• AKO CHUTÍ OSMIJANKOVA ROZPRÁVKA

     • Dňa 21.6.2922 sa žiaci 1.A triedy zúčastnili predstavenia Ako chutí Osmijankova rozprávka, ktoré organizovala Novohradská knižnica. Príbehom z knihy Daniela Rušara Strakáč a Tíoni nás sprevádzal bábkoherec Lukáš Tandara. Spoznali sme chlapca, ktorému sa na tele zrazu urobili biele škvrny. Bol preto smutný, ostatné deti sa mu vysmievali a on sa cítil slabý. Neskôr pochopil, že jeho sila je ukrytá v smiechu a smiech je silným nástrojom, ako si získať kamarátov. Tento emotívny príbeh sa deťom veľmi páčil, boli sme veľmi radi, že sme mohli prežiť takéto zaujímavé dopoludnie.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • ADRENALÍNOVÝ DEŇ S NEČAKANÝM PREKVAPENÍM

     • Adrenalínový deň s nečakaným prekvapením. Naši ôsmaci z VIII.M a VIII.A triedy si školský výlet užili, bol to deň plný skvelých aktivít v športovo - zábavnom centre Bounce Park v Banskej Bystrici. Skákali, zápasili, liezli, zabávali sa a dokonca onemeli, keď sa zjavil idol našich nádejných futbalistov, Marek Hamšík.

     • KONCOROČNÝ VÝLET DO BACHLEDOVEJ DOLINY

     • Koncoročný výlet, ktorý si triedy IX.M a VIII.M patrične užili. Naše kroky smerovali do Bachledovej doliny. Vychutnali sme si spolu jazdu lanovkou, prechádzku v korunách stromov a nemohla chýbať ani bobová dráha. Priniesli sme si so sebou veľa krásnych zážitkov a keďže pre IX.M boli tieto chvíle jedny z tých posledných spoločných, tešíme sa, že výlet naozaj stál za to!

      Mgr. Aneta Matúšková

     • DIVADIELKO V ŠKD

     • Štvrtkové popoludnie v ŠKD sme strávili s divadielkom HOKI POKI a ich úsmevným a zároveň aj poučným príbehom hľadania kamaráta.

      Jana Luptáková

     • PO STOPÁCH HISTÓRIE OBCE DIVÍN

     • Teplé, júnové lúče sprevádzali počas školského výletu aj žiakov z 2.B triedy. Stopy našich žiakov viedli do obce Divín, kde spoznávali historické súvislosti tejto obce. Zavítali sme do krásneho renesančného kaštieľa, v ktorom sme získali informácie o pôsobnosti rodu Zichyho. Taktiež sme mohli vidieť výstavu hmyzu a výstavu starých svadobných šiat.

      Naše kroky ďalej smerovali k budove fary s najstaršími slnečnými hodinami v Novohrade a tiež cirkevnej školy z roku 1864. Na kopci nás už vítal gotický zrúcaný hrad, ktorý sme plní energie preskúmali. Žiakom sa naskytol prekrásny výhľad na okolitú prírodu Tuhárskeho krasu. Počas výstupu na hrad sme sa priblížili aj ku kaplnke sv. Anny z roku 1755. Po zaslúženej prehliadke sa ozvali naše hladné brušká, a tak sme si spríjemnili oddych v miestnej pizzérii, kde nás už omámila vôňa vynikajúcej pizze. Po načerpaní síl sme si naplánovali prechádzku ku priehrade a veselo sa zabávali i oddychovali na detskom ihrisku. Plní nových zážitkov a unavení sme sa vrátili domov.

      Mgr. Martina Karáseková, Mgr. Radka Findrová

     • DEŇ PLNÝ ZÁŽITKOV

     • Školský rok sme mohli, po dvoch rokoch, ukončiť tak, ako sa patrí – školským výletom. V tomto školskom roku sme so žiakmi viacerých tried navštívili Budapešť.

      V dopoludňajších hodinách sme zažili neopakovateľnú atmosféru Tropicaria, videli sme exotické zvieratá v ich vlastnom prostredí a pozorovali sme pestrofarebný podmorský svet. Popoludní sme si užili prehliadku centra Budapešti a presunuli sme sa do Paláca zázrakov, kde sa nachádza interaktívna vedecká výstava, na ktorej sú prírodné javy a zákonitosti vysvetlené pomocou hier a fyzika je zrazu ľahko pochopiteľná.

      Verím, že žiaci si výlet užili a budú naň spomínať.                               

                                                                                                   PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • MATŠPORT 2022

     • Tento školský rok som sa spolu s mladými matematikmi zo VII.C rozhodla matematických súťaží sa nielen zúčastňovať, ale jednu aj na záver roka zorganizovať. Ako vzor nám poslúžila matematicko - športová súťaž „Pikopretek 2022“, ktorej sme sa zúčastnili 19. mája 2022 v Bratislave.

      Keďže sme niečo také organizovali prvýkrát, rozhodli sme sa, že sa súťaže zúčastní len jedna matematická trieda a bude to vlastne akási forma generálky väčšej súťaže. Blízko našej školy sa nachádza nádherný areál Mestského parku, a preto sme súťaž zorganizovali práve v jeho prostredí. Mali sme k dispozícii dve vyučovacie hodiny, a teda aj z časového hľadiska sme sa rozhodli rozostaviť šesť stanovísk, na každom z nich bol vedúci jeden žiak triedy VII.C. Ostatní žiaci - súťažiaci, v počte 10, boli rozdelení náhodných výberom do piatich dvojčlenných družstiev.

      Stanovištia, na ktorých súťažiaci plnili rôzne zábavné matematické aj športové a pohybové úlohy, boli rozmiestnené po celom Mestskom parku. Siedmaci hľadali skryté veci, triafali tenisovou loptičkou do vedra, počítali nohy zvierat, prechádzali sa s loptičkou v lyžici, skákali vo vreci, riešili slovné úlohy a spájali svoje riešenia s ponúkanými možnosťami, riešili jednoduché úlohy a triafali futbalovou loptou strom. Súťažiaci mali presne určenú trasu, na ktorú vybiehali postupne po družstvách v časových intervaloch päť minút. Všetci úspešne zvládli trať aj úlohy na nej a vytešene dobehli do cieľa v priemernom čase 23 minút.

      V tesnom súboji sa na prvom mieste umiestnila dvojica I. Káka a S. Mezö s časom 19:48, na druhom mieste N. Kulichová a T. Koronczi s časom 22:44 a na treťom mieste P. Ľuptáková a S. Faizi s časom 22:51. M. Grekčo a P. Pollák dobehli na štvrtom a M. Cibula s V. Murzom na piatom mieste s minimálnou stratou na predchádzajúce dvojice.

      Všetci sme sa zhodli na tom, že MATŠPORT bol pre nás neopakovateľným zážitkom vďaka krásnemu prostrediu, úžasným ľuďom a zaujímavých aj zábavným úlohám. Budeme sa snažiť urobiť z tejto súťaže tradíciu, pretože žiaci na nej môžu preukázať nielen svoje vedomosti a zručnosti, ale aj svoju kreativitu a samostatnosť, ktoré sú veľkými devízami do ich budúcnosti. Všetkým zúčastneným sa chcem poďakovať za príjemne a podnetne strávený čas spolu a vedeniu školy aj za milé a chutné ceny pre našich súťažiacich.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • POSLEDNÝ SPOLOČNÝ VÝLET IX.Š

     • 20.6.2022 sme sa vybrali na náš posledný školský výlet do Banskej Bystrici. Počasie nám prialo a v metropole Stredného Slovenska sme si pozreli mestskú pamiatkovú rezerváciu - Farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Námestie SNP, Hodinovú vežu a výlet sme ukončili návštevou obchodné centra.

      Mgr. Michal Jóža

     • TAKMER SME SA DOTKLI OBLAKOV

     • Kolektív žiakov VI.A triedy sa v závere školského roka zúčastnil výletu do Bojníc. Netradične sme nenavštívili ZOO a zámok. Boli sme si vyskúšať adrenalín v prekrásnom areáli nad Bojnicami.

      Cestou k vyhliadkovej veži „Čajka v oblakoch“ sme videli budovanie nového dinoparku. Boli sme prvými návštevníkmi, ktorí si robili spomienkové selfíčka s nádhernými tvormi. Na vrchole kopca nás privítali netradiční muzikanti - opičky, ktorých výkony s chytľavými melódiami naše dievčatá roztancovali. Pomaly sme vstúpili na drevené lávky v oceľovej konštrukcii so 6% stúpaním, vystúpili sme až na vrchol 30 m vysokej veže. Odvážnejší z nás vyliezli aj na vysunutú  trampolínu. Iní so strachom v očiach pomaličky ruka v ruke s triednou učiteľkou stúpali k vrcholu veže. Oplatilo sa! Poskytol sa neuveriteľný pohľad na panorámu Bojníc. V areáli sme navštívili aj 3D bludisko, preliezky, trampolíny, lezecké steny hradu a tobogány. Akoby to všetko bolo postavené pre našu triedu. Vyšantení, plní zážitkov sme sa vrátili domov. Už teraz sa tešíme na takéto spoločné krásne výlety.

      Triedna učiteľka Mgr. Beata Zbojová

     • EMMA, ALEX, NIKOLAS A LEO NA MAJSTROVSTVÁCH SR V ŠACHU

     • 14. 6. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev SR družstiev v zrýchlenom šachu v obci Zákamenné. Tím v zložení Emma Hrdličková IV.A, Alex Jozefík IX.M, Leo Bodor IX.M, Nikolas Tatalák IX.M sa umiestnil na 5. mieste v družstvách, ktorých bolo tento rok až 21. Skvelý výsledok dosiahol Nikolas Tatalák, ktorý vybojoval 2. miesto v hre jednotlivcov.

      Všetci sme na Vás hrdí a ste pre nás veľkou inšpiráciou! Našim reprezentantom blahoželáme a veríme, že ich tento úspech povzbudí v ďalšom šachovom raste. Takisto veľké ďakujem patrí trénerovi šachového krúžku Gustávovi Lászlóovi, ktorý aj s nemalou podporou pani riaditeľky Gabriely Aláčovej podchytil a motivoval množstvo našich žiakov, ktorí šíria dobré meno našej školy. Športu zdar a šachu zvlášť!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie