• PARK OČAMI DETÍ

     • Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku, sme sa zapojili do projektu  „Náučný chodník v mestskom parku". Naša škola sa v rámci ŠKD odprezentovala veľmi peknými prácami na tému „Park očami detí". Najkrajších osem prác (bolo ich veľmi ťažko vybrať, nakoľko sme boli limitovaní počtom) sme odoslali na Mestský úrad v Lučenci.

      Zaslali sme práce žiakov: Oliver Gavalec I.A, Lenka Drugdová I.A, Sofia Oravcová I.B, Lukáš Kelement I.C, Matej Péli II.B, Leonard Vogel IV.B, Ema Bíroová IV.B, Emma Hrončeková IV.B, Kiara Marko IV.B a Laura Ternóczka IV.B. Víťazné práce žiakov lučeneckých škôl si budete môcť pozrieť v bludisku, ktoré sa nachádza v Mestskom parku.

      Ďakujeme deťom za ich za ich skvelé nápady, fantáziu a kreativitu.

      Zdenka Kruteková

     • ZBIERKA BIELA PASTELKA

     • Milí priatelia!

      V dobrovoľnej zbierke Biela pastelka sme 24.9.2021 vyzbierali 156,90€. Pomohli sme tak slabozrakým a nevidiacim a ukázali krásnu mieru solidarity. ĎAKUJEME!

     • USMERNENIE K NOSENIU RÚŠOK

     • Na základe aktuálnej vyhlášky 250 ÚVZ  SR nie sú od 4. 10. 2021 povinné rúška pre žiakov základných škôl, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania.  

      Nosenie rúšok je naďalej povinné v interiéri školy mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety).  

      O nosení rúška v triede počas výchovno – vzdelávacieho procesu rozhoduje zákonný zástupca.  

      Základná škola naďalej realizuje rôzne preventívne opatrenia ako napríklad zvýšená dezinfekcia a prevetrávanie priestorov či inštalovanie sterilizátorov vzduchu v priestoroch, kde je zvýšená kumulácia žiakov (aktuálne školská jedáleň).  

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • AKTÍVNE STREDY V ŠKD

     • Školský klub detí podporuje zdravý životný štýl a aktívne rozvíja telesnú zdatnosť detí.

      Od 6. 10. 2021 realizujeme projekt Aktívna streda v ŠKD v rámci rekreačného odpoludnia v piatich okruhoch:

      Korčuľovanie – rekreačné korčuľovanie, základy korčuľovania pre nekorčuliarov

      Netradičné športy – štafetové, súťaživé hry

      Loptové hry – základy práce s loptou, hry s loptou

      Tanec – cvičenie s hudbou, tanec moderný, ľudový

      Relaxačné cvičenie – joga, pilates, dychové cvičenia

      Aktivity v jednotlivých okruhoch začínajú o 13,30 hod. v priestoroch základnej školy a na Zimnom štadióne v Lučenci.

      Tešíme sa na zábavné popoludnia s deťmi!

      Tím vychovávateľov ŠKD

     • TURISTIKA NA JAVOR

     • Dňa 2.10.2021 sa členovia Turistického krúžku vybrali na svoju prvú turistiku po nútenej prestávke. Naše kroky viedli na Budinské lazy, pripomenuli sme si smutný príbeh partizánov z II. svetovej vojny, ale aj povesť o Kamenných vrátach. Vystúpili sme na vrch Javor, cestou sme sa pokochali na krásnych výhľadoch, obdivovali sme nádhernú jesennú prírodu a milé pasúce sa ovečky, kozičky aj kravičky. Po zostupe do obce Píla nás už čakala len cesta domov vlakom. Prežili sme krásny spoločný deň a už sa tešíme na ďalšie

      Radana Tuhárska, vedúca krúžku

     • ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ A DOUČOVANIE

     • V školskom roku 2021/2022 poskytujeme žiakom možnosť podpory a rozvoja v rôznych oblastiach ich záujmu a potrieb.

      JAZYKOVÝ KURZ PRE DETI CUDZINCOV

      zodpovedná Mgr. E. Molnárová

      DOUČOVANIE

      Mgr. A. Karlíková – Doučovanie žiakov z matematiky a chémie, pondelky – piatky 7. hodina

      Mgr. R. Vreteničková – Doučovanie žiakov z matematiky pre žiakov V.C, V.A, VII.C a VIII.M,  utorok, streda – 6. vyučovacia hodina - príprava na matematické súťaže a doučovanie slabších a chýbajúcich žiakov

      Mgr. A. Matúšková – Doučovanie žiakov 5. ročníka z anglického jazyka, štvrtok od 12.35 – 13.20

      Mgr. D. Tóthová – Doučovanie z chémie, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. M. Kováčová Korimčáková – Doučovanie z fyziky, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. M. Jóža – Podpora nadaných žiakov z techniky, každý nepárny pondelok 14:00 do 15:00

      Mgr. B. Zbojová -  Príprava žiakov IX.M na prijímacie pohovory a Testovanie9, príprava na matematické súťaže, utorok a piatok – 6. vyučovacia hodina

      Mgr. Y. Miseng – Doučovanie žiakov 7.-9. ročníka v predmete ruský jazyk, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. Z. Kamenská – Doučovanie žiakov IV.B a príprava na súťaže a olympiády, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. Z. Fungáčová – Príprava žiakov IV.C na súťaže, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. Z. Mészárosová – Príprava žiakov III.B na súťaže, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. I. Hašková – Príprava žiakov II.A a III.C na súťaže, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. S. Brnová – Príprava žiakov III.A na súťaže, po dohode s vyučujúcou

      PhDr. A. Slancová - Príprava žiakov 5. -9. ročníka na olympiádu z nemeckého jazyka, po dohode s vyučujúcou

       

      DOUČOVANIE V RÁMCI PROJEKTU SPOLU MÚDREJŠÍ 2

      4 skupiny: Mgr. Z. Fungáčová, Mgr. Z. Mészárosová, Mgr. M. Karáseková, Mgr. B. Zbojová

       

      KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

       

     • ONLINE WEBINÁRE PRE DETI - PROGRAMOVANIE HIER V SCRATCH

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Pozývame Vás na štyri webináre zamerané na programovanie v jazyku Scratch.

      Prvé dva webináre sa budú venovať programovaniu hry Separuj! The Game. Hra zábavnou formou predstavuje problematiku separovania odpadu.

      • 5.10.2021 v čase 15:00 - 16:30, 12.10.2021 v čase 15:00 - 16:30

      Druhým programátorským projektom je Komunita. Naprogramujeme projekt, ktorý bude zobrazovať zaujímavé objekty v okolí školy. Zábavnou formou chceme poukázať na pútavé miesta lokálnej komunity. 

      Dátumy webinárov:

      • 19.10.2021 v čase 15:00 - 16:30, 26.10.2021 v čase 15:00 - 16:30

      Počas webinárov vás čakajú aj sprievodné aktivity:

      • Kahoot kvízy, interaktívne aktivity pomocou Google dokumentov a virtuálnej tabule, rôzne Scratch hry.

      Každý webinár je zdarma, trvá 1,5 hodiny a potrebná je registrácia.  Lektorom webinárov je obľúbený Ľuboš Jaroš z Learn2Code. Počet účastníkov vo webinároch je limitovaný, tak sa ponáhľajte a zarezervujte svoje miesto.  

      Link na prihlasovanie - klik

     • ŠACHOVÝ KRÚŽOK

     • Šachový krúžok s Mgr. Gustávom Lászlóom začína 7.10.2021, učebňa VI.C v hlavnej budove, čas: 14.15 -15.30 hod.

      Žiakov I. stupňa vyzdvihne z ŠKD poverená asistentka učiteľa, ktorá žiakov do triedy odvedie. Prosíme rodičov, aby triednym učiteľom nahlásili, či žiak odchádza po krúžku späť do ŠKD alebo domov. Žiaci II. stupňa čakajú na krúžok pri informátorke školy.

     • VČELÁRSKY KRÚŽOK

     • Včelársky krúžok s Mgr. Davidom Turčánim PhD. začína v stredu 6.10.2021. Termín: 13.50 -15.20 a miesto realizácie: Elokované pracovisko školy na Ulici Dekréta Matejovie.

      Žiakov z ŠKD vyzdvihne poverená asistentka učiteľa a o 13.45 si žiakov pri informátorke školy prevezme D. Turčáni. Rodičia nahlasujú triednym učiteľom, či sa žiak po skončení krúžku vracia do ŠKD, odchádza domov alebo si ho osobne z elokovaného pracoviska vyzdvihne rodič, resp. osoba poverená rodičom.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie