• LEO, OLIVER, ALEX A EMMKA NÁS REPREZENTOVALI NA CELOSLOVENSKOM KOLE V ŠACHU

     • 19.12.2021 nás naši štyria žiaci reprezentovali školu na celoslovenskom kole v šachu. Je to pre nás prestíž, že až štyria žiaci sa na tejto výborne obsadenej celoslovenskej súťaži zúčastnili a zbierali cenné skúsenosti.

      S najlepšími 95 žiakmi Slovenska si merali svoje sily žiaci IX.M triedy:

      Alex Jozefík IX.M - 58. miesto, Leo Bodor IX.M - 77. miesto a Oliver Mács IX.M - 81. miesto

      Medzi 74 dievčatami sa nestratila štvrtáčka Emmka Hrdličková IV.A a obsadila - 59. miesto.

      Veľmi pekne ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a za podporu svojich zverencov ďakujeme trénerom šachu!

     • VIANOČNÁ ZBIERKA PRE PSÍ ÚTULOK

     • Dlhoročnou tradíciou na našej škole je dobrovoľná zbierka pre psí útulok v Lučenci.

      V tomto školskom roku sa zbierka konala v dňoch od 6. do 10. 12.2021. Žiaci mohli priniesť rozličné krmivo pre psíkov, misky, deky, koberce, vôdzky, kefy... Do tejto zbierky sa zapojili žiaci I. a II. stupňa i zamestnanci školy, s veľkým nadšením a odhodlaním pomôcť bezbranným zvieratkám. Dokázali, že majú zvieratká radi a pomohli psíkom množstvom a rôznorodosťou svojich príspevkov a pripravili im tak bohatú vianočnú nádielku. Spolu sme prispeli sumou 47€, ktorú sme použili na nákup krmiva pre zvieratká.

      Návštevy psieho útulku za účelom odovzdania všakovakých dobrôt sa zúčastnila S. Brnová, koordinátorka environmentálnej výchovy na I. stupni, žiaci III.A triedy: Svetlanka Fiľková, Tamarka Tóthová, Danko Žigo a školník, p. P. Keszeg. Ďakujeme nášmu školníkovi, p. P. Keszegovi a p. údržbárovi, p. P. Pathóovi za pomoc pri uskladňovaní a prenášaní krmiva.

      Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ako aj zamestnancom školy aj v mene zamestnancov lučeneckého útulku, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do tejto dobrovoľnej zbierky a podporili tak význam tejto environmentálnej aktivity a postarali sa psíkom vo vianočnom čase o ich krajší život. Ukázalo sa, že to bola opäť vydarená a veľmi milá akcia a tešíme sa už na budúci rok, ako naďalej budeme môcť pomáhať psíkom.

      Mgr. Silvia Brnová

     • VIANOČNÁ BURZA

     • Všetko to začalo, keď naša spolužiačka Anička Lásková prišla s nápadom na vianočnú burzu. Nápad sa nám páčil a začali sme na ňom pracovať. Vyrábali sme rôzne drobnosti. Pomocou našej pani učiteľky sme oslovili aj všetkých spolužiakov z prvého stupňa, ktorí nám ochotne pomohli. Získali sme veľa zaujímavých výrobkov, ktoré sa počas vianočnej burzy všetky predali. Vďaka výrobkom sa nám podarilo vyzbierať 210 eur a 50 centov. Túto sumu sme venovali OZ Za dôstojný život pre ľudí bez domova.

      V mene IV.B triedy ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dobrovoľným príspevkom, alebo výrobkom do našej vianočnej burzy.

      Tešíme sa, že aj my malí sme mohli niekomu pomôcť mať krajšie Vianoce.

      Žiaci 4.B triedy a Mgr. Zuzana Kamenská, triedna učiteľka

      🎄

      Akú silu môže mať malý štvrtáčik. Od myšlienky, ktorej podstatou bolo, ako pomôcť ľuďom v ťažkostiach, až po inšpirovanie svojich spolužiakov a nádherný výsledok. Som nesmierne hrdá na Aničku a IV.B, ale aj všetkých žiakov, ktorí vianočnú burzu podporili a samozrejme na pedagógov, ktorí vedú svojich žiakov k pomoci druhým. A poďakovanie patrí rodine Láskovej, lebo aj vďaka ich iniciatíve sme túto skvelú aktivitu mohli zorganizovať.

      V zariadení Za dôstojný život pre ľudí bez domova je podľa slov manažéra zariadenia p. Hirjaka aktuálne vyše 40 detí pre ktoré nie je mnohé samozrejmosťou.

      Ďakujeme teda za dobro a hodnoty ako solidarita a ľudskosť, ktorú vieme dať druhým! Počas predvianočného obdobia sme ju preukázali v rôznych dobrovoľných zbierkach!

      Gabriela Aláčová

     • PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

     • Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít bolo opäť zdôrazniť význam prevencie v boji proti užívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

      V týždni od 20.11. do 24.11.2021 sme na našej škole tejto problematike venovali zvýšenú pozornosť. Pred niekoľkými rokmi sme sa s drogami stretávali hlavne pri ich medicínskom použití. S narkomanmi a pašerákmi drog len vo filmoch a knihách. V súčasnosti sú  drogy realitou – treba sa naučiť s nimi, ale hlavne proti nim žiť. Mnohé typy drogových látok naberajú medzi mladými veľkú popularitu. Slovensko sa postupne stáva významným tranzitným bodom na trasách,  po ktorých sa ilegálne transportujú omamné a psychotropné látky. Konzumný život dnešnej spoločnosti bohužiaľ ponúka široké spektrum drog – marihuana, pervitín, heroín, kokaín, hašiš. Táto problematika drog sa dotýka hlavne mladých ľudí, teda populácie, ktorá je najviac zraniteľná.

      Čo treba urobiť? – PREVENCIU. Premyslenú a najmä dôslednú,  pretože prevencia predstavuje najefektívnejší spôsob ochrany. Cieľom všetkých preventívnych aktivít je predchádzanie záujmu človeka o drogu. Jedným z faktorov, ktoré vedú k vzniku, vývoju, alebo závislosti, je najmä sociálne prostredie človeka. Ku konzumácii drog u mladistvých vedie veľmi často nesprávny  životný štýl a nevhodné spoločenské a rodinné zázemie. Neodmysliteľné miesto v boji proti závislosti detí musí zastať okrem rodiča aj pedagóg a škola. 

      Preto počas celého týždňa sme sa vo všetkých triedach venovali so žiakmi aktivitám, ktoré boli zamerané  na prevenciu závislostí. Osobitnú pozornosť sme venovali alkoholu a fajčeniu. Snažili sme sa vnášať problematiku boja proti drogám do vyučovania ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy a podnecovať u žiakov  vytváranie hodnotných voľnočasových aktivít.

      Vytvorili sme rôzne plagáty, hrali spoločenské hry, súťažili v kvíze s interaktívnou tabuľou, športovali v relaxačných zónach  na chodbe školy pri pingpongu a stolnom futbale, tvorili slohové diela, výtvarné práce. Snažili sme sa o to, aby si žiaci uvedomovali vhodný a zábavný spôsob trávenia voľného času, kde drogy v ich živote nemajú miesto.

       

      Mgr. P. Anderle, koordinátor prevencie na I. stupni

     • ATTOMAT 9

     • Už druhýkrát v tomto školskom roku sa žiaci našich matematických tried popasovali s náročnými matematickými úlohami, ktoré pre nich pripravili nadšenci pracujúci pre organizáciu P-MAT. Tento deň sa síce uskutočnili naraz až dve matematické súťaže, a to školské kolo Pytagoriády doobeda a ATTOMAT 9 podvečer, ale naši mladí matematici sa nenechali ani tentokrát zahanbiť a zúčastnili sa v hojnom počte oboch súťaží. Práve naši nováčikovia, piataci, sa zúčastnili súťaží v najväčšom počte a taktiež dosiahli najlepšie umiestnenia.

      Do ATTOMATU 9 sa zapojilo veľa žiakov matematických tried V.C, VII.C , VIII.M a aj jeden žiak zo VI.C triedy. V kategórii 5. ročník súťažilo 21 našich žiakov a v konkurencii 115 súťažiacich zo Slovenska aj Česka pre nás vybojovali fantastické umiestnenia: A. Polorecký 8. miesto, Ľ. Krnáč 10. miesto, M. Lacko 19. miesto, A. Buris 30. miesto, I. Piliarik 34. miesto,  M. Jurina 37. miesto, M. Malček 46.miesto, T. Plašienková 62. miesto, P. Olšiak 70. miesto, A. Stašák 75. miesto, L. Bízik 76. miesto,  M. Lekeň 78. miesto, S. Golian 80. miesto,  V. Čemanová 89. miesto, P. Nosáľová 90. miesto, M. Malovcová 92. miesto, K. Halgašová 94. miesto, E. Schedlingová 99. miesto , A. Merkuriev 101. miesto, N. Tóthová 108. miesto a M. Jackuliak 111. miesto. Naši najmladší si v tomto kole obľúbenej matematickej súťaže skoro všetci zlepšili svoje umiestnenia z predošlého kola.

      V kategórii 6. ročník súťažil jediný žiak VI.C triedy, a to M. Malček, ktorý vybojoval pekné 75. miesto.

      V kategórii 7. ročník súťažilo 8 našich žiakov z triedy VII.C  so 102 rovesníkmi a ako ich mladší spolužiaci, ani oni sa nedali  zahanbiť a získali taktiež krásne umiestnenia: J. Ďurica 36. miesto, I. Káka 42. miesto,  M. Pružinec 63.miesto, J. Káka 71. miesto, N. Kulichová 80.miesto, R. Motoška 94. miesto, P. Procházková 96. miesto a S. Matúzová 100. miesto.

      V kategórii 8. ročník súťažilo  11 žiakov VIII.M triedy. Medzi 131 ôsmakmi z ostatných slovenských a českých škôl  získali naozaj krásne umiestnenia: B. Bystrianska 38. miesto, M. Šarkan 44. miesto,  J. Cerovský 46. miesto, J. Molnár 49. miesto, A. Bystrianský 72. miesto, Z. Kubincová 87. miesto, L. Šimonová 93. miesto, S. Vinczeová 97. miesto, Z. Jakubová 98. miesto, E. Vilhanová 104. miesto a  Ľ. Dováľová 110. miesto.

      Toto kolo populárnej matematickej súťaže bolo síce náročnejšie na energiu a sústredenie, ale naši mladí matematici sa dokázali vyburcovať a úspešne zabojovali v mene našej školy. Ich snaha a vedomosti boli korunované aj tento krát nádherným úspechom. Chcem sa im aj touto cestou poďakovať, zablahoželať a vyjadriť nádej, že aj v ďalšom kole budú takto úspešne reprezentovať našu školu.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • MIMKA, ZINKA, MILAN A ALEXEY POSTUPUJÚ NA CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

     • Ďalšie skvelé správy pre našu školu! Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do súťaže Ruské slovo, v ktorej sme už v minulosti dosiahli viacero úžasných úspechov. Dňa 9.12.2021 sa uskutočnilo krajské kolo 16. ročníka v prednese ruskej poézie a prózy. Spoločnosť Zväz Rusov Košice tento rok zvolila tematiku “Vo svete ruských rozprávok”. Vynikajúce výsledky našich žiakov sú nasledovné:

      Milan Filčík (III.C) – 1. miesto (poézia)

      Miriam Jahodníková (III.C) - 1. miesto (próza)

      Alexej Merkuriev (V.C) - 1. miesto (próza)

      Zina Babinská (IX. M) - 1. miesto (poézia)

      Všetkým zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme a pevne im držíme palce v celoslovenskom kole!

      Mgr. Yulia Miseng

     • INFORMAČNÝ LIST RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Milí rodičia!

      Dovoľujem si Vás informovať o niektorých materiálno – technických otázkach chodu školy.

      V mesiaci október 2021 sme zrevitalizovali prízemie pavilónu A na modernú oddychovú zónu a to v rámci projektu Modernejšia škola. Okrem toho sme v rámci tohto projektu oživili chodbu pavilónu A vybudovaním akvária, zakúpením hier, nového moderného nábytku. Vo všetkých triedach I. stupňa boli vytvorené oddychové kúty. Tým sme prispeli k zlepšovaniu psychohygieny našich žiakov počas prestávok alebo v rámci činnosti ŠKD.

      V druhej polovici novembra sme začali s komplexnou rekonštrukciou dievčenských toaliet na prízemí pavilónu s bezbariérovým prístupom. Rekonštrukcia prebieha aj v mesiaci december. Finančné prostriedky vo výške 16.650,-- € poskytlo MŠVVaŠ SR.

      Okrem týchto komplexných zmien sme položili plávajúcu podlahu do IV.A triedy, dovybavujeme výchovno – vyučovací proces o nové dataprojektory či notebooky pre pedagógov. Triedy II. stupňa sú kompletne vybavené optickými káblami. Vo vonkajšom areáli aktuálne vyrovnávame nerovné  či prepadnuté povrchy asfaltovým pokrytím.

      V rámci hygienických opatrení sme do školskej jedálne zabezpečili tri sterilizátory vzduchu.

      Na elokovanom pracovisku sme v rámci našej koncepcie tvorby priestoru na praktickú výučbu začali s úpravou vonkajšieho priestoru. Vypíli sa staré ovocné dreviny a opílil sa orech. V tejto súvislosti sme podali projekt, o ktorého podporu sa uchádzame tým, že nám rodičia a priatelia školy pomôžu hlasovaním. 2000€ by sme radi použili na obnovu záhradky vybudovaním vyvýšených záhonov. Prosím teda všetkých o podporu https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/banskobystricky-kraj/10720?fbclid=IwAR1UsrCcPF1WYX1aU2rfdNgsmBe7a_GjSH2oct0xQd9JjHs9y6KFhmQr8jw

      Veľmi nás potešila správa, že naša žiadosť o rekonštrukciu elektroinštalácie v suteréne hlavnej budovy, ktorú sme podali v júni 2021 bola schválená a podporená sumou 50.000,- €. Celková výška žiadosti bola 72.000,-- €. Do konca marca 2022 zrealizujeme teda veľmi dôležitú rozsiahlu rekonštrukciu v informatických učebniach v suteréne hlavnej budovy a prispejeme tak k vybudovaniu moderných počítačových miestností.

      Aktuálne finišujeme s prípravou podkladov a projektovej dokumentácie na vybudovanie cykloprístrešku s odstavnými zariadeniami pre 28 bicyklov v hodnote 30.000,-€ v rámci výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR. Podklady zasielame ku koncu decembra. Držte nám palce, aby sme boli podporení!

      Našou dlhodobou snahou je rekonštrukcia chodníka na Ulici Szabóa. Máme prísľub, že v roku 2022 bude chodník opravený a položený súvislý asfaltový povrch. To sú skvelé vyhliadky, keďže chodník je vo veľmi zlom stave.

      Prevádzkový normatív, ktorý sa roky v školstve nevalorizuoval, školám nepostačuje na zásadné rekonštrukcie či modernizáciu z dôvodu nárastu cien a postupného opotrebenia majetku. Snažíme sa hľadať finančné zdroje na zásadné rekonštrukcie, opravy a údržby. Zapájame sa do výziev a veríme, že v rámci avizovaného Plánu obnovy budú školám poskytnuté rôzne výzvy, ktoré určite budeme vnímať a zapájať sa do nich. Máme plány a energiu ich realizovať!

      V Lučenci, 11.12.2021

      Gabriela Aláčová

       

     • MALÍ VEDÁTORI

     • Podpora vedy a techniky, realizácia aktivít zameraných na bádanie, získavanie nových zručností boli cieľom aktivít v rámci Mesiaca vedy a techniky. V rámci realizácie projektov nášho AMAVET klubu – Klubu vedcov Štefánik - sme sa v 3. ročníku zameriavali na témy ako skupenstvo látok, voda a jej zdroje, počasie, deň a noc, rok v kalendári. Naši veľkí štvrtáci sa zaoberali krásnou oblasťou Vesmír.

      Žiaci sa učia byť malými vedátormi a výskumníkmi. Vedomosti získavali realizáciou experimentov, rozvíjali prezentačné zručnosti, učili sa tvorivo a odborne správne spracovať tému i vedieť hodnotiť prácu iných či ohodnotiť tú svoju.

      Nádherné, odborne a tvorivo spracované práce sú vystavené na I. poschodí pavilónu A. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom ale aj rodičom. Bola to výzva pre všetkých, ale výsledok je ukážkový! ĎAKUJEME!

      Vo vyhlásenej súťaži Slnečná sústava mali žiaci vo svojich triedach vybrať víťazov za triedu, ktorých sme ocenili. Zároveň žiaci predstavili svoje práce!

      IV.A trieda: Terezka Šofárová a Dušan Oravec

      IV.B trieda: skupinová práca Emma Hrončeková, Laura Ternóczka, Amálka Drugdová, Kiara Marko

      IV.C trieda: Lea Kolimárová, Alex Deme, Martin Kanda, Lacko Huňavý

      Ocenili sme aj bádateľské práce žiakov 3. ročníka: Zarka Zliechovcová III.A, Nelka Pápaiová III.A, Ella Pataiová III.C, Timko Matisko III.C.

      Som hrdá na našich žiakov, ich záujem a obrovský potenciál!

      Mgr. Gabriela Aláčová

     • VESMÍRNE AKTIVITY IV.C

     • V rámci Mesiaca vedy a techniky sa žiaci IV.C venovali aktivitám, v ktorých využívali rôzne pomôcky ako Sprievodca Vesmírom, encyklopédie, aplikácie. Venovali sa zaujímavostiam ako napríklad "Koľko mlieka je na Mliečnej ceste?, Zhasne niekedy Slnko?, Prečo planéty do seba nenarazia?, Kam mizne Slnko?, Prečo z mesiaca ubúda?" Spolupracovali s Astronomickým krúžkom, ktorého členovia prezentovali Model Slnečnej sústavy. Žiaci realizovali vlastné projekty Slnečnej sústavy.

      Trieda IV.C vyhodnotila projekty a rozhodla, že ocenenie riaditeľkou školy patrí žiakom Lea Kolimárová, Martin Kanda, Ladislav Huňavý, Alex Deme a ocenení triednou učiteľkou boli Bianka Fridrichová a Oliver Póša.

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • VESMÍRNE AKTIVITY IV.B

     • V rámci realizácie aktivít na tému Vesmír pracovali žiaci na hodine prírodovedy s encyklopédiami, pripravili prezentácie a vytvárali modely Slnečnej sústavy. Žiaci v rámci bádania simulovali niektoré javy: pokus s glóbusom a baterkou – striedanie dňa a noci a pokus s glóbusom a žltou loptou – otáčanie Zeme okolo Slnka a okolo svojej osi.

      Najviac sa žiakom páčila práca na modeloch Slnečnej sústavy. Žiaci sa mohli rozhodnúť či chcú pracovať v skupinách, dvojiciach alebo ako jednotlivci. Vytvorili 8 modelov Slnečných sústav. Každú slnečnú sústavu si jej tvorcovia odprezentovali.

      Dobrovoľnou úlohou bolo vytvorenie prezentácie na tému Vesmír, ktorú  vytvorili odprezentovali dvaja žiaci.

      Pri práci na modeloch Slnečnej sústavy pomohla  žiakom  pomôcka Sprievodca vesmírom:    plagát, na ktorom sú vyobrazené  a popísané všetky planéty Slnečnej sústavy, encyklopédie o vesmríe, virtuálne okuliare.                                                                                                                

      Mgr. Zuzana Kamenská

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie