFORMÁCIE

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti so zrušením vyhlášky od 20.3.2023, ktorou sa určila povinná 5-dňová izolácia osôb s Covidom19 a v súvislosti s tým, že sa Covid19 dostal na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, Vás žiadame: v prípade zistenia, že Vaše dieťa má Covid19, kontaktujte detského lekára a podľa jeho pokynov zabezpečte domácu liečbu dieťaťa – neposielajte choré dieťa do kolektívu.

      Viac informácií: Informácie ÚVZ SR

      V Lučenci, 16.3.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV

     • KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA a ZŠ M.R.Štefánika Lučenec spojili sily a rozbehli v Lučenci Gymnastiku pre deti do 10 rokov. Malé gymnastky sa nám vo februári prišli predstaviť a vzniklo z toho super video!

     • JARNÝ ZBER PAPIERA

     • Jarný zber papiera sa uskutoční od 20.3. - 31.3.2023. Zviazaný papier je potrebné priniesť pred garáž (rodičia môžu vojsť autom do areálu školy) a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

      Ďakujeme!

     • DARUJTE ŠKOLE 2%

     • Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia našej školy!

      Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní našej školičke!

      2% sú nenahraditeľnou pomocou pre skvalitňovanie materiálno – technického vybavenia školy.

      Počas niekoľkých rokov sa nám vďaka podpore z 2% podarilo inštalovať na hlavnej budove vonkajšie žalúzie, čím sme pomohli k zlepšeniu podmienok výchovno-vyučovacieho procesu v triedach hlavne teplom jarnom a letnom období.

      Ďalej sme mohli zakúpiť učebné pomôcky, ktoré skvalitnili výchovno-vyučovací proces ako taký.

      Aj v nasledujúcom období by sme radi investovali do skvalitňovania psychohygienických podmienok tried – vnútorné žalúzie v triedach na I. stupni z dôvodu vysokých teplôt v jarných a letných mesiacoch. Radi by sme investovali aj do údržby ihrísk či do nových inovatívnych učebných pomôcok.

      Plánov máme strašne veľa!

      Buďte tými, ktorí malým gestom dokážu obrovsky pomôcť! Za podporu ĎAKUJEME!

      potvrdenie.pdf

      vyhlasenie.pdf

      OZ Školák Lučenec a Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • 1.MIESTO NA OKRESNOM PREDKOLE VO VYBÍJANEJ

     • Dňa  20. 3. 2023 sa uskutočnilo Okresné pred kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ (skupina B), ktorého sa zúčastnila aj naša škola. V skupine sa stretlo 5 základných škôl. 

      Hralo sa systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo 10 žiačok: Sofia Kráľová VII.C, Nela Júlia Lökeová VII.C, Paulína Moravčíková VII.B, Sára Lašáková VII.B, Saskia Orlaiová VI.A, Nina Jamnická V.A, Sophia Szmudová V.B, Ema Hrdličková V.B, Ema Gaberová V.B, Ema Kapišovská V.C.   

      Dievčatá v prvom zápase začali opatrne a s veľkou nervozitou, kde nakoniec uhrali spravodlivú remízu. Druhý a tretí zápas bol z tých povinných, aby sme sa umiestnili na popredných priečkach a splnili si cieľ postupu na okresné kolo. Štvrtý zápas bol najťažší, nakoľko sa rozhodovalo o priamom postupe a obsadení najvyššieho miesta v skupine. S veľkým potešením môžem konštatovať, že dievčatá išli do rozhodujúceho zápasu, i napriek vysokej únave a pár drobných zranení, iba s jedným cieľom vyhrať za akýchkoľvek podmienok a získať vytúžené 1 miesto. Tento cieľ splnili a preto im patrí srdečná vďaka a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy.

                                                                                                                                  Mgr. Pavel Vranský

     • BYŤ TRIEDNOU UČTEĽKOU V MATEMATICKEJ TRIEDE

     • Byť triednou učiteľkou v matematickej triede je úplne niečo iné, ako byť ňou v bežnej triede. Žiaci v týchto triedach sú všeobecne výkonnostne vysoko nastavení, v práci sú súťaživí, nadmieru motivovaní a zvyknutí dostať za každú cenu zo seba maximum. Neradi zažívajú neúspech, považujú ho za vlastné zlyhanie.

      Na jednej strane sa snažím naučiť ich, že neúspech je súčasťou nášho života, na druhej ich práve on vedie k ešte lepším výsledkom. Na hodinách je bežné, že žiaci prahnú po omnoho obšírnejších vedomostiach ako im ponúkajú učebnice. Ich vzdelávanie je vďaka ich prirodzenej inteligencii oveľa jednoduchšie. Sú hĺbaví, sčítaní, svoje obzory si rozširujú aj v domácom prostredí a neabsentuje u nich túžba vedieť čo najviac. Je úplnou samozrejmosťou, že žiaci sa hromadne zúčastňujú školských súťaží a predmetových olympiád. Na triednických hodinách sú hraví, urečnení, plní emócií a skvelých nápadov. Je ľahké nadchnúť ich pre prácu v skupinkách, motivovať ich v upevňovaní vzťahov v triednom kolektíve.

      Súčasťou našej triedy aj aj chlapček s diagnostikovaným aspergerovým syndrómom. Napriek počiatočným obavám a drobným nesúladom na začiatku roka môžem povedať, že ho všetci prijali medzi seba a naučili sa prispôsobiť sa jeho potrebám. Začlenenie takéhoto žiaka do kolektívu ich naučí byť v budúcnosti pripravenými ako reagovať v špeciálnych situáciách v styku s osobami s podobným alebo rovnakým zdravotným znevýhodnením.

      Moja 22 ročná prax na základnej škole mi umožnila byť triednou v matematických aj bežných triedach a môžem povedať, že byť triednou učiteľkou v matematickej triede je výzva a dobrodružstvo, kde každý deň prežitý v kolektíve vašej triedy vám do života prinesie veľa nového a neočakávaného.

      Mgr. Aneta Matúšková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie