• LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. A 9. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s umožnením realizácie lyžiarskych výcvikov Vám poskytujeme prvé organizačné informácie.

      Realizácia lyžiarskych výcvikov je podmienená akceptovaním pandemických opatrení.

      Lyžiarsky výcvik žiakov 4. ročníka

      14.-18.2.2022, denná forma, miesto: Kokava - Línia

      Rodičovské združenie k LVVK 4: 1.2.2022 o 16.00 hod., chodba 1. poschodie pavilónu A

      Časť výdavkov hradí OZ Školák Lučenec a časť zákonný zástupca

      Zodpovedná: Mgr. Zuzana Mészárosová, meszarosova@zsstefanikalc.sk

      Lyžiarsky výcvik žiakov 9. ročníka

      20.-25.2.2022, pobytová forma, miesto: Donovaly, Hotel Vesel

      Časť pobytu je hradená z dotácie MŠVVaŠ SR, časť dopláca zákonný zástupca

      Zodpovedný: Mgr. Marek Pentka, pentka@zsstefanikalc.sk

      Rodičovské združenie k LVVK 9: 2.2.2022 o 16.00 hod., telocvičňa ZŠ

      Aktuálne zisťujeme záujem prostredníctvom návratiek. Uvedené návratky je potrebné doručiť vedúcim LVVK do 24.1.2022. Následne budeme zverejňovať ďalšie organizačné otázky.

      V Lučenci, 20.1.2022

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • INFORMÁCIA K POPLATKOM DO ŠKD

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti so zefektívňovaním našej práce a odbremeňovaním rodičov od administratívnej záťaže  sme pristúpili k nasledovným opatreniam v súvislosti s poplatkami do ŠKD. Rodičia od 1.1.2022 neoznamujú a nedokladujú úhradu poplatku do ŠKD vychovávateľkám ŠKD. Táto úloha rodičom celkom odpadá. Celá agenda kontroly úhrady je v kompetencii ekonómky školy prostredníctvom výpisov. Vychovávateľky ŠKD odovzdávajú rodičom iba šeky.

      V prípade, ak chce rodič v priebehu školského roka žiaka prihlásiť do ŠKD alebo odhlásiť žiaka z ŠKD vypisuje prihlášku/odhlášku na sekretariáte školy, alebo oznámi odhlásenie prostredníctvom e-mailu na zsstefanikalc@gmail.com.

      V Lučenci, 10.1.2022

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • AG SAMOTESTY

     • Vážení rodičia,

      od 7.1.2022 si denne od 6.30 do 15.00 hod. môžete prísť prevziať AG - samotesty na sekretariáte školy.

      Rodičom zabezpečujeme vydávanie samotestov nasledovne: 1. dodávka 10 ks, 2. dodávka 7 ks a 3. dodávka 5 ks.

      Informujeme Vás, že si od 12.1.2022 môžete preberať ďalších 5 ks samotestov v rámci 4. distribúcie samotestov.

      Ak by zákonný zástupca potreboval prevziať AG - samotesty po 15.00 hod. je potrebné kontaktovať sekretariát školy 047/4333648, 0911650190. Radi Vás vybavíme!

     • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA BOHATŠIA O 200 KNÍH

     • Knižničný fond sme v závere minulého roka obohatili o 200 krásnych a podnetných kníh pre malých a veľkých čitateľov. Čítanie kníh patrí ku kultúre človeka. V našej škole podporujeme rozvoj čítania, čitateľskej gramotnosti, práce s informácie, podporujeme rozvíjanie celoživotného návyku návštevy knižníc a čítania vo voľnom čase! Kolektívy tried a jednotlivcov lákajú príbehy od D. Dušeka, B. Jobusa, M. Hlušíkovej, J. K. Rowlingovej, R. Brata, R. Dahla a iných autorov.

     • AKTUÁLNE KARANTÉNNE NARIADENIA

     • Aktuálne máme v nariadenej karanténe:  aktuálne triedy bez nariadenej karantény

      V prípade, ak žiak neabsolvuje pcr test, dlžka karantény je 10 dní.

      Prosíme rodičov, aby prihlásili svoje dieťa prostredníctvom korona.gov.sk (Link na prihlásenie https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php) na pcr test a uviedli konkrétnu osobu ako úzky kontakt. V tomto prípade je pcr test zadarmo.

      V prípade, ak rodič zistí pozitivitu cez samotest, je potrebné ísť hneď na AG test, aby sa informácia dostala do systému NCZI, na základe tejto informácie sa následne vedia prihlasovať na testovanie úzke kontakty.

      Rodičia a súrodenci úzkeho kontaktu sa nemusia testovať ani ostávať v karanténe.

      Triedy sa učia online, resp. v kombinovanej forme výučby, online vyučovanie zastrešujú triedni učitelia.

      V prípade, ak rodič potrebuje potvrdenie o nariadenej karanténe pre potreby napr. zamestnávateľa a pod., kontaktujte riaditeľku školy.

      V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy 0911650189 alebo alacova@zsstefanikalc.sk

      V Lučenci, 5.1.2022

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • INFORMÁCIE K NÁSTUPU ŽIAKOV OD 10.1.2022

     • Vážení rodičia! Milí žiaci!

      Informujeme Vás, že od 10.1.2022 začína prezenčné vyučovanie žiakov I. a II. stupňa! Výchovno - vyučovací proces prebieha podľa platného rozvrhu hodín. Žiaci nosia rúška a prezúvajú sa.

      Škola postupuje podľa Školského semaforu.

      Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste triednym učiteľom nahlasovali pozitivitu dieťaťa, resp. karanténu dieťaťa. Je dôležité, aby triedny učiteľ mal informácie o výnimke z karantény, ktorá sa týka dieťaťa (zaočkovanie, prekonanie ochorenia, uplynutie lehoty do 180 dní).

      Do nariadenej karantény idú žiaci, ktorí boli v kontakte s pozitívnym v priebehu dvoch dní a nespĺňajú kritérium výnimky z karantény - neočkovaní, neprekonaní.

      Zákonný zástupca naďalej vypĺňa tlačivo bezpríznakovosť prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom tlačiva, ktoré doručuje triednemu učiteľovi.

      V Lučenci, 5.1.2022

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POĎAKOVANIE ZA HLASOVANIE

     • Milí priatelia!

      Chceli by sme sa Vám poďakovať za podporu v hlasovaní v súťaží Gesto pre mesto za náš projekt Jedlá záhradka. Naša snaha bola veľká, často hlasovali celé rodiny, priatelia našich priateľov, počet hlasov nestačil a teda 2000€ sa nám nepodarilo získať. Nevadí, ideme ďalej a hľadáme ďalšie zdroje s cieľom zlepšovať materiálno - technické podmienky školy!

      Gabriela Aláčová

     • KAŽDÝ DEŇ BUDÚ VRAJ VIANOCE...

     • Milí žiaci, zamestnanci školy, rodičia, starí rodičia!

      Milí naši priatelia!

      Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných ako aj školských i pracovných úspechov!

      Ďakujeme Vám za celoročnú priazeň, podporu, spoluprácu a tešíme sa na nové výzvy, ktoré nám prinesie nový rok! Nech je rok 2022 oveľa lepší pre všetkých! Zaslúžene...

      Každý deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia po vonku...

      S úctou

      Mgr. Gabriela Aláčvová, riaditeľka školy

     • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     • Vianočné prázdniny sú od 20.12.2021 a trvajú do 9.1.2022. Nástup na vyučovanie je 10.1.2022.

      Riaditeľstvo školy bude informovať o organizácii výchovno - vyučovacieho procesu od 10.1.2022.

      Veríme, že všetci žiaci nastúpia prezenčne. V prípade, ak by žiaci II. stupňa pokračovali v dištančnom vzdelávaní, dôjde k úprave rozsahu rozvrhu hodín. O všetkých dôležitých skutočnostiach Vás budeme včas informovať!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie