• ŠTÚROV ZVOLEN - CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V RÉTORIKE

     • Emma Hrončeková, žiačka V.C triedy, reprezentovala našu školu na celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen 2023 v rétorike žiakov ZŠ a SŠ, ktorá sa konala 6. júna 2023 vo Zvolene.

      Podpolianske osvetové stredisko Zvolen organizovalo už 36. ročník súťaže v rétorike, ktorej cieľom je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, ale aj vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnanie svojich schopností. Zišlo sa tu veľmi veľa nádejných rečníkov z celého Slovenska. Súťaž sa začala v momente, keď si žiaci vyžrebovali rozprávku, bájku alebo krátky príbeh, ktorý si mali počas pätnástich minút prečítať a dotvoriť podľa svojej fantázie. Následne v časovom limite 3 minúty prerozprávali obsah.

      Emmke ďakujeme za reprezentáciu našej školy a veríme, že nadobudnuté skúsenosti využije pri najbližšej príležitosti.

      Bc. Martina Hrončeková

     • VČELÍ KÚT

     • Včelárstvo je neoddeliteľnou súčasťou nášho hospodárstva. Kde nie sú včely, nie je život. Preto sme sa aj my, v rámci enviromentálneho krúžku Enviráčik, chceli priblížiť k týmto nádherným stvorenia a poučiť sa o ich spôsobe života.

      Tak sme sa vybrali do Včelieho kúta vo Vidinej, kde býva včelár, ktorý má 150 včelích rodín, aby nám o tom porozprával. Ukázal nám, z ktorých častí sa skladá včelí úľ, ako to všetko v úli funguje, ako sa vytáča med v medomede, výrobu pastovaného medu a počas celej prezentácie sme ochutnávali všetky produkty vyrobené včelárom.

      Včela je malý zázrak prírody. Približne tretina všetkej našej potravy závisí od včiel, nakoľko opeľujú rastliny a tie nám dodávajú živiny, vitamíny a potrebné látky pre existenciu nášho bytia. Nehovoriac o tom, že včely nám poskytujú nenahraditeľné produkty.

      Ing. Marta Marčoková

     • MDD NA BICYKLI

     • V dnešnej dobe je cyklistika stále viac a viac populárna športová činnosť mládeže. Dôkazom toho je aj rekordná účasť takmer 50 žiakov na cykloturistike, ktorá sa konala na našej škole v rámci MDD. Štartovalo sa zo školského areálu do mestského parku a odtiaľ po cyklotrase na Haličský zámok a späť. Počas trasy sme mali niekoľko krátkych zastávok na oddych a občerstvenie, ako napríklad v parku pod zámkom alebo cestou späť pri v.n. Ľadovo. Túto trasu, bez väčších problémov, každý zvládol a šťastne došiel do cieľa. Žiakom patrí pochvala za disciplinovanosť i odhodlanie a kolegyniam A. Beňovej, V. Zaťkovej a kolegovi J. Jurigovi poďakovanie za pomoc pri realizovaní tohto podujatia.

      Mgr. Michal Jóža

     • II.A STRÁVILA MDD V MESTSKOM MÚZEU

     • Dnešný deň si deti z II.A užili v Mestskom múzeu Lučenec. Ráno sme si prezreli výstavné miestnosti, ktoré sme neskôr prebádali, aby sme našli odpovede na záludné otázky. Po malom občerstvení sme využili dvor mestského múzea na rôzne hry. Bolo nám tak dobre, že sa nám ani nechcelo odísť. Ďakujeme pani Moravčíkovej, že nám umožnila stráviť takýto krásny deň v nádherných priestoroch, tiež ďakujeme rodine Borošovej, ktorá priniesla pre všetky deti fajné, voňavučké buchtičky!

      Mgr. Radana Tuhárska

     • MDD V I.B TRIEDE

     • Mesiac jún začína sviatočným dňom, ktorý je venovaný všetkým deťom. Ako inak, aj my sme si ho užili. Zahrali sme sa rôzne hry, súťažili sme, zaspievali sme si, nakreslili krásne plagáty. Slniečko krásne hrialo, tak sme po chutnom obede zašli na sladkú zmrzlinu a dosýta si vychutnali tieto pekné spoločné chvíle.

      Mgr. Zuzana Kamenská

     • 4 KOMUNITNÉ STRETNUTIA – PRIESTOR NA DISKUSIU A ROZVOJ PODPORY

     • V školskom roku 2022/2023 sme pre pedagogických a odborných zamestnancov ako aj pre rodičov zorganizovali 4 komunitné stretnutia zamerané na aktuálne témy.

      I.komunitné stretnutie – Príbehy rodičov detí s poruchou autistického spektra

      II.komunitné stretnutie – Rozhovory o IT prevencii

      III.komunitné stretnutie – Nadané dieťa

      IV.komunitné stretnutie – Logopédia a učenie

      Vytvorili sme priestor diskusiu a odborný pohľad prostredníctvom neformálneho vzdelávania, v čom chceme pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku.

      Ďakujeme rodičom, ktorí sa s nami podelili o ich životný príbeh, zamestnancom, ktorí prišli diskutovať, klásť otázky a vnímať problematiku a odborníkom z CPaP Lučenec, zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie Lučenec a OZ Prevenista.sk za ich odborný pohľad na problematiku. Ďakujeme za spoluprácu!

      Komunitné stretnutia sme realizovali v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia.

     • IV.KOMUNITNÉ STRETNUTIE – LOGOPÉDIA A UČENIE

     • 30.5.2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia zorganizovali IV.komunitné stretnutie pod názvom Logopédia a učenie. Naše pozvanie okrem pedagogických a odborných zamestnancov prijali aj PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD., riaditeľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Lučenci a Mgr. Teréz Zupko, logopedička Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Lučenci.

      Mgr. Teréz Zupko realizuje 1-krát mesačne logopedickú intervenciu na našej škole, čo považujeme za významný krok v skvalitňovaní starostlivosti o našich žiakov a je naším cieľom v uvedenej podpore pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

      V rámci diskusie sme sa rozprávali o ročnej práci so žiakmi, ale aj o rôznych témach týkajúcich sa reči, jej vývinu, problémov, porúch reči, vplyvu na učenie a vznik porúch učenia. Opäť sme si mohli uvedomiť, aká je dôležitá včasná intervencia a spolupráca s logopédmi, realizácia logopedických cvičení v domácom a školskom prostredí.

     • 1. MIESTO NA OK VO FUTBALE STARŠÍCH ŽIAKOV

     • 30. 5. 2023 sa na futbalovom štadióne v Lučenci konalo Okresné kolo vo futbale starších žiakov ZŠ, ktorého sa zúčastnilo 10 základných škôl. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo 8 žiakov: Jakub Molnár IX.M, Jakub Ifrim IX.M, Dominik Halaj IX.A, Daniel Drugda VIII.A, Samir Faizi VIII.M, Róbert Motoška VIII.M, Martin Cibuľa VIII.M, Dominik Hulák VII.C.   

      Okresné kolo sa konalo za krásneho slnečného počasia, kde naši chlapci boli pozitívne naladení a odhodlaní odovzdať na ihrisku maximum. V skupine sme odohrali 4 kvalitné zápasy, ktoré sme zaslúžene vyhrali s prehľadom. Zo skupiny sme postúpili do finále z prvého miesta, kde sme sa opäť stretli so súperom, s ktorým sme odohrali dobrý zápas už v základnej skupine. Vo finále sme začali opatrne s poznaním, že súper nám nedá nič zadarmo. Chlapci na začiatku zabrali naplno a vsietili rýchle 3 góly. Potom sme celý zápas kontrolovali hru a nakoniec sme vyhrali finálový zápas rozdielom triedy, a tak sme sa umiestnili na 1. mieste.

      Chlapcom gratulujeme, a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy.

                                                                                                                                  Mgr. Pavel Vranský

     • ČARO POVESTÍ SO SPISOVATEĽKOU RENÁTOU MATÚŠKOVOU

     •  

      26. 5. 2023 sme sa s VIII.C triedou zúčastnili v Novohradskej knižnici v Lučenci na besede s autorkou nielen povestí, ale aj utorokou knihy o detstve Milana Rastislava Štefánika. Pani Matúšková má dar slova, čas nám  pri otázkach a zaujímavých odpovediach ubehol neúprosne rýchlo. Ďakujeme Novohradskej knižnici, pani knihovníčkam Jarke a Maťke a samozrejme pani spisovateľke za príjemne prežité predpoludnie.

      Mgr. Veronika Danková

     • SKVELÉ ŠTVRŤFINÁLE ČOKOLÁDOVEJ TRETRY

     • 19.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili 7. ročníka bežeckých pretekov Čokoládovej tretry. Išlo o štvrťfinále v Žiari nad Hronom. Súťažili v behu na 100m, 200m, 300m a hod raketkou. V konkurencii atletických klubov si viedli výborne. Pretekalo 14 žiakov z toho 5 žiakov postupilo na celoslovenské finále do Košíc. Všetkým zúčastneným ďakujeme za výborné výsledky a rodičom za zabezpečenie dopravy i povzbudivého fandenia.

      Mgr. Zuzana Fungáčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie