• VESMÍRNE AKTIVITY IV.A

     • Koniec novembra a začiatok decembra sa v IV.A niesol na hodinách prírodovedy v znamení učive o vesmíre. Žiaci k učivu pripravili vlastné prezentácie, papierové projekty, ale hlavne pekné modely Slnečnej sústavy, rôznych planét, Slnka, vesmírnej rakety a telekomunikačnej družice. Pozreli si krátke dokumenty pre deti o vesmíre, o kozmonautoch.

      Veľkým zážitkom bola 3D prezentácia pomocou špeciálnych okuliarov, na ktoré bol upevnený telefón. Bolo potrebné stiahnuť z internetu aplikáciu "Solar System Scope VR", ktorá umožnila žiakom pozrieť si v 3D model Slnečnej sústavy, preletieť okolo planét, modul Apolla 11, vesmírnu stanicu ISS, sondu Curiosity na Marse a pozrieť si z lúky mapu súhvezdí nočnej oblohy. Táto pomôcka ich veľmi zaujala a oslovila a ponúkla im takmer reálny pohľad a cestu do kozmu.

      Mgr. Pavel Anderle

       

     • POSTUP LEA BODORA A OLIVERA MÁCSA NA CELOSLOVENSKÉ KOLO V ŠACHU

     • 7.12.2021 sa uskutočnilo online Krajské kolo v šachu. Keďže šach má u nás už tradíciu a vychovávame postupne generácie šachistov, nemohli sme v tejto súťaži chýbať ani my. Naši žiaci zbierali nielen potrebné skúsenosti, ale aj výborné umiestnenia. Sme radi, že medzi 64 súťažiacami sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

      Leo Bodor IX.M - 5. miesto

      Oli Mács IX.M - 9.miesto

      Tobias Koronczi VII.C - 13.miesto

      Alex Jozefík IX.M - 19.miesto

      Jozef Cerovský VIII.M - 21.miesto

      Nikolas Tatalák IX.M - 32.miesto, Simon Matúška IX.M 33.miesto, Michal Očenáš VIII.M 43.miesto, Emma Hrdličková IV.A - 44.miesto, Sofia Okohribová V.A - 51.miesto

      Veľké poďakovanie patrí žiakom za výbornú reprezentáciu školy, skvelé umiestnenia! Leovi a Olimu budeme držať palce na celoslovenskom kole 19.12.2021. Poďakovanie patrí aj trénerovi a vedúcemu Šachového krúžku Mgr. Gustavovi Lászlóovi ako aj OZ Šachisti Lučenec a ďalším trénerom, ktorí žiakov individuálne podporujú!

     • ČERTOVSKY DOBRÝ MIKULÁŠ

     • Mikuláš s Čertom prišli ruka v ruke opäť po roku, aby sa našich najmenších opýtali najdôležitejšiu otázku: "A boli ste dobré, deti?" To sú tie fotografie z tried, na ktorých sa žiaci hlásia.

      My máme samé dobré deti, a preto si sladký balíček od Mikuláša skutočne všetky deti zaslúžili.

      Chýbali nám ale naši druhostupniari, ktorých srdečne pozdravujeme a odkazujeme, že Mikuláš nechal pre nich tiež sladkú odmenu!

      Pozývame Vás, milí rodičia, prostredníctvom fotografií na návštevu do tried. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým rodičom z OZ Školák za mikulášske balíčky, ktoré deti vždy potešia! Ďakujeme aj rodičom za akúkoľvek podporu tohto pekného podujatia, ktoré sme si skutočne užili!

      Gabriela Aláčová

     • ĎAKUJEME ZA KRABIČKY

     • ĎAKUJEME ŽIAKOM, ZAMESTNANCOM, RODIČOM, STARÝM RODIČOM za SRDCE, ktoré venovali myšlienke potešiť seniorov niečím sladkým a slaným, niečím voňavým, niečím teplým či niečím pre zábavu. Ale hlavne za to srdiečko. Dnes sme krabičky doručili kontaktným osobám!

      Ďakujeme za podporu myšlienky pomoci a solidarity v čase vianočnom zapojením sa do dobrovoľnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vieme, že veľa!

      Želáme Vám príjemné predvianočné obdobie!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • OZNAM PRE RODIČOV: DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV II. STUPŇA

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že na základe vyhlášky č. 269 RÚVZ Lučenec Vyhláška 269.pdf prechádzajú žiaci II. stupňa dňom 30.11.2021 na dištančné vzdelávanie (podľa informácií RÚVZ Lučenec po dobu 7 dní).

      I.stupeň sa učí prezenčne podľa platného rozvrhu hodín.

      Žiaci II. stupňa sa učia podľa platného rozvrhu, tj. majú všetky predmety rozvrhu hodín. Tým žiakom, ktorí nemajú vytvorené technické podmienky, budú doručované pracovné listy prostredníctvom komunitného centra, resp. si žiaci budú môcť prísť po pracovné listy na sekretariát školy.

      Žiaci II. stupňa sú automaticky odhlásení zo stravovania, netreba osobne volať pani vedúcej ŠJ.

      V Lučenci, 29.11.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • PREVZATIE AG SAMOTESTOV

     • Vážení rodičia!

      Od pondelka 29.11.2021 si zákonní zástupcovia môžu preberať ďalšiu sadu AG samotestov (5 kusov). Samotesty preberá zákonný zástupca na sekretariáte školy v čase od 6.30 - 15.00 hod. Ak zákonný zástupca nevie prísť v uvedenom čase, je potrebné volať sekretariát školy 047/4333648. Radi Vás vybavíme aj po 15.00 hod.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • AKVARISTIKA

     • V nasledujúcich dňoch majú žiaci v pavilóne "A" možnosť niečo sa dozvedieť o Akvaristike. Žiaci 7. a 8. oddelenia v ŠKD sa pustili do projektu práve na túto tému hlavne preto, že v škole pribudlo akvárium. Tak sa rozhodli vytvoriť pre ostatných žiakov našej školy edukačné postery práve na túto tému, aby priblížili základné poznatky o akvaristike, hlavne to, ako začať s chovom akváriových rybičiek, aké rybičky či rastlinky poznáme, čo je a nie je vhodné pre takýto chov a mnoho ďalších užitočných informácii. Keďže informácií je neúrekom, budú sa jednotlivé postery po čase obmieňať, aby žiaci mohli čerpať stále novšie informácie.

      Mgr. Maroš Bunganič

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie