• ŠKOLA 8.3.-12.3.2021

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás o organizačnom zabezpečení chodu školy od 8.3.2021.

      1.žiaci I. stupňa sa učia prezenčne - zákonný zástupca po individuálnom zvážení môže dať dieťa prezenčne do školy. Aktuálne prezisťujú triedni učitelia záujem o prezenčnú výučbu, prosíme Vás o súčinnosť.

      2. na základe záujmu rodičov v aktuálnej epidemiologickej situácii budeme nastavovať prezenčnú a dištančnú výučbu a organizáciu chodu školy.

      3.Škola sa riadi platným COVID automatom:

      a. žiaci I. stupňa sa netestujú

      b. 1 zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať platný 7-dňový test

      c. zákonný zástupca odovzdáva čestné prehlásenie v pondelok 8.3. Príloha 11a_čestné prehlásenie zákonného zástupcu.docx

      d. zákonný zástupca nahlasuje triednemu učiteľovi karanténu dieťaťa alebo pozitivitu dieťaťa

      4.prevádzka školy 6.00 - 16.30 hod.

      Činnosť ŠKD - ranná družina od 6.30, poobedňajšia činnosť do 16.00 - upresníme na základe záujmu rodičov a personálnych možností

      V prevádzke je ŠJ

      5.Žiaci nosia rúška; Rozhodnutie o nosení rúška alebo respirátora je plne na rozhodnutí zákonného zástupcu.

      Vážení rodičia,

      mrzí nás, že dnes opäť meníme organizáciu budúceho týždňa. Bohužiaľ, aj my riaditelia sa vysporadúvame s nejasnými a nedostatočnými usmerneniami a častými zmenami.

      Som vďačná všetkým mojim kolegom za ich spoluprácu, prácu a nasadenie. Učitelia, asistentky učiteľa, odborní zamestnanci i nepedagogickí zamestnanci, to sú tiež ľudia v prvej líni a ľudia, ktorí sú tu pre našich žiakov! Ďakujem im!

      V Lučenci, 4.3.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • STANOVISKO

     • Vážení rodičia!

      Informujem Vás, že vyučovací proces prebieha 3.-5.3.2021 tak, ako Vám bolo triednymi učiteľmi oznámené a uverejnené na webovej stránke napriek informáciám v médiách.

      Žiaci I. stupňa sa učia dištančne, zastrešujeme deti tých rodičov, ktorí pracujú prezenčne a to od stredy 3.3.2021!

      Nedá mi nespomenúť, že o 15.00 hod. sme mali komplet hotové organizačné zabezpečnie tak, ako to bolo od nás požadované na základe vyhlášky a chabého množstva informácií zo včera!

      Mrzí ma tento chaos, pretože organizácia chodu školy, to je neskutočná detailná práca, je to systém zabezpečovania prezenčného a dištančného vzdelávania, vzájomného informovania sa, nastavovania procesov a to nielen v škole, ale i v rodinách a zamestnaniach.

      Veľa síl, priatelia!

      V Lučenci, 2.3.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŠKOLA OD 3.3.-5.3.2021

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás o organizačnom zabezpečovaní fungovania školy a výchovno - vyučovacieho procesu v termíne 3.3.-5.3.2021. V tomto termíne zastrešujeme 52 žiakov rodičov, ktorí vykonávajú prácu prezenčne.

      1.Prevádzka školy: 6.00-16.30

      2.Činnosť ŠKD:

      - ranný ŠKD v určených triedach - 7.00 - 8.00 hod.

      - poobedňajšia činnosť: 11.30 - 16.00 hod., spájanie oddelení

      3. Výchovno - vyučovací proces:

      a. dištančné vzdelávanie všetkých tried na I. stupni

      b. žiaci, ktorí sa vzdelávajú prezenčne, sa pripájajú na online vyučovacie hodiny

      4. Stravovanie v ŠJ - zabezpečené, žiaci na stravovanie nahlásení; žiaci, ktorí sa vzdelávajú dištančne sú automaticky zo stravovania odhlásení

      - v činnosti nie je školský bufet, k dispozícii sú Rajo automaty

      5. Všetky informácie budú poskytnuté aj triednymi učiteľmi.

      6. Ostatné informácie budú zverejňované, rodičia usmerňovaní!

      Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám, že nám flexibilne nahlasujete potrebné informácie a pomáhate nám zvládať množstvo organizačných zmien!

      V Lučenci, 2.3.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ANDREJOV IKABOG

     • Už pred časom spomínaný neobyčajný úspech nášho žiaka  Andreja PETRÁŠA z III.C sa stal skutočnosťou!

      Andrej sa zapojil do súťaže Nakresli a vyhraj! vyhlásenej vydavateľstvom IKAR, ktoré hľadalo vhodné ilustrácie k slovenskému vydaniu knihy originálneho rozprávkového príbehu J. K. Rowlingovej IKABOG Úlohou bolo prečítať si online zverejňované príbehy a stvárniť myšlienky textu a preniesť autorkine predstavy do obrazu.  Túto výzvu Andrej brilantne zvládol. Ilustrácia je pomenovaná „Páv v palácovom parku“  k rozprávkovému  príbehu Bitka v parku. Farbistá ilustrácia je harmóniou vznešenosti a pretkaná dobrou náladou.                                                    

      V dobe opatrení sme sa len v týchto dňoch mohli stretnúť s malým ilustrátorom v škole a prelistovať si spoločne knihu skrývajúcu jeho ilustráciu a meno. Sme na Andrejka hrdí! 

      Túto knihu si môžeme požičať a prečítať už aj v našej školskej knižnici.

      Mgr. Zuzana  Fungáčová

     • ŠKOLA OD 22.2.-26.2.2021

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že v týždni od 22.-26.2.2021 sa prezenčne učia žiaci I. stupňa a žiaci II. stupňa sa učia dištančne.

      Prezenčná výučba žiakov I. stupňa:

      Podmienky vstupu do školy:

      Žiaci: žiaci I. stupňa (aj tí, ktorí presiahli vek 10 rokov) sa netestujú;

      Zákonní zástupcovia: doručia 22.2.2021 triednemu učiteľovi Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,  zodpovednosť za pretestovanie jedného zákonného zástupcu preberá samotný zákonný zástupca podpísaním vyhlásenia; Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx

      Testovanie si zabezpečí každý zákonný zástupca individuálne. Mesto Lučenec ako aj okolité obce organizujú testovanie zákonných zástupcov v obciach, je potrebné sledovať stránky miest a obcí.

      Rodičia do areálu školy nevstupujú (to platí aj pre rodičov prvákov). Dozor na prízemí pavilónu A zabezpečí usmernenie žiakov.

      Organizačné informácie:

      Stránkové hodiny: pon – štvr 7.00 – 12.00, je potrebné využívať email: zsstefanikalc@gmail.com, alacova@zsstefanikalc.sk 0911650189

      V prevádzke je ŠKD od 6.30 – 16.00 hod.

      V prevádzke je stravovanie v ŠJ

      V prevádzke nie je školský bufet, v prevádzke je Rajo automat.

      Vyučovací proces – upravený rozvrh (tak ako v novembri a decembri)

      ŠKD – 11 oddelení

      V Lučenci, 18.2.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

      Zdroj: www.lucenec.sk

     • ÚSPEŠNÉ OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

     • Krátko pred jarnými prázdninami, dňa 11.2.2021,  sa  uskutočnilo on-line okresné kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci, ktorí sa pripravovali na túto olympiádu si museli naštudovať náročnú monotematickú tému – Stredovek – život na vidieku, v mestách, v kláštoroch a v štátoch , Významné stredoveké štáty – osobnosti a udalosti v Anglicku, vo Francúzsku, v Svätej ríši rímskej a v Pápežskom štáte plus učivo daného ročníka. Našu školu reprezentovalo osem žiakov. 

      Najlepšie sa umiestnil Janko Ďurica,  ktorý v kategórii F skončil na 1. mieste.  Aj ostatní žiaci obsadili umiestnenia na popredných priečkach a obstáli v tvrdej konkurencii:

      Kategória F – 6. ročník

      Ján Ďurica VI.C - 1. miesto - ÚR

      Pavlína  Ľuptáková VI.C - 4. miesto - ÚR

       

      Kategória E – 7. ročník

      Michal Šarkan VII.M - 3. miesto - ÚR

      Bianka  Bystrianska VII.M - 4. miesto - ÚR

       

      Kategória D - 8. ročník

      Siissi Sedlačeková VIII.M - 3. miesto - ÚR

      Simon Matúška VIII.M - 4.miesto - ÚR

       

      Kategória C – 9. ročník

      Ema  Paálová IX.M - 6. miesto - ÚR

      Alexandra Janštová VIII.M - 8.miesto – ÚR

      Všetkým úspešným dejepisárom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Mgr. Martina Rajnáková

     • ATTOMAT 2

     • Na našej škole sa zrodila ďalšia krásna matematická tradícia- spolupráca s neziskovou organizáciou P-MAT. Títo úžasní zanietení  ľudia  už 22 rokov pracujú s nadanými deťmi a popularizujú vedu veľmi zaujímavým a netradičným spôsobom. Našim žiakom sa ich prístup zapáčil natoľko, že sa už pravidelne zúčastňujú dvoch aktivít organizovaných týmto tímom nadšencov: Banskobystrického Matboja a ATTOMATu.

      Súťaž ATTOMAT prebieha online formou, kde sa žiaci zaregistrujú na stránke organizátora súťaže, dostanú svoj unikátny kód, v určený deň a čas sa prihlásia na súťažnej stránke a riešia zaujímavé, ale aj náročné matematické úlohy. Prvýkrát sa do súťaže ATTOMAT 2 - 21.5.2020 zapojilo 7 našich žiakov 5. a 6. ročníka a dosiahli veľmi pekné umiestnenia vo svojich kategóriách: 46. miesto v kategórii 5. ročníkov a 47. miesto v kategórii 6. ročníkov. 

      18.2.2021 sme sa zapojili do súťaže druhýkrát, ale počty sa trochu zmenili: v kategórii 6. ročník súťažilo 13 našich žiakov, I.Káka (VI.C) obsadil krásne 33. miesto zo 154 zúčastnených, V. Vargová (VI.C) 50. miesto, Š. P. Kamenský (VI.C) 65. miesto, M. Cibula (VI.C) 77. miesto a N.Červenáková (VI.C) 80. miesto.

      V kategórii 7. ročník súťažilo 19 našich žiakov, P. Kuvik (VII.M) si vybojoval úžasné 28. miesto zo 133 zúčastnených, M. Šarkan (VII.M) 37. miesto, A. Azizi (VII.M) 39. miesto, J. Cerovský (VII.M) 44. miesto, B. Bystrianská (VII.M) 49. miesto, O. Ďalog (VII.M) 58. miesto, A. Bystrianský (VII.M) 68. miesto, T. Vajko (VII.M) 75. miesto, Ľ. Dováľová (VII.M) 84. miesto, M. Kučera (VII.M) 97. miesto a prvú stovky pekne uzavrela Z. Jakubová (VII.M).

      Samozrejme aj ostatní naši súťažiaci obsadili veľmi pekné miesta a všetci tak veľmi príkladne a zodpovedne reprezentovali našu školu a šírili jej dobré meno: zo VI.C J. Ďurica, P. Ľuptáková, S. Faizi, J. Káka, P. Procházková, V. Brunnerová, S. Baranová, T. Koronczi a zo VII.M: M. Hronček, M. Ďuroš, S. Vinczeová, R. Kvak, J. Molnár, Z. Kubincová, E. Vilhanová a M. Buna.

      Podľa slov našich žiakov napriek náročným úlohám a nedostatku času súťaž bola naozaj veľmi zaujímavá, „bola sranda“, veľmi sa im páčila a už teraz sa tešia na ďalšie kolo. Za ich účasť a úžasné výkony im veľmi pekne ďakujeme, srdečne blahoželáme a môžeme na záver skonštatovať, že sme veľmi pyšní na našich mladých matematikov a držíme im prsty, aby aj v budúcnosti nám takto robili radosť.

      Mgr. Renáta Vreteničková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie