• SÚ CHVÍLE, KTORÉ ONLINE STRETNUTIA NENAHRADIA

     • Koncoročné výlety, cestovanie mimo mesta Lučenec tento rok sme vymenili za spoločné chvíle pri bowlingu. Žiaci VI. B triedy sa veľmi tešili na tento deň. Nezabudnuteľnou súčasťou nášho programu samozrejme bolo aj príjemné posedenie, kde si žiaci vychutnávali svoju obľúbenú pizzu. Keď už doplnili potrebnú energiu spoločne si zasúťažili v bowlingu a v stolnom futbale. Na záver pred odchodom domov zastavili sme sa na zmrzline, aby sme sa osviežili. Na záver dňa sme si mohli konštatovať, že sme zažili veľa zážitkov a budeme mať na čo spomínať, a istotou vieme potvrdiť, že sú chvíle, ktoré online stretnutia nikdy nenahradia. Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutia v novom školskom roku.a

      Mgr. Erika Vavríková, triedna učiteľka 

       

     • POĎAKOVANIE

     • Vážení kolegovia, ctení rodičia, milí žiaci!

      Úspešne sme uzatvorili školský rok 2020/2021! Chceme Vám všetkým zo srdca poďakovať, pretože sme ho spoločne zvládli! Snažili sme sa ho urobiť lepším, ako bol ten predchádzajúci a budeme pracovať na tom, aby nový školský rok bol ešte lepší!

      Veríme, že žiakov ako aj rodičov vysvedčenie, pochvaly, diplomy či ocenenia potešili!

      Prajeme Vám krásne a pohodové prázdniny, oddýchnite si! Načerpajme sily do ďalšieho spoločného obdobia života našej školičky. Sme na ňu nesmierne hrdí!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Blíži sa nám záver školského roka!

      Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 30.6.2021 (streda).

      Z dôvodu pandemických opatrení sa nemôžu organizovať hromadné akcie nad 500 ľudí, a preto sa prihovorí riaditeľka školy žiakom a zamestnancom prostredníctvom školského rozhlasu. Následne prebehnú do 9.00 hodiny triednické hodiny (odovzdanie vysvedčení, pochvál, ocenení, rozlúčka tried s triednymi učiteľmi, pedagógmi školy).

      O 9.00 hodine odchádzajú žiaci domov. Prosíme rodičov, aby si do 9.30 hod. prevzali svoje deti navštevujúce I. stupeň.

      Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni si prevezmú suchý balíček.

      Neprevzaté vysvedčenia, pochvaly, ocenenia si rodičia alebo žiaci môžu prevziať na sekretariáte školy.

     • VÝLET NA ŠOMOŠKU SA VYDARIL

     • V predposledný deň školského roka sa žiaci 2.B a 2.C triedy zúčastnili školského výletu. Počasie nám prialo, a tak turistická vychádzka tienistým náučným chodníkom Šomoška bola pre deti príjemným zážitkom. Na jednotlivých zastávkach si žiaci overili svoje vedomosti z prvouky i regionálnej výchovy a na vlastné oči sa presvedčili o jedinečnej kráse unikátneho kamenného vodopádu, kamenného mora, či zrúcaniny hradu. Po obhliadke kameňolomu Mačacia sa deti vrátili k vstupnému areálu, kde sa na detskom ihrisku vyšantili a so zakúpenými suvenírmi sa spokojne autobusom vrátili domov.

                                                                                                                                         I. Balázsová, Z. Mészárošová

     • DOVIDENIA, DEVIATACI!

     • Dnes sme sa oficiálne rozlúčili so žiakmi 9. ročníka! Je to krásna tradícia v živote našej školy. Je to deň, ktorý patrí deviatakom! Slová rozlúčky, poďakovaní, ale aj nostalgie a spomienok a čas na vykročenie v ústrety dospievaniu a budúcnosti.

      Naši ôsmaci vyzdobili svojim spolužiakom z 9. ročníka triedy, so svojimi najstaršími spolužiakmi sa rozlúčili aj naši najmenší, prváčikovia.

      Ocenili sme najúspešnejšiu žiačku 9. ročníka, Viktóriu Kalamárovú! Za reprezentáciu školy a realizáciu aktivít sme ocenili z IX.M Ninu Anderlovú, Emku Paálovú, Majku Malčekovú, Natáliu Šinkovú, z IX.A Zuzku Kuvikovú, z IX.Š Petronelu Hédlovú, Tinu Imreovú, Jakuba Kaliňáka, Braňa Melichera, Jána Baliaka, Adama Janča.

      Milí deviataci, želáme Vám veľa zdravia, úspechov, splnených prianí!

      Ďakujeme aj rodičom žiakov 9. ročníka za spoluprácu, porozumenie, podporu!

      My pedagógovia ďakujeme za spoločné roky a dnešné krásne slová od Vás, deviataci!

     • KRÁSNE VECI SA DEJÚ V NAŠEJ ŠKOLIČKE

     • Blížime sa k záveru školského roka! Už teraz sa cítime vďační, že sme ho spoločne zvládli! ĎAKUJEME! Naši žiaci si okrem vysvedčení ponesú domov množstvo pochvál, diplomov a cien!

      Za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach oceníme takmer 200 šikovných žiakov! Poďakujeme sa aj za jarný zber papiera! Za odmeny ďakujeme našim rodičom v OZ Školák, spoločnosti Generali a pánovi Krutekovi, kníhkupectvu Knihy - darčeky - Dováľ!

     • TRETIACI NAVŠTÍVILI VČELÍ KRAJ

     • Žiaci III.C v utorok 22.6.2021 sa vybrali na koncoročný výlet do Kokavy nad Rimavicou časť Liešnica. Cestovali sme vlakom k školskému kamarátovi, včelárovi Davidovi Turčanymu. Hneď cestou sme zažili žiakmi ocenený najlepší zážitok, za Zlatnom sme sa ponorili do úplnej tmy, prechádzali sme tunelom. Medzi ďalšie zážitky patrilo pozorovanie včiel z bezprostrednej blízkosti v ochranných overaloch, prednáška o užitočnosti včiel aj s názornými ukážkami, ochutnávka medov a medových výrobkov, či tvorivé dielne, výroba medových sviečok. A dobrodružstvo sme ukončili opekačkou. Cestou naspäť opäť prežili tmu v tunely. Bolo nám super!

      Mgr. Z. Fungáčová, triedna učiteľka,  asistentka učiteľa S.Kováčiková

     • PRVÁCI TRÉNOVALI TENIS

     • 24. júna 2021  sme boli my najmenší z I.B na školskom výlete v Rocket Clube na kurtoch. Pod rukami skúseného trénera Martina sme sa naučili správny postoj, držať tenisovú raketu, odpáliť loptičku. Aj keď sme niektorí držali raketu v rukách prvýkrát, išlo nám to veľmi dobre. Aby bolo teplo pre nás znesiteľnejšie, občas nás „pokropil“ vodou z hadice.

      Cez prestávku sme sa nadesiatovali, a teta Helka nám doniesla občerstvenie – vodičku, nanuky /tie nám urobili najväčšiu radosť/, slané keksíky. Oddýchnutí a posilnení sme išli súťažiť. Našou úlohou bolo odpáliť loptičku a prejsť prekážkovou dráhou. A to všetko na čas. Pani učiteľka nás odštartovala, merala čas a zapisovala. Pani asistentka Bernie so spolužiakmi povzbudzovala. Dali sme do toho všetko, každý chcel byť víťaz. A aj bol. Doslali sme krásny farebný diplom a ozajstnú medailu. Ďakujeme pánovi Podhorovi za krásny deň a super zážitok.

      Triedna učiteľka Mgr. Martina Karáseková, pani asistentka Bernadeta Doróková a žiaci I.B triedy

     • SPOLOČNÉ CHVÍLE VI.C

     • Školský rok sa pomaly končí, známky sú uzavreté, vonku slnko, horúčava, v triedach dusno. Ideálny čas vyraziť na školský výlet. Žiaci VI.C sa takmer jednohlasne zhodli na tom, že menej je niekedy viac a padlo rozhodnutie vyraziť na nám dôverne známu destináciu – priehradu Ľadovo v Lučenci.

      Napriek tomu, že nám z dôvodu až nebezpečne vysokých teplôt nevyšiel pôvodný plán – opekať, sme zažili deň plný zábavy, užili sme si rôzne športové aktivity - bedminton, stolný tenis, ale aj horúceho slnka a poriadne mastných langošov!

      Prajeme krásne prázdniny!

      Žiaci VI.C, Mgr. Veronika Borošová, Mgr. Veronika Horváthová

     • ŽIACI NAVŠTÍVILI OCHTINSKÚ ARAGONITOVÚ JASKYŇU A BETLIAR

     • Dňa 24.6.2021 sa žiaci 3.B a 4.A triedy zúčastnili výletu do Ochtinskej aragonitovej jaskyne, kde mohli vidieť jedinečnú výzdobu, ktorú inde v Európe nenájdeme. Potom nás očakával nádherný Betliar, v ktorom sme mohli vidieť, ako bývala, ale aj aké mala záľuby, šľachta v 19. storočí. Stihli sme si pozrieť aj obrovský park s jazierkom, či jaskyňou pre ľadové medvede. Výlet sa nám naozaj vydaril a plní nových zážitkov sme sa mohli vrátiť do nášho Lučenca.

      Mgr. Radana Tuhárska

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie