• VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO: KURIČ

     • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      informuje o voľnom pracovnom mieste

      Voľné pracovné miesto:  kurič

      Pracovný pomer: 40%, sezónna činnosť /október – apríl/

      Nástup: od 1.1.2022

      Požadované podmienky:

      Predloženie dokladov overených kópii

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania;
      • Životopis;
      • Potvrdenie o fyzickej spôsobilosti vykonávať činnosť kuriča;
      • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      • kuričský preukaz – kurič V. triedy
      • osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov, vydané na základe úspešne vykonanej skúšky;

      Prax: nepožaduje sa

      Hrubá mzda od 232 €

      Pracovný pomer na dobu určitú

      Osobnostné predpoklady: vzťah k deťom, príjemné vystupovanie, zodpovednosť, ochota, samostatnosť, flexibilita, schopnosť spolupracovať;

      Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – kurič“ do 15.11.2021 do 12.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

      V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

      Výberové konanie sa uskutoční 24.11.2021. Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.

       

      V Lučenci, 21.10.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová

      riaditeľka školy

     • INFORMATICKÚ SÚŤAŽ iBOBOR BUDÚ ŽIACI RIEŠIŤ DOMA

     • V dňoch 8. až 12.11.2021 prebehne celoštátne kolo informatickej súťaže iBobor. Z organizačných dôvodov bude prebiehať súťaž nasledovne:

      - vybraný a zaregistrovaný žiak dostane cez edupage súťažný kód a podrobné informácie o čase a spôsobe zapojenia sa do súťaže

      - žiak bude súťažiť doma (v čase od 8:00 do 20:00) podľa svojej kategórie v dňoch:

      8.11.2021 - Kadeti (8.-9. ročník)

      9.11.2021 -  Drobci (2.-3. ročník)

      10.11.2021 - Benjamíni (6.-7. ročník)

      12.11.2021 -  Bobríci (4.-5. ročník ZŠ)

     • INFORMÁCIA PRE RODIČOV: PREVZATIE AG SAMOTESTOV

     • Vážení rodičia!

      Od štvrtku 4.11.2021 si môžete prísť na sekretariát školy prevziať 7 kusov AG samotestov. Rodič musí prísť osobne, keďže podpisuje preberací protokol. Rodičia si môžu prísť po samotesty denne od 6.30 do 15.00, v prípade, ak rodič nevie prísť v uvedenom čase, je potrebné volať na sekretariát školy 047/4333648, rodičov vybavíme na základe vzájomnej dohody.

      Ďakujeme!

     • DIŠTANC OD ČLÁNKU V NOVOM ČASE

     • Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci sa dištancuje od článku v Novom čase zo dňa 4.11.2021.

      Základná škola dodržiava platné nariadenia a postupuje v súlade s legislatívou. Všetky opatrenia v súvislosti s pandémiou sú na dennej báze koordinované s RÚVZ. Našou snahou je vytvárať bezpečné prostredie pre žiakov a zamestnancov školy v neľahkej a vypätej dobe a nastavovať procesy tak, aby sme ich organizačne a personálne zvládali.

      V Lučenci, 5.11.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

       

     • JESENNÉ PRÁZDNINY

     • Jesenné prázdniny sú od 28.10. do 1.11.2021.

      Želáme Vám príjemné voľné dni, zaspomínajme na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami a nezabudnite, priatelia,  v nedeľu sa mení čas na zimný!

      Vyučovanie po jesenných prázdninách pokračuje v utorok 2.11.2021!

     • DOSTALI SME SPRÁVU Z KORČUĽKA

     • "Netrpezlivé čakanie žiakov na korčuľovanie. Na ľade už nebol čas ich fotiť, hlavne, že si to užili."

      Súhlasíme! Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú s organizáciou tohto skvelého krúžku (pani asistentky a pani zástupkyňa Pataiová) a s jeho realizáciou (skvelí tréneri HC Lučenec, ale aj naši vyučujúci telesnej výchovy, pán učiteľ Pentka a Vranský).

     • ŽIACI II. STUPŇA NAVŠTÍVILI NOVOHRADSKÚ KNIŽNICU

     • 19. 11. 2021 sme s triedou VII.C navštívili Novohradskú knižnicu v Lučenci. Pani knihovníčky Jarmila Balážová a Martina Michalovičová nám povysvetľovali, ako si vypožičať knižky, poukazovali nám, ako sa zorientovať v tom množstve kníh, ktoré sú k dispozícii, vysvetlili nám pravidlá výpožičky a možnosti, ktoré, ako registrovaní čitatelia v knižnici, máme. Boli sme ohúrení, v akých krásnych renovovaných priestoroch je detská časť knižnice. Nadchol nás krásne zdobený strop a moderné riešenie relaxačnej zóny v oddelení literatúry pre deti a mládež. Odchádzali sme odtiaľ plní nových informácií a potešení príjemným vystupovaním a ochotou zo strany knihovníčok. Patrí im naše veľké ĎAKUJEME.

      Mgr. Veronika Danková

     • PRVÁČIKOVIA NAVŠTÍVILI VÝSTAVU DRACI A DRAKOBIJCI

     • Dňa 27.10.2021 žiaci 1.A triedy navštívili Synagógu v Lučenci, kde práve prebieha výstava Draci a drakobijci. Mohli sme vidieť rôzne druhy drakov, baziliškov aj jednu nešťastnú unesenú princeznú. Deťom sa výstava veľmi páčila, aj keď niektorí sa trošičku báli. Cestou do školy sme ešte pozdravili kačičky v mestskom parku a trošku sme sa prešli, veď bolo krásne počasie.

      Zdroj: lucenec.sk

      Mgr. Radana Tuhárska

     • INFORMÁCIA PRE RODIČOV - OBMEDZENIE PREVÁDZKY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že z dôvodu obmedzenia prevádzky Školskej jedálne pri ZŠ Vajanského, ktorá zabezpečuje stravu v našej škole a to z dôvodu výskytu Covidu 19 u zamestnancov ŠJ, nebudeme v dňoch 25.-27.10.2021 poskytovať stravovanie v našej výdajnej školskej jedálni pre žiakov a zamestnancov.

      Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy, nie je potrebné individuálne odhlasovať z obedov u vedúcej ŠJ.

      Prosíme rodičov, aby posilnili stravu svojich detí.

      Školský bufet predĺži prevádzku až do 14.00 hod.

      Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. V prípade zmien Vás budeme informovať.

      V Lučenci, 24.10.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie